ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burgles

   
189 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burgles-, *burgles*, burgle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา burgles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *burgles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burgle[VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
burgle[VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
burglar[N] ผู้ร้ายย่องเบา, See also: คนลักขโมยของ, Syn. robber
burglary[N] การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: การย่องเบา, Syn. housebreaking
burglarize[VT] ย่องเบา, See also: ขโมย, ยกเค้า, Syn. steal
cat burglar[N] นักย่องเบา
turd burglar[SL] ชายรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burglar(เบอร์'กละ) n. ผู้ร้ายย่องเบา,ขโมยย่องเบา -Conf. robber
burglarize(เบอร์'กละไรซ) vt.,vi. ดำเนินการขโมยย่องเบา
burglary(เบอร์'กละรี) n. การขโมยย่องเบา, See also: burglarious adj. ดูburglary
burgle(เบอร์'เกิล) {burgled,burgling,burgles} vt.,vi. ขโมยย่องเบา

English-Thai: Nontri Dictionary
burglar(n) นักย่องเบา,ขโมย,ผู้ร้าย,พวกตีนแมว
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์
CAT cat burglar(n) พวกตีนแมว,พวกแมวขโมย,พวกย่องเบา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggravated burglaryการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานในเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burglary insuranceการประกันภัยลักทรัพย์ในเคหสถาน ดู theft insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burglar alarmsสัญญาณกันขโมย [TU Subject Heading]
Burglarsนักย่องเบา [TU Subject Heading]
Burglaryการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]
Burglary protectionการป้องกันการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were lucky to get a murder case. I figured us for an assault or burglary.เราโชคดีที่จะได้รับคดีฆาตกรรม ฉันคิดว่าเราสำหรับการโจมตีหรือการลักทรัพย์ 12 Angry Men (1957)
Six-to-twelve, armed burglary.หกถึงสิบสองขโมยอาวุธ The Shawshank Redemption (1994)
Let's look for recent high-line burglaries that have mystified us.ตามหาโจรที่ปล้นของสูงกันเถอะ Heat (1995)
He's a C.I. For a burglary cop. Called in the tip on the bank.เป็นสายตำรวจโทรมาบอกเรื่องแบงค์ Heat (1995)
In one of my nine lives I was the great cat burglar of Santiago de Compostella!หนึ่งในเก้าชีวิตฉันน่ะ เคยเป็นสุดยอดจอมโจร แห่ง Santiago de Compostella! Shrek 2 (2004)
Burglar!ขโมยยย! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Tax burglars!พวกขโมยภาษี! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
So as he left, he broke a window to make it look like a burglar had tried to get in.ดังนั้นเขาจึงทิ้งหลักฐานเอาไว้ เขาจึบทุบกระจก เพื่อทำให้เหมือนพวกตีนแมว พยายามเข้าไปข้างในบ้าน Mr. Monk and the Panic Room (2004)
The building's been burglarized a couple of times and the woman down the hall has mice, but you know, the lobby's decent.แต่กว่าจะได้เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ ก็ต้องใช้เวลา แล้วก็... ...ผู้หญิงในห้องโถงก็เยอะอย่างกับหนู แต่... ...ว่ามั้ย ห้องรับแขกมันก็พอใช้ได้ Match Point (2005)
She was killed in a burglary. A... a drugs burglary.เธอถูกหัวขโมยฆ่าตาย หัวขโมย... Match Point (2005)
Apparently, she was coming home from work, and someone who was already there who'd burgled another flat and rob...ดูเหมือนว่าเธอกลับจากที่ทำงาน แล้วใครบางคนที่อยู่ที่นั่น ถูกขโมยขึ้นบ้านไปขโมยของ... Match Point (2005)
I mean, disturbed a burglar or burglars, or whatever.พี่หมายถึงเธออาจจะร้องให้ช่วย ไอ้หัวขโมยนั่นก็เลย... Match Point (2005)
He knew she'd be back the same time as usual, and he killed her, making it seem like she surprised a burglar running out.เขารู้ว่าเธอจะกลับมาเวลาเดิมเหมือนทุกวัน เขาลงมือฆ่าเธอและทำให้มันดูเหมือนว่า หัวขโมยนั่นตกใจขณะวิ่งไปเจอเธอเข้า Match Point (2005)
Like a burglary or something.อย่างทำเป็นจี้ปล้น ทำนองนั้น Four Brothers (2005)
And in local news, a masked burglar broke into an area residence, defecated in the family dryer, and then exposed himself to a teenage girl.ข่าวท้องถิ่น มีขโมยสวมหน้ากาก บุกเข้าไปในบ้านคน แล้วขี้ใส่เครื่องอบผ้า และยังอวดของลับให้เด็กสาวเจ้าของบ้านดู American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
They were killed by a burglar.พวกเค้าถูกขโมยฆ่าตาย Death Note: The Last Name (2006)
Don't you think it's the same as the burglar who killed your family?คุณไม่คิดว่ามันเหมือนกับขโมยที่ฆ่าครอบครัวคุณเหรอ Death Note: The Last Name (2006)
When you were seven, i told you that a burglar stole the money from your piggy bank.ที่บอกมีโจรขโมยเงินนายตอน 7 ขวบ พี่โกหก จริงๆ แล้วพี่ทำเอง Chuck Versus the Truth (2007)
So far it matches what the burglary division already has on the break-ins, so she's not giving us anything we don't already have.ถึงตอนนี้มันเข้ากับนักย่องเบาที่กำลังอาละวาดอยู่ งั้นเธอก็ไม่ได้ให้อะไรใหม่กว่าที่เรามีอยู่เลย All in the Family (2008)
Looks like the sketch that burglary already has on the break-in suspect.ดูเหมือนโจรนั่นจะใช่นักย่องเบาที่กำลังตามตัวกันอยู่ All in the Family (2008)
He's in CODIS for a few burglaries.เรารู้ว่าใครฆ่าแอนดรูว์ Raging Cannibal (2008)
They'll burglarize homes and start taking the object thatarouses them.ก็จะแอบเข้าบ้านและเอาของที่กระตุ้นเขาได้ Paradise (2008)
Six victims have been killed in a series of burglar/homicides all over central california.เหยื่อ 6 รายถูกฆ่าโดยพวกโจรย่องเบา คดีฆาตกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนีย Catching Out (2008)
Which is not unusual for a nighttime burglary-homicide.ก็ไม่แปลกสำหรับพวกโจรย่องเบาที่ทำงานกลางคืน Catching Out (2008)
Are these burglaries that turned into homicides or homicides that turned into burglaries?แล้วมันเป็นการขโมยที่กลายเป็นการฆาตกรรม หรือเป็นการฆาตกรรมแล้วขโมยเป็น ของแถมล่ะ Catching Out (2008)
This house has the three basic things that a burglar looks for.บ้านนี้มี 3 สิ่งที่พวกย่องเบาชอบ Catching Out (2008)
I've seen this kind of thing before with burglariesผมเคยเห็นพวกโจรย่องเบาประเภทนี้มาก่อน Catching Out (2008)
Track all unsolved homicides that involved nighttime burglariesหาคดีฆาตกรรมที่ยังปิดไม่ได้ทั้งหมด ที่เกิดจากพวกย่องเบาตอนกลางคืน Catching Out (2008)
We're looking for someone who's been burglarizing homes.เรามาหาคนที่ย่องเบาเข้าบ้าน Catching Out (2008)
I had garcia look into all unsolved burglary homicides in central california,ผมให้การ์เซียเข้าไปหาคดีปล้นฆ่า ที่ยังปิดคดีไม่ได้ของคาลิฟอร์เนีย Catching Out (2008)
She would have been an easy target for a burglar.เธอเป็นเป้าหมายที่ง่ายสำหรับ พวกย่องเบา Catching Out (2008)
And he's wanted in connection to some burglaries.และเขาถูกจับในข้อหาย่องเบา Catching Out (2008)
Burglarizing homes and killing people in every city.ขโมยของและฆ่าคนในแต่ละเมือง Catching Out (2008)
Think the way a burglar would.คิดเหมือนเขาเป็นพวกโจรย่องเบา Catching Out (2008)
I wonder what your daddy is gonna think about the fact that you're under arrest for burglary.ฉันสงสัยจังว่าพ่อของเธอจะคิดยังไง ถ้ารู้ว่ลูกชายกำลังถูกจับเพราะเป็นพวกหัวขโมย And How Does That Make You Kill? (2008)
On this earth there's no such place that couldn't be burglarizeในโลกนี้ไม่มีที่ไหนที่ขโมยไม่ได้ Iljimae (2008)
I swear not to burglarize again.ข้าขอสาบานจะไม่เป็นขโมยอีกแล้วล่ะ Iljimae (2008)
If I burglarize again, I'll chop off my hand.ถ้าข้าไม่ขโมยอีก ข้าจะตัดมือนี่ทิ้งซะ Iljimae (2008)
A burglar!ขโมย! My Sassy Girl (2008)
Help, a burglar!ช่วยด้วย มีขโมย! My Sassy Girl (2008)
Not on burglary, anyway.ไม่เอาแล้วเรื่องย่องเบา The Lazarus Project (2008)
Then you were arrested burglarizing an empty warehouse in Dallas.แล้วเธอก็ถูกจับจากการย่องเบา โกดังแห่งหนึ่งในดัลลัส The Lazarus Project (2008)
The trial started today at the federal courthouse for the five burglars caught breaking into the Democratic National Party headquarters.การไต่สวนเริ่มต้นในวันนี้ ภายในศาลสหพันธรัฐ หัวขโมยทั้งห้าคนที่ ย่องเข้าไปใน สนง.ใหญ่ของพรรคแดโมเครต Frost/Nixon (2008)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
And with the eyes of the world focused on the White House, here in Australia, burglars have broken into a meat factory in Brisbane and stolen a ton of pork sausages.ขณะที่สายตาทุกคู่ในโลก\ จับจ้องไปยังทำเนียบขาว ที่นี้ในประเทศออสเตรเลีย ตีนแมวได้ย่องเข้าไปใน โรงงานผลิตอาหาร ในบริสเบน Frost/Nixon (2008)
Be that as it may, the direct consequences of your actions would have been that two of the convicted burglars would have escaped criminal prosecution.มันอาจมีผลที่ตามมา ในทางตรง จากการลงมือทำลงไปของท่าน ที่โจรย่องเบาสองคน Frost/Nixon (2008)
But in February, your personal lawyer came to Washington to start the raising of $219,000 of hush money to be paid to the burglars.แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทนายส่วนตัวของท่านมาที่วอชิงตัน เพื่อระดมเงินจำนวน 219,000 เหรียญ เพื่อเป็นค่าปิดปากพวกโจรย่องเบานั่น Frost/Nixon (2008)
We've had a burglary.เราโดนขโมยของ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- I look like hamburglar.- หน้าฉันเละเป็นหมูบะช่อ Pineapple Express (2008)
Burglary, larceny, bribing a city official.ย่องเบา โจรกรรม ติดสินบนเจ้่าหน้าที่ New York Sucks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burglThe burglar is used to staying up late.
burglI awoke to find a burglar in my room.
burglThe burglar burst into his house.
burglA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
burglHave you heard that a burglar broke into my neighbor's house?
burglThe burglar was caught in the act of prying open the window.
burglIf a burglar came into my room, I would throw something at him.
burglOur house was broken into by burglars last night.
burglA burglar made away with my wife's diamond ring.
burglA burglar broke into the bank last night.
burglA burglar broke into the shop last night.
burglTwo policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.
burglHis house was broken into by burglars last week.
burglFor burglar-proofing. Apparently in this library are precious books that can't be bought for money.
burglA burglar broke into his house.
burglThere are a lot of cases of burglary around here days.
burglHe was arrested on the charge of burglary.
burglThe burglar broke into the house under the cover of night.
burglThe policeman sprang at the burglar.
burglThe burglar shut the child in the closet.
burglThe burglar gained access to the house thorough this door.
burglThe burglar gained access to the house through a window.
burglA burglar broke into the shop yesterday.
burglThe burglar wore gloves, with the result that there were no finger-prints to be found.
burglThe inmate was doing time for a burglary conviction.
burglSome burglars broke into my house last night.
burglThe burglar broke into the post office in broad daylight.
burglOn arriving home, I discovered the burglary.
burglA burglar broke into your house while you were away on vacation.
burglA burglar broke in while he was asleep.
burglThe police arrested the burglar on the spot.
burglThe burglar was traced by one of the things he had left on the scene.
burglA burglar broke into the house.
burglA burglar broke into my house while I was away on a trip.
burglThe police caught the burglar red-handed.
burglBurglars broke into our apartment and stole my wife's fur coat.
burglThe burglar locked the couple in the basement.
burglThe cat burglar must have entered the mansion from the roof.
burglThe burglars broke into the bank at night.
burglBurglars broke into his house.
burglThe policeman arrested the burglar.
burglThe burglar tied my hands behind my back with a rope.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขโมย[V] steal, See also: thieve, pinch, burglar, filch, pilfer, plagiarize, Syn. ลัก, ลักขโมย, Example: เรื่องที่ 2 ของข้าพเจ้าเป็นเรื่องยาวที่แต่งขึ้นเอง ไม่ได้ขโมยมาจากหนังสือฝรั่งอย่างเล่มแรก
ขโมย[N] thief, See also: pilferer, burglar, Example: เขาใส่กุญแจประตูเพื่อป้องกันขโมย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ลักทรัพย์
นักย่องเบา[N] burglar, See also: cat burglar, Syn. ขโมยย่องเบา, Example: นักย่องเบาเป็นผู้กระทำผิดที่ไม่ค่อยนิยมใช้กำลังประทุษร้ายใคร, Count unit: คน, Thai definition: พวกที่คอยย่องเข้าไปลักสิ่งของของคนอื่น โดยที่ไม่ให้เจ้าของรู้ตัว
ปล้นจี้[V] rob, See also: plunder, burgle, loot, con, pillage, Syn. ปล้นทรัพย์, จี้, ปล้น, จี้ปล้น, ชิงทรัพย์, Example: ผู้ร้ายปล้นจี้เอาทรัพย์สินมากขึ้นนับตั้งแต่เศรษฐกิจถดถอย, Thai definition: ใช้กำลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาทรัพย์สิน
โมษ[N] robber, See also: thief, burglar, housebreaker, pickpocket, mugger, shoplifter, bandit, outlaw, Syn. โจร, ขโมย, โมษก, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยกเค้า[V] burgle, See also: steal, ransack, rob, thieve, loot, Syn. ขโมย, Example: ข้างบ้านถูกโจรยกเค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว, Thai definition: ขโมยทรัพย์สินไปหมด, Notes: (ปาก)
ย่องเบา[V] burgle, See also: burglarize, rob, ransack, rob, steal, break in, hold up, Syn. ขโมย, ยกเค้า, Example: บ้านของเขาถูกขโมยย่องเบาเมื่อคืนนี้
ปล้น[V] rob, See also: plunder, pillage, loot, burgle, Syn. ปล้นทรัพย์, ชิงทรัพย์, Example: โจนปล้นธนาคารเมื่อวานนี้
ปล้นทรัพย์[V] rob, See also: plunder, burgle, loot, pillage, Syn. ปล้น, ชิงทรัพย์, Example: ผู้ต้องหาคนนี้ถูกดำเนินคดีฐานปล้นทรัพย์
โจร[N] robber, See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar, Syn. ขโมย, ผู้ร้าย, มิจฉาชีพ, Example: เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โจรกรรม[N] robbery, See also: theft, piracy, larceny, burglary, Syn. การลัก, การขโมย, การปล้น, Example: เจ้าหล่อนกระตุ้นสามีให้กระทำโจรกรรมในครั้งนี้
โจรผู้ร้าย[N] criminal, See also: thief, robber, bandit, burglar, Syn. โจร, ผู้ร้าย, ขโมย, มิจฉาชีพ, Example: เขารู้ตัวอยู่ว่าทุกวันนี้เขากำลังถูกหมายปองจากโจรผู้ร้ายย่านนั้นแทบไม่วางตา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลักขโมย ปล้น หรือล่อลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่น
การโจรกรรม[N] robbery, See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy, Ant. การปล้น, Example: การโจรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีนี้คือการปล้นร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและคนร้ายกวาดทองไปเกือบหมดร้าน
หัวขโมย[N] thief, See also: bandit, burglar, cheat, robber, Syn. โจร, ขโมย, Example: ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีหัวขโมยกล้าเข้ามาเลยสักครั้ง, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal   FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[n.] (jōn phūrāi) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar   FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m]
โจรกรรม[n.] (jōrakam) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary   
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; burglar ; pilferer   FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack   FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ปล้นจี้[v.] (plon jī) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; con ; pillage   
ปล้นทรัพย์[v.] (plon sap) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; pillage   
สัญญาณกันขโมย[n. exp.] (sanyān kan khamōi) EN: burglar alarm   
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up   FR: dérober ; cambrioler

CMU English Pronouncing Dictionary
BURGLAR B ER1 G L ER0
BURGLARS B ER1 G L ER0 Z
BURGLARY B ER1 G L ER0 IY0
BURGLING B ER1 G L IH0 NG
BURGLARIES B ER1 G L ER0 IY0 Z
BURGLARIZE B ER1 G L ER0 AY2 Z
BURGLARIZED B ER1 G L ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burgle (v) bˈɜːʳgl (b @@1 g l)
burglar (n) bˈɜːʳglər (b @@1 g l @ r)
burgled (v) bˈɜːʳgld (b @@1 g l d)
burgles (v) bˈɜːʳglz (b @@1 g l z)
burglars (n) bˈɜːʳgləz (b @@1 g l @ z)
burglary (n) bˈɜːʳgləriː (b @@1 g l @ r ii)
burgling (v) bˈɜːʳglɪŋ (b @@1 g l i ng)
burglaries (n) bˈɜːʳglərɪz (b @@1 g l @ r i z)
burglarious (j) bˈɜːʳglˈɛəʳrɪəʳs (b @@1 g l e@1 r i@ s)
burglar-alarm (n) bˈɜːʳglər-əlaːm (b @@1 g l @ r - @ l aa m)
burglar-proof (j) bˈɜːʳglər-pruːf (b @@1 g l @ r - p r uu f)
burglar-alarms (n) bˈɜːʳglər-əlaːmz (b @@1 g l @ r - @ l aa m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报警器[bào jǐng qì, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] an alarm (e.g. a burglar or fire alarm), #37,699 [Add to Longdo]
窃盗[qiè dào, ㄑㄧㄝˋ ㄉㄠˋ, / ] burglar [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autoknacker {m}; Automarder {m}car burglar [Add to Longdo]
Dieb {m}burglar [Add to Longdo]
Einbrecher {m} | Einbrecher {pl}burglar; burgler | burglars [Add to Longdo]
Einbruch {m} | Einbrüche {pl}burglary | burglaries [Add to Longdo]
einbrechen | einbrechendto burglarize; to burglarise [Br.] | burglarizing; burglarising [Add to Longdo]
einbrechen | einbrechendto burgle | burgling [Add to Longdo]
einbruchsicher; einbruchssicher; diebstahlsicher {adj}burglar-proof [Add to Longdo]
Der Einbrecher wurde auf freien Fuß gesetzt.The burglar was set free. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
押し込み;押込み[おしこみ, oshikomi] (n) burglary; burglar; closet [Add to Longdo]
押し込み強盗;押込み強盗[おしこみごうとう, oshikomigoutou] (n) housebreaker; burglar [Add to Longdo]
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P) [Add to Longdo]
押し入り(P);押入り[おしいり, oshiiri] (n) breaking into; burglar; (P) [Add to Longdo]
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P) [Add to Longdo]
強盗に入る;強盗にはいる[ごうとうにはいる, goutounihairu] (exp,v5r) to commit a robbery; to burgle [Add to Longdo]
強盗事件[ごうとうじけん, goutoujiken] (n) robbery; robbery case; burglary [Add to Longdo]
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P) [Add to Longdo]
警報器;警報機[けいほうき, keihouki] (n) alarm (fire, burglar, etc.); sensor [Add to Longdo]
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary [Add to Longdo]
切り取り強盗[きりとりごうとう, kiritorigoutou] (n) violent robbery or burglary; killing and robbing (someone) [Add to Longdo]
説教泥棒[せっきょうどろぼう, sekkyoudorobou] (n) preaching burglar; burglar who preaches at the victim about the methods of preventing similar crimes [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor [Add to Longdo]
泥棒(P);泥坊[どろぼう, dorobou] (n,vs) thief; burglar; robber; theft; (P) [Add to Longdo]
盗難防止[とうなんぼうし, tounanboushi] (adj-no) burglar-proof; antitheft [Add to Longdo]
盗犯[とうはん, touhan] (n) burglary; larceny [Add to Longdo]
覆面強盗[ふくめんごうとう, fukumengoutou] (n) masked burglar; masked bandit [Add to Longdo]
夜稼ぎ[よかせぎ, yokasegi] (n) night work; burglary [Add to Longdo]
夜盗[やとう, yatou] (n,adj-no) night burglar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top