ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-a lot of-

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: a lot of, *a lot of*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I would like to... go to a lot of different places and see how people live there.ฉันว่าฉันอยากจะ... ท่องเที่ยวไปที่ต่าง ๆ และได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คน Emotions (2017)
The station is putting a lot of effort into this since you're involved.ทางสถานีทุ่มเทกับเรื่องนี้มาก ๆ เพราะว่าคุณมีส่วนร่วมด้วย Disbanded (2017)
I do not trust people with a lot of opinions.ฉันไม่เชื่อคนที่มีความคิดเห็น ต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมาย Absolute (2017)
-That's a lot of kids!- ลูกเยอะจังนะคะ Values (2017)
Yeah, but the life I live costs a lot of money.ก็ใช่ แต่ว่า ชีวิตฉันต้องใช้เงินเยอะนี่สิ Values (2017)
I'm not at the world championship level yet, but I know I can hang with a lot of world champions.ตอนนี้ผมยังไม่ถึงระดับแชมป์โลก แต่รู้แล้วว่าอยู่ใกล้กับ แชมป์โลกหลายคนได้ CounterPunch (2017)
All right, Peter Quillin, a lot of people want questions answered.เอาล่ะ ปีเตอร์ ควิลลิน คำถามของหลายๆ คนได้รับคำตอบแล้ว CounterPunch (2017)
That's a lot of people to take care of.ต้องดูแลคนหลายคนนะ CounterPunch (2017)
A lot of people don't understand why I haven't turned pro.คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ว่าทำไมผมไม่ไปชกอาชีพ CounterPunch (2017)
I wasted a lot of my time just... doing nothing.เสียเวลาเปล่าๆ ไปเยอะ กับการไม่ทำอะไร ทำงานอย่างเดียว CounterPunch (2017)
A lot of bad stuff happened in front of this building, you know, but...มีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นมากมาย หน้าตึกนี่เอง CounterPunch (2017)
A lot of us is at the top of the sport, like in amateur-wise or, like, making our way up in the pros.พวกเราหลายคนอยู่จุดสุดยอดของกีฬานี้ ในแง่ของสมัครเล่นนะ หรือกำลังจะไปเป็นมืออาชีพ CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a lot ofA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
a lot ofA change of air will do you a lot of good.
a lot ofAfrica has a lot of nature.
a lot ofAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
a lot ofA honeymoon to Canada calls for a lot of money.
a lot ofA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
a lot ofA lot of birthday cards will arrive soon.
a lot ofA lot of books are published every year.
a lot ofA lot of boys are running in the park.
a lot ofA lot of boys ran after the rabbit.
a lot ofA lot of cars speed by on this expressway day and night.
a lot ofA lot of children gathered in the garden.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top