ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-burgle-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: burgle, *burgle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burgle(vt) บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
burgle(vt) บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burgle(เบอร์'เกิล) {burgled,burgling,burgles} vt.,vi. ขโมยย่องเบา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกเค้า(v) burgle, See also: steal, ransack, rob, thieve, loot, Syn. ขโมย, Example: ข้างบ้านถูกโจรยกเค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว, Thai Definition: ขโมยทรัพย์สินไปหมด, Notes: (ปาก)
ย่องเบา(v) burgle, See also: burglarize, rob, ransack, rob, steal, break in, hold up, Syn. ขโมย, ยกเค้า, Example: บ้านของเขาถูกขโมยย่องเบาเมื่อคืนนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล้น[plon] (v) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack  FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ปล้นจี้[plon jī] (v) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; con ; pillage
ปล้นทรัพย์[plon sap] (v) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; pillage
ย่องเบา[yǿngbao] (v) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up  FR: dérober ; cambrioler

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burgle (v) bˈɜːʳgl (b @@1 g l)
burgled (v) bˈɜːʳgld (b @@1 g l d)
burgles (v) bˈɜːʳglz (b @@1 g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強盗に入る;強盗にはいる[ごうとうにはいる, goutounihairu] (exp,v5r) to commit a robbery; to burgle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 burgle \burgle\ v. [by back-formation from burglar.]
   to commit a burglary; to enter and rob a dwelling.
 
   Syn: burglarize, heist.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burgle
   v 1: commit a burglary; enter and rob a dwelling [syn:
      {burglarize}, {burglarise}, {burgle}, {heist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top