ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กินเวลา

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กินเวลา-, *กินเวลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กินเวลา[V] take time, See also: be time consuming, take a lot of time, consume time, Syn. ใช้เวลา, เปลืองเวลา, Example: งานชิ้นนี้กินเวลามาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินเวลาก. เปลืองเวลา, ใช้เวลามาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nocturnal activities.กิจกรรมออกหากินเวลากลางคืน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
There are things that take up that time...มีหลายอย่างที่กินเวลาของเขาไป... The Story of Us (1999)
The lag between Noboru and I will be a whole year!มันจะทำให้การส่งข้อความ หาโนโบรุกินเวลาอีกหลายปี Hoshi no koe (2002)
that the marriage lasts no less than 3 years.การแต่งงานนี้จะต้อง กินเวลาไม่ต่ำกว่าสามปี Full House (2004)
( rattling ) "It'll take years.(พูดต่อไป) "จะกินเวลา หลายปี Pilot (2004)
So there should be about three weeks of rotten garbage to break their fall.นั่นคงกินเวลาประมาณสามสัปดาห์ทีเดียว ที่ต้องปล่อยขยะไว้อย่างนั้น Charlie and the Chocolate Factory (2005)
If I were the one to tune this car, it would probably take me 6 months.ถ้าฉันเป็นคนปรับแต่งรถคันนี้หละก็ คงกินเวลาร่วมๆ 6 เดือน Initial D (2005)
There will be several photo opportunities... How much time will there be between the momentและตามด้วยการลงนาม กินเวลาแค่ไหนระหว่างที่... Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Aw, he's so beautiful when he sleeps.โอว น่ารักเหลือเกินเวลานอนหลับแบบนี้ Distant Past (2007)
If they work at your house, you must get to hang out with them a lot.อเล็กซานเดอร์พ่อขั้นให้ขนมทวิสกี้มา มีน้ำให้กินเวลาคอแห้งด้วย. Bridge to Terabithia (2007)
From that point onward, I would suffer from a symptom so frightening, it would consume every minute of every hour of every day.ตั้งแต่นั้น ผมก็ต้องทนทรมานจากอาการที่น่ากลัวเช่นนั้นเรื่อยมา มันกินเวลาทุกๆ นาที ในทุกๆ ชั่วโมง ของทุกๆ วัน Numb (2007)
(COUGHING)ผมรับเอง มันกินเวลาเป็นเดือน Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินเวลา[v. exp.] (kin wēlā) EN: take time ; be time consuming ; take a lot of time ; consume time   FR: prendre du temps

English-Thai: Longdo Dictionary
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicentenary[ADJ] กินเวลาสองร้อยปี, Syn. bicentennial
bicentennial[ADJ] กินเวลาสองร้อยปี, Syn. bicentenary
go back[PHRV] ดำรงอยู่, See also: กินเวลานาน, อยู่มานาน, Syn. date back to, go back to
go back to[PHRV] กินเวลานาน, Syn. date back to, go back
run[VI] ใช้เวลา, See also: กินเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demurragen. การจอดเรือ (รถ) เกินกำหนดเวลา,ค่าจอดเกินเวลา
long-term(ลอง'เทิร์ม) adj. ระยะยาว,กินเวลานาน, Syn. long, See also: lasting
short-termadj. ระยะสั้น,กินเวลาสั้น,ชั่วคราว

English-Thai: Nontri Dictionary
nocturnal(adj) ออกหากินเวลากลางคืน
oversleep(vi) นอนมากเกินไป,นอนเกินเวลา
overtime(adv) ล่วงเวลา,เกินเวลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top