ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rascally*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rascally, -rascally-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rascally(แรส'คะลี) adj.,adv. มีลักษณะของคนพาล,ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล., Syn. dishonest, mean

English-Thai: Nontri Dictionary
rascally(adj) สารเลว,พาล,เสเพล,โกง,ทุจริต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันธพาล(adj) delinquent, See also: rascally, wayward, rough, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. พาล, Example: ลูกชายของเขามีนิสัยอันธพาลเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาญาติๆ, Thai Definition: ที่มีนิสัยเกะกะระราน
เสเพล(adj) roguish, See also: rascally, Syn. เหลวไหล, Ant. เอางานเอาการ, Example: เขากลายเป็นหนุ่มเจ้าสำราญ ใช้ชีวิตเสเพล กินใช้เที่ยวเตร่อย่างฟุ่มเฟือย, Thai Definition: ชอบประพฤติเหลวไหล, ไม่เอางานเอาการ, ชอบประพฤติในทางเสื่อมเสีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
เฉโก[chēkō] (adj) EN: crooked ; rascally ; tricky
เสเพล[sēphlē] (adj) EN: roguish ; rascally  FR: pervers ; vicieux

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rascally (j) rˈaːskəliː (r aa1 s k @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gemein {adv}rascally [Add to Longdo]
gemein; schuftig {adv}rascally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rascally \Ras"cal*ly\ (r[a^]s"kal*l[y^]), a.
   Like a rascal; trickish or dishonest; base; worthless; --
   often in humorous disparagement, without implication of
   dishonesty.
   [1913 Webster]
 
      Our rascally porter is fallen fast asleep. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rascally
   adj 1: playful in an appealingly bold way; "a roguish grin"
       [syn: {devilish}, {rascally}, {roguish}]
   2: lacking principles or scruples; "the rascally rabble"; "the
     tyranny of a scoundrelly aristocracy" - W.M. Thackaray; "the
     captain was set adrift by his roguish crew" [syn: {rascally},
     {roguish}, {scoundrelly}, {blackguardly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top