ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

荷が重い

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -荷が重い-, *荷が重い*
Japanese-English: EDICT Dictionary
荷が重い[にがおもい, nigaomoi] (exp) to have a lot on one's shoulders; to bear a lot of responsibility [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good morning.[JA] 同時に二つは荷が重い じゃあ、これで A Scandal in Belgravia (2012)
I'm getting too old for this sort of thing.[JA] 年寄りには荷が重い Star Wars: A New Hope (1977)
If you did, I'd be tempted to give it to you.[JA] 荷が重いから渡したいのに Journey to Xibalba (2013)
All I know... is whatever was in that shipping container was more than they could handle.[JA] うまく言えないが... 全ての原因は 輸送用コンテナにあり 彼等には荷が重いと思った The Kiss (2012)
Very well. The burden is on me not to destroy all the droids until you arrive.[JA] 一人でドロイドを片づける のは荷が重いからな Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Did I not say that you would be a burden?[JA] お主には荷が重いと言った The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I've always had a pretty heavy hand.[JA] いつも荷が重い Deliver Us from Evil (2014)
Thorin said I should never have come and he was right.[JA] トーリンは 僕には荷が重いと言った The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
And I know Roman, it's kinda a big job[JA] 分かるよ ノーマン 荷が重いだろう The Fate of the Furious (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top