ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pokey*

P OW1 K IY0   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pokey, -pokey-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hokey-pokey(โฮ'ค'โพ'คี) n. การหลอกลวง,การเล่นกล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, pokey!เฮ้ โพกี้! Cool Runnings (1993)
...then I pledged Tri-Delt at SMU. And I sure never thought I'd end up in a pokey little place like Childress.แล้วฉันก็เข้าชมรม Tri-Delt ที่ SMU แล้วก็แน่ใจว่าชีวิตฉันคงไม่สังคมแคบๆ อย่าง Childress แน่ๆ Brokeback Mountain (2005)
does that make me pokey?ถ้างั้นฉันก็เป็นโพกี้อะซิ? The Kids Are Alright (2007)
There will be no hokey-pokey in my house.จะไม่มีโฮคีโพคีในบ้านของฉัน Sex Trek: Charly XXX (2007)
Jesus, Bob, could you move your pokey ass a little slower?บ๊อบ เธอจะย้ายก้นมาอย่างช้า ๆ ไม่ได้เหรอ Halloween (2007)
/So jealous they /don't know what to do. They just start nervously doing the hokey-pokey.พวกเธอก็เลยเงอะงะ เต้นโชกี้ โบกี้ Bedtime Stories (2008)
YEAH, I SPRUNG HER OUT OF THE POKEY. YOU CAN THANK ME LATER.เธอสามารถขอบคุณฉันได้ ทีหลังก็ได้/ อืมม ฉันพึ่งคุยกับเธอ 10 วิ เมือกี้ Valley Girls (2009)
And then they held hands and did a sexy, demonic, hokey pokey for us.แล้วพวกเธอจับมือกัน และเต้นรำวงปีศาจเซ้กซี่กับเรา The Gothowitz Deviation (2009)
Word on the street is that ever since Lucifer went to the pokey, you're the big kahuna downstairs.สัญญาที่ถนนนั่น ตั้งแต่ลูซิเฟอร์เข้าคุกไป นายก็กลายเป็นขาใหญ่ ข้างล่างนั่นใช่มั้ย? Weekend at Bobby's (2010)
- Pokey hokey, pocus holy this man who was created in... - Created in sin.ชายผู้นี้ถูกสร้างขึ้นมา \ จากไฟแห่งบาป The Rite (2011)
I heard you went to the pokey for poking a student.ได้ยินมาว่าคุณไปที่ Pokey เพื่อฟันเด็กนักเรียน Damien Darko (2011)
What'd you do to get sent to the pokey?ทำอะไรถึงโดนจับเข้าห้องกรงล่ะ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
This time, death by hokey pokey.คราวนี้ตายเหมือนเล่นกลเลย BeeWare (2011)
The hokey pokey is a young man's game.โฮคกี้โปคกี้มันเป็นเกมของเด็กๆน่ะ The Pulled Groin Extrapolation (2011)
Hokey-pokey.นะโมโอเค Hotel Transylvania 2 (2015)
Hokey-pokey. See ya at the campfire.นะโมโอเค เจอกันรอบกองไฟ Hotel Transylvania 2 (2015)
Well, on a normal day, you'd be off to the pokey now.ปรกติวันธรรมดา นายคงได้ไปนอนคุกแล้วตอนนี้ Brown Shag Carpet (2015)
You do the hokey pokey and you turn yourself around.~ Du tanzt den Hokey Pokey Und du drehst dich um dich selbst ~ Cherry 2000 (1987)
A genuine 1964 Gumby and Pokey pinball machine.Einen echten Gumby-and-Pokey-Flipper von 1964. Mad Money (1988)
- The hokey-pokey.- ...den Hokey-Pokey nenne. The Seven-Month Itch: Part 1 (1988)
Who were you playing with ? By himself.Dann soll ich den Hokey Pokey tanzen und mich drehen. Can I Get a Witness? (1988)
-Time to pick up Pokey?- Zeit, Pokey abzuholen? Red Heat (1988)
Ha!You do the hokey-pokey And you turn yourself around Superstition (1989)
- Pokey!- PokeyHudson Hawk (1991)
The elephant.Sie meinen PokeyHudson Hawk (1991)
Do the hokey-pokey And you shake it all aboutTanz den Hokey-pokey Und schüttelt alles raus A Fish Called Martin (1991)
( "The Hokey Pokey'9(♪ "The Hokey Pokey") Chinga (1998)
You do the hokey pokey and you turn yourself around♪ You do the hokey pokey and you turn yourself around Chinga (1998)
You do the hokey pokey and you turn yourself around♪ You do the hokey pokey and you turn yourself around Chinga (1998)
That's what it's all about... The hokey pokeyThat's what it's all about... ♪ That's what it's all about... ♪ The hokey pokey Chinga (1998)
The hokey pokey♪ The hokey pokey Chinga (1998)
You do the hokey pokey♪ You do the hokey pokey Chinga (1998)
( "The Hokey Pokey'9(♪ "The Hokey Pokey") Chinga (1998)
You do the hokey pokey and you turn yourself around♪ You do the hokey pokey and you turn yourself around Chinga (1998)
You do the hokey pokey and you turn yourself around♪ You do the hokey pokey and you turn yourself around Chinga (1998)
Hokey pokey!♪ Hokey pokeyChinga (1998)
You do the hokey pokey♪ You do the hokey pokey Chinga (1998)
The hokey pokey♪ The hokey pokey Chinga (1998)
You do the hokey pokey♪ You do the hokey pokey Chinga (1998)
( "The Hokey Pokey'9(♪ "The Hokey Pokey") Chinga (1998)
And once, at a bar mitzvah, I did the hokey-pokey.Und bei einer Bar Mizwa habe ich sogar mal den Hokey-Pokey getanzt. Manuelo in the Middle: Part 2 (2001)
Okey-pokey.Okey-pokeyMinority Report (2002)
When Pokey Barber got hit with paternity... a sheriff had to come to his house and serve him with papers.Als Pokey Barber seine Vaterschaft an der Backe hatte,... musste ein Sheriff zu seinem Haus fahren und ihm die Papiere überreichen. Backwash (2003)
Okay, good! Now do the hokey-pokey and turn yourself around.Sing Hokey Pokey und dreh dich um. He's Slippin' 'Em Bread... Dig? (2005)
[Earl Narrating] After the Hokey Pokey, some toe-touches... and a badly failed cartwheel... we put our powers to more practical use.Und nach dem Hokey-Pokey-Tanz, einigen Rumpfbeugen und einem arg missglückten Radschlag nutzten wir unsere Macht für praktischere Dinge. Made a Lady Think I Was God (2006)
And we think he rolled up Pokey Jackson in a carpet and shot him in the head on Castlegate, so there's that, too.Und wir glauben, dass er Pokey Jackson in 'nen Teppich eingerollt und ihm 'ne Kugel in den Kopf gejagt hat. ln der Castlegate. Gone Baby Gone (2007)
The hokey pokey is a young man's game.Der Hokey Pokey ist ein Spiel für junge Leute. The Pulled Groin Extrapolation (2011)
You know it's gonna take more than a bloated belly to put a muzzle on Mr. Pokey.Du weißt das es mehr als einen aufgeblähten Bauch brauchen wird um Mr. Pokey einen Maulkorb aufzusetzen. That's Not What They Call It in Amsterdam (2012)
Hokey-pokey.Hokey-PokeyHotel Transylvania 2 (2015)
Hokey-pokey.Hokey-PokeyHotel Transylvania 2 (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
POKEY    P OW1 K IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knast {m} (Gefängnis)pokey; clink; jug [slang] [Add to Longdo]
eng; winzig {adj} | enger | am engstenpoky; pokey | pokier | pokiest [Add to Longdo]
trödelnd; langsam; Zeit vergeudend {adj}pokey; poky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pokey \Pok"ey\, a.
     See {Poky}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top