ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sacrifices*

S AE1 K R AH0 F AY2 S AH0 Z   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sacrifices, -sacrifices-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง Help! (1965)
Do you know the sacrifices people have made?รู้ใช่มั้ยว่าประชาชน เสียสละกันขนาดไหน Gandhi (1982)
The Thuggee was an obscenity that worshipped Kali with human sacrifices.ทักกีเป็นลามกอนาจารที่บูชาพระแม่กาลี กับการเสียสละของมนุษย์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
No buts about it. You're in for a lot of sacrifices.ไม่ต้องแต่ นายจะต้องเสียสละเยอะแยะเลย Junior (1994)
Human sacrifices were once made on the hills above this river.ไม่ใช่, อะไรที่นายรู้สึกตอนนี้น่ะ, มันคือการบรรลุแรกของมนุษย์ Fight Club (1999)
But she is with us in spirit because Sicilian women, with their hardships, with their sacrifices, march shoulder to shoulder with fighting men.แต่เธอจะอยู่กับเราในจิตวิญญาณ เพราะผู้หญิงชาวซิซิเลี่ยน ซึ่งเป็นผู้ตรากตรำผู้เสียสละ... Malèna (2000)
So many sacrifices... just to find you.ต้องเสียชีวิตคนมากมาย เพื่อค้นหาคุณ Unbreakable (2000)
I'll never let you out of my sight again. Like the sacrifices our parents have made for us to be here today.I'll never let you guys out of my sight again. like the sacrifices our parents have made for us to be here today... The Butterfly Effect (2004)
It's true I was spoiled rotten as a kid, but there are a lot of sacrifices I have to make as the firstborn.ก็จริงนะ... ที่ว่าฉันหุนหันเหมือนเด็ก ฉันก็เป็นคนแรกของตระกูลที่ต้องสร้างความภูมิใจ Sweet 18 (2004)
- We'll make sacrifices. - Huge sacrifices.เราควรจะเสียสละ / มโหฬารเลยละ The Amityville Horror (2005)
Sacrifices somebody else's life just to make their own life easier?คนที่ใช้คนอื่นเพื่อให้ชีวิตของตัวเองสบายขึ้นงั้นหรอ English, Fitz or Percy (2005)
You also think that sacrifices are neccesary for the good of humanity.คุณคงคิดว่า... สังเวยผู้บริสุทธิ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ Death Note: The Last Name (2006)
No matter how much you love something, there's a time you have make sacrifices.มันไม่สำคัญว่านายจะรักสิ่งนั้นอย่างไง นั่นเป็นเวลาที่นายต้องมีความเสียสละ Death Note: The Last Name (2006)
Wanting so much without making any sacrifices.จะเอาแต่ได้ โดยไม่ยอมเสียอะไรเลย The City of Violence (2006)
- Hey, sacrifices must be made, Tom.เฮ้ บางทีต้องเสียสละบ้างนะ ทอม It Takes Two (2006)
But these, my brother, are the sacrifices we gotta make for the bottom line.คิดดีๆ แล้วติดต่อผมอีกทีนะ Grin and Bear It (2007)
Did it ever occur to you that I made sacrifices for us that you never did?แล้วคุณเคยคิดบ้างไหม ว่าฉันเสียสละเพื่อเรา แต่คุณไม่เคยทำ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Everyone knows he makes sacrifices to the dark gods, and they've given him black magical powers.ทุกคนรู้ว่า เขาบูชาเทพเจ้าแห่งความมืด และเขาได้รับพลังเวทย์มนต์ดำ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
We all have to make sacrifices.พวกเราต้องเสียสละ Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
Must take risks and make sacrifices...จะต้องยอมเสี่ยงและยอมแลก ... .. Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
I must make some sacrifices...ฉันต้องเสียสละบ้าง Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
I must make sacrifices to save the world.ฉันต้องเสียสละเพื่อช่วยโลก Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
"Three blood sacrifices over three days --"บูชายัญ3คน ใน3วัน..." It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
What exactly are the,uh,blood sacrifices for?แล้ว เอ่อ... บูชายัญคนไปเพื่ออะไรกัน It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
No. Have a taken a few risks, made a few sacrifices? You're damn right I had.เสี่ยงนิดนึง เสียสละนิดหน่อย นั่นล่ะที่ผมทำ Page Turner (2008)
one of the five central religious duties or sacrifices of the Hindu householder?หนึ่งในห้าหน้าที่ทางศาสนา หรือ การเสียสละของเจ้าของบ้านฮินดู The Bad Fish Paradigm (2008)
The secret sacrifices made by our wives...การเสียสละอย่างลับๆ ของภรรยาเรา A Vision's Just a Vision (2008)
Not after all the sacrifices i made for you.ผมเสียสละมาเพื่อคุณเท่าไรแล้ว Mirror, Mirror (2008)
But as parents, this is one of the sacrifices we have to make.แต่ในฐานะแม่,นี่เป็นสิ่งที่ต้องเสียสละ เราสมควรต้องทำ Nights in Rodanthe (2008)
The sacrifices you men make.ความเสียสละของพวกคุณ Eagles and Angels (2008)
Thanks to the efforts and the sacrifices of so many, this place, our national home, stands tall tonight.ขอบคุณสำหรับการเสียสละ ของบุคคลในชาติเหล่านี้ ร่วมยืนหยัดไปด้วยกัน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
How can I ask the american people to make sacrificesฉันจะบอกชาวอเมริกันผู้เสียสละว่าอย่างไร Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Pagan sacrifices, worshipping pagan symbols and visiting pagan temples shall no longer be allowed.มันจะแตกต่างกันซักนิดนึงมั้ย ถ้าเราอยู่ที่นี่ ที่นั่น หรือที่ใดก็แล้วแต่ Agora (2009)
The man before you just made the sacrifices to save the life of a loved one.ผู้ชายตรงงหน้าคุณนั่น คุรยอมเสียสละเพื่อช่วยเขา ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไป Saw VI (2009)
I also believe that sometimes women need to make sacrifices for their husbands.รวมทั้งเชื่อว่าในบางครั้ง ภรรยาก็ต้องเสียสละเพื่อสามีบ้าง A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Everybody's gonna have to make sacrifices.ทุกคนจะต้องเสียสละ Service (2009)
I know this is hard on you, but we've both had to make sacrifices.ผมรู้ว่ามันยากสำหรับคุณ แต่เราทั้งคู่ ต่างต้องยอมเสียสละ Sigh (2009)
That's just one of the sacrifices of upper management.นั่นเป็นแค่การเสียสละ เพื่อการจัดการ ที่สูงกว่าส่วนหนึ่งเท่านั้น Chuck Versus the Colonel (2009)
But we all make sacrifices for family, right?แต่เราต้องเสียสละ เพื่อครอบครัว,ใช่มั้ย? Chuck Versus the Ring (2009)
She believes if she finds the perfect vessel, sacrifices and devours part of him or her while surrounded by the magic of her familiars, then her mad god will appear.หล่อนเชื่อว่า ถ้าหล่อนหาพาหนะที่เหมาะสม มาสังเวยแล้วกลืนกินชิ้นส่วนเข้าไป ระหว่างที่รายล้อมไปด้วยเวทมนต์ของหล่อน Frenzy (2009)
- We all have sacrifices to make.พวกเราต่างต้องเสียสละ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Oh, the sacrifices we make for success.โอ้ ! การเสียสละเพื่อความสำเร็จ The Last Days of Disco Stick (2009)
She let me make all these sacrifices for her.หล่อนทั้งสวย เลิศประเสริฐศรี หล่อนให้ฉันทำทุกอย่าง ถวายให้กับหล่อน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
After the six years we spent working together, you know the sacrifices I've made.นายก็รู้สิ่งที่ฉันเสียสละมากที่สุด ที่ฉันทำ ยังไงฉันก็อยู่ข้างนาย 100% Daybreakers (2009)
You must accept the sacrifices of the dead, and carry on their wills.การที่มีคนเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเธอ ทำให้เธอได้รับทอดเจตนาของเขามาด้วย Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
We wage war, we burn sacrifices, we pillage and plunder and tear at the flesh of our brothers and why?เราทำสงคราม เราเผาคนเพือบูชายัน เราปล้น โกง ทำร้ายพี่น้องของเราเอง Shutter Island (2010)
She believes if she finds the perfect vessel, sacrifices and devours part of him, her mad god will appear.เธอเชื่อว่าหากเธอหาร่างทรงที่เหมาะๆ ได้ บวงสรวงและกัดกินส่วนหนึ่ง ของร่างเขาไปแล้ว พระเจ้าของเธอก็จะปรากฎกายขึ้นมา Bad Blood (2010)
There will be sacrifices.มีจะการสังเวย Airiseu: Deo mubi (2010)
Everybody's got to make sacrifices.ทุกคนก็ต้องเสียสละทั้งนั้น Guadalcanal/Leckie (2010)
You know, the sacrifices he made.นายรู้ไหม การยอม เสียสละชีวิตอย่างที่เขาทำ Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sacrificesParents often make sacrifices to give a good education to their children.
sacrificesThey made many sacrifices to get their own house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สักการะ[V] worship, See also: pay homage to, make a pilgrimage to, offer sacrifices, Syn. สักการ, Example: เราข้ามถนนพระจันทร์เพื่อแวะไปสักการะอนุสาวรีย์ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท, Thai definition: บูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้เสียสละ[N] person who sacrifices oneself, Syn. ผู้สละ, Example: ถ้าคิดจะเป็นผู้เสียสละในความรัก ก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจอย่างนี้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปล่อยวางหรือผละออกจากสิ่งต้องการมีไว้กับตน เพื่อเห็นแก่ความสุขความสงบเรียบร้อย หรือเพื่อประโยชน์ของคนอื่น
เลี้ยงผี[V] offer sacrifices to a spirit, Syn. บูชาผี, เซ่นไหว้, Example: ชาวมูเซอจะเลี้ยงผีโดยมีหมูและไก่เป็นเครื่องเซ่นไหว้, Thai definition: เซ่นไหว้วิญญาณ
การบวงสรวง[N] worship, See also: propitiation, offering sacrifices to, Syn. การทำการสักการะ, การบูชา, การไหว้บูชา, Example: มนุษย์หินใหม่บางเผ่ามีการบวงสรวงเทพเจ้าที่ตนนับถือด้วยแพะและแกะ, Thai definition: การบูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เสียสละ[n. exp.] (phū sīasala) EN: person who sacrifices oneself ; martyr   
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices   FR: vénérer ; adorer

CMU English Pronouncing Dictionary
SACRIFICES    S AE1 K R AH0 F AY2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacrifices    (v) sˈækrɪfaɪsɪz (s a1 k r i f ai s i z)
self-sacrifices    (n) sˈɛlf-sˈækrɪfaɪsɪz (s e1 l f - s a1 k r i f ai s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祭祀[jì sì, ㄐㄧˋ ㄙˋ, ] offer sacrifices to the gods or ancestors, #15,456 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] row of dancers at sacrifices, #100,797 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] level spot for sacrifices, #284,829 [Add to Longdo]
祭物[jì wù, ㄐㄧˋ ˋ, ] sacrifices [Add to Longdo]
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, ] circle shrines and make sacrifices [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opfer {n}; Opferung {f}; Aufopferung {f} | Opfer {pl}; Opferungen {pl}; Aufopferungen {pl}sacrifice | sacrifices [Add to Longdo]
opferbereitwilling to make sacrifices [Add to Longdo]
opfern | opfernd | geopfert | er/sie opfert | ich/er/sie opferte | er/sie hat/hatte geopfertto sacrifice | sacrificing | sacrificed | he/she sacrifices | I/he/she sacrificed | he/she has/had sacrificed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top