ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*meteorite*

M IY1 T IY0 AO0 R AY2 T   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: meteorite, -meteorite-
Possible hiragana form: *めておりて*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meteorite[N] อุกกาบาต, See also: ดาวตก, สะเก็ดดาว, Syn. shooting star, meteor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meteorite(มี'ทีอะไรทฺ) n. ลูกอุกกาบาต,หินหรือแร่หรือโลหะที่ตกลงมาจากอวกาศภายนอกสู่โลก,ดาวตก,สะเก็ดดาว., See also: meteoritic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skystone; cosmolite; meteoriteอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stony meteoriteอุกกาบาตหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meteorite; cosmolite; skystoneอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cosmolite; meteorite; skystoneอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
meteoriteอุกกาบาต, สสารจากอวกาศวิ่งเข้าสู่โลกด้วยความเร็วสูง เมื่อเสียดสีกับบรรยากาศของโลกจึงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่าง อุกกาบาตบางก้อนจะลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศ แต่บางก้อนจะมีส่วนที่เหลือตกลงสู่พื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Melbourne to search for his meteorite.เพื่อค้นหาอุกกาบาตน่ะ Eight Below (2006)
Meteorite hunting is a pretty small world and, uh, I didn't want anybody to know where I was really going, 'cause I'm looking for something special at Melbourne and the NSF let us keep it off the paperwork.อีกอย่าง ผมไม่ต้องการให้ใคร รู้ว่าที่จริงผมไปไหนน่ะ เพราะผมกำลังตามหา บางอย่างที่พิเศษที่นั่น และ NSF ต้องการให้มันเป็นความลับ Eight Below (2006)
This ice floe might give us the first meteorite from the planet Mercury.ภายใต้น้ำแข็งพวกนี้ อาจะมี อุกกาบาตจากดาวอังคารอยู่ Eight Below (2006)
And now, ladies and gentlemen, please join with me in welcoming and honoring the man who five months ago brought back from Antarctica the first documented Mercury meteorite,บัดนี้ ท่าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขอเชิญทุกท่าน เป็นเกียรติและต้อนรับ ชายผู้ซึ่งเมื่อ 5 เดือนก่อน กลับมาจากทวีปแอนตาร์กติกา พร้อมงานวิจัยอุกกาบาตจากดาวพุธฉบับบแรก Eight Below (2006)
Its chemistry is not unlike the *** meteorites of the 70s.สภาพทางเคมีมันเหมือนกับที่ได้ จากอุกาบาต ในสมัยยุค 70 เลย *** Spider-Man 3 (2007)
Here. In march '85, a meteoriteนี่ เดือนมีนา ปี '85 คืนนั้นมีอุกกาบาตหายไป Heaven and Hell (2008)
"Once upon a perfect time many hundred's of years ago when the old magic called Moonacre Valley there was a young woman whose skin glint as pale as the star and whose heart was as pure as a meteorite's such was her bravery and goodness she was beloved by nature as if she was their daughter...ณ กาลครั้งหนึ่ง.. เนิ่นนานมาแล้ว... ...หลายร้อยปีที่ผ่านมา... The Secret of Moonacre (2008)
The day there's a meteorite heading toward the earth and we have 30 days to live,ถ้าจะมีอุกกาบาตพุ่งมา ตกลงที่โลก และเหลือเวลาอยู่อีก30วัน Julie & Julia (2009)
In 1969, a 220-pound meteorite crashed into Murchison, Australia.โชคดีที่บางครั้งเบาะแสมาให้เรา ในปี 1969, Are We Alone? (2010)
The Murchison meteorite was more than just a piece of rock floating through space.อุกกาบาต เมอชีสอน ได้มากขึ้น Are We Alone? (2010)
A piece of the meteorite is kept here at the California Academy of Sciences.มันเป็นประตูในการดำรง ชีวิตของมนุษย์ต่างดาว ชิ้นส่วนของอุกกาบาต จะถูกเก็บไว้ที่นี่ Are We Alone? (2010)
Life may have come to Earth in a meteorite like this, and life similar to ours may be spread through the universe in the same way, as meteorites act like seeds, raining down the ingredients for life on fertile planets.ว่าการก่อสร้างตึกเหล่านี้เป็น รอบ ๆ ในระบบสุริยะของเรา ก่อนที่จะมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลก ชีวิตอาจจะมาสู่โลก ในอุกกาบาตเช่นนี้ Are We Alone? (2010)
The meteorites would make the place dangerous, if not toxic, but there is still a command ship in the system.อุกกาบาตอาจทำให้พื้นที่แถวนั้นเป็นอันตราย หรือต่อให้มันไม่มีพิษภัยอะไร แต่เราก็ยังเสี่ยงจากยานแม่ในระบบสุริยนี้อยู่ดี Gauntlet (2011)
It's found in meteorites. It forms anti-protons.พบในอุกาบาต เป็นแอนตี้โปรตอน The Avengers (2012)
That's right, Artie, And when this meteorite hits,ใช่เลย อาร์ตี้ แล้วเมื่ออุกกาบาตตก Shooting Star (2013)
Meteorites. This one...หนึ่งนี้ส่วนหนึ่ง The Clean Room (2014)
The amount of lead deep inside this meteorite is exactly the same as when earth formed.เป็นสิ่งเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อโลก The Clean Room (2014)
Since you know the constant rate of uranium decay, that should give you the age of the meteorite, which was made at the same time as the earth.เมื่อคุณรู้ว่าอัตราดอกเบี้ยคง ที่การสลายตัวของยูเรเนียม ที่ควรให้อายุของอุกกาบาต, ซึ่งถูกสร้างขึ้นใน เวลาเดียวกับโลก The Clean Room (2014)
All you had to do was measure the amount of lead in meteorites.สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการวัด ปริมาณของสาร ตะกั่วในอุกกาบาต The Clean Room (2014)
Now, you figure out how to measure that lead, and you'll know how to do it for a meteorite.ตอนนี้คุณคิดออกวิธีการวัดนำว่า และคุณจะรู้วิธีที่จะ ทำเพื่ออุกกาบาต The Clean Room (2014)
Now, at last, Patterson was ready to tackle the iron meteorite, to find the true age of the earth.ตอนนี้ที่ผ่านมาแพตเตอร์สันก็พร้อม เพื่อรับมือกับอุกกาบาตเหล็ก เพื่อหาอายุที่แท้จริงของโลก The Clean Room (2014)
He brought his meteorite specimen back to the Argonne National Laboratory...เขานำตัวอย่างอุกกาบาตของเขา กลับไปที่ห้องปฏิบัติการ แห่งชาติอาร์กอน The Clean Room (2014)
Written in this meteorite was a message from another planet.เขียนในอุกกาบาตนี้คือ ข้อความจากดาวเคราะห์ดวงอื่น The Immortals (2014)
A few years later, when scientists thought to analyze the gasses trapped inside the Nakhla meteorite, and other members of its class, they found a striking similarity-- the vast majority of meteorites are fragments of asteroids.ต่อมาไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อนักวิทยาศาสตร์คิดว่า การวิเคราะห์ก๊าซ ติดอยู่ภายในอุกกาบาต นัคลา, The Immortals (2014)
Meteorites of the type that hit Nakhla are the vehicles of a natural interplanetary transit system that sends rocks between the planets.อุกกาบาตชนิดที่ตี นัคลา เป็นยานพาหนะของระบบ ขนส่งอวกาศธรรมชาติ ที่ส่งหินระหว่างดาวเคราะห์ The Immortals (2014)
Such a meteorite can safely shelter microscopic cargo-- the seeds of life-- an interplanetary ark.ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยอุกกาบาต สามารถกำบังสินค้ากล้องจุลทรรศน์ เมล็ดของชีวิต หีบอวกาศ The Immortals (2014)
Some of them would encounter the Earth again, reenter the atmosphere as meteorites, and deliver their precious cargo of life to re-seed the planet... like Noah's ark.บางส่วนของพวกเขา จะพบโลกอีกครั้ง ป้อนบรรยากาศเป็นอุกกาบาต และส่งมอบสินค้าที่มี ค่าชีวิตของพวกเขา The Immortals (2014)
- It's a meteorite.มันคืออุกกาบาต Spectre (2015)
The very meteorite which made this crater.อุกกาบาตลูกใหญ่ที่ชนจนเกิดเป็นหลุมลึก Spectre (2015)
WE'RE TAKING YOU BACK HOM E ON THIS SH I P, BUT WE'VE GOT TO TAKE OFF FROM HERE IN 20 MINUTES AND WE CAN'T WAIT LONG ER.Wir nehmen Sie direkt mit nach Hause, doch wir müssen in exakt 20 Minuten starten, denn da draußen herrscht ein Meteoritensturm. The Lonely (1959)
This is Luna 3. We've discovered a cloud of meteorites.Hier Luna III. Haben unbekannten Meteoriten-Schwarm entdeckt. First Spaceship on Venus (1960)
Luna 3 has warned us that meteorites are approaching.Meteoriten-Warnung von Luna III. First Spaceship on Venus (1960)
Prof. Sikarna, we have the latest meteorite report for you.(Talua) Professor Sikarna! Hier die letzte Meteoriten-Meldung. First Spaceship on Venus (1960)
We'll reach the meteorite cloud in 48 hours unless its trajectory changes.Den Meteoriten-Schwarm erreichen wir vermutlich in 48 Stunden. First Spaceship on Venus (1960)
Probably to avoid meteorites.Wohl um den Meteoriten auszuweichen. First Spaceship on Venus (1960)
Meteorites!Meteoriten! First Spaceship on Venus (1960)
I thought the Cosmokrator automatically avoids meteor clouds.Ich dachte, wir weichen den Meteoriten aus. First Spaceship on Venus (1960)
Meteorite cloud encountered.Meteoriten-Schwarm passiert! First Spaceship on Venus (1960)
WE RAN INTO A METEORITE STORM.Wir gerieten in einen Meteoritensturm. Elegy (1960)
The one last night was enormous.- Seit Kurzem haben wir eine Menge Meteoriten. Letzte Nacht kam ein besonders Großer herunter. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
Mother, Professor Murai has been to the mountains.Aber Mutter, Herr Murai leitet die Forschungsgruppe, die seit Tagen den Meteoriten studiert. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
To investigate the meteorite?- Sie erforschen den Meteoriten? - Ja. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
"All climbers and sightseers must stay away." "Police are also warning that the meteorite in Kasumizawa might explode."Die Untersuchungen an dem Meteoriten, der in Kasumizawa eingeschlagen ist, enthüllen, dass höchstwahrscheinlich ein hohes Explosionsrisiko besteht. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
How odd. Meteorites down grow.Ich hab noch nie von einem wachsenden Meteoriten gehört. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
The meteorite beam has not deflected it, captain.Der Meteoritenstrahl hat es nicht abgelenkt. The Menagerie: Part I (1966)
But my first impression is that when the crust of the planet was very thin, it was struck by meteorites.Aber mein erster Eindruck ist, dass die dünne Kruste des Planeten von Meteoriten getroffen wurde. Thunderbirds Are GO (1966)
Asteroids!Meteoriten? The X from Outer Space (1967)
Small asteroids are hitting the ship.Das Geräusch von aufprallenden Meteoriten! The X from Outer Space (1967)
Full speed ahead in the same direction as the asteroids.Volle Geschwindigkeit in die Zielrichtung des Meteoritenschwarms! The X from Outer Space (1967)
They refuse to believe life exists in meteorites.Wollen nicht glauben, dass in Meteoriten Leben existiert. The Andromeda Strain (1971)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meteoriteThis hole was formed by a falling of a meteorite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุกกาบาต[N] meteorite, See also: meteor, Syn. ผีพุ่งไต้, ดาวตก, Example: ในวันหนึ่งๆ จะมีอุกกาบาตขนาดเล็กตกจากภายนอกโลกเข้ามายังโลกวันละหลายล้านลูก, Count unit: ลูก, ก้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor   FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower   FR: pluie de météorites [f]
ลูกอุกกาบาต[n. exp.] (lūk ukkābāt) FR: fragment de météorite [m]
อุกกาบาต[n.] (ukkābāt) EN: meteorite ; meteor ; fireball   FR: météorite [f] ; aérolithe = aérolite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
METEORITE    M IY1 T IY0 AO0 R AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meteorite    (n) mˈiːtɪəʴraɪt (m ii1 t i@ r ai t)
meteorites    (n) mˈiːtɪəʴraɪts (m ii1 t i@ r ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陨石[yǔn shí, ㄩㄣˇ ㄕˊ, / ] stony meteorite, #25,507 [Add to Longdo]
陨星[yǔn xīng, ㄩㄣˇ ㄒㄧㄥ, / ] meteorite; falling star, #88,900 [Add to Longdo]
球粒陨石[qiú lì yǔn shí, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧˋ ㄩㄣˇ ㄕˊ, / ] chondrite (type of meteorite) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meteorit {m} [astron.]meteorite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミーティアライト[, mi-teiaraito] (n) (See 隕石) meteorite [Add to Longdo]
恒星[こうせい, kousei] (n,adj-no) (fixed) star (i.e. not a planet, meteorite, etc.); (P) [Add to Longdo]
流星塵[りゅうせいじん, ryuuseijin] (n) micrometeorite [Add to Longdo]
隕石;いん石[いんせき, inseki] (n) meteorite [Add to Longdo]
隕石孔[いんせきこう, insekikou] (n) meteorite crater [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meteorite \Me"te*or*ite\, n. [Cf. F. m['e]t['e]orite.] (Min.)
   A mass of stone or iron which has fallen to the earth from
   space; an aerolite.
   [1913 Webster]
 
   Note: Meteorites usually show a pitted surface with a fused
      crust, caused by the heat developed in their rapid
      passage through the earth's atmosphere. A meteorite may
      consist: 1. Of metallic iron, alloyed with a small
      percentage of nickel (meteoric iron, holosiderite).
      When etched this usually exhibits peculiar crystalline
      figures, called Widmanst[aum]tten figures. 2. Of a
      cellular mass of iron with imbedded silicates
      (mesosiderite or siderolite). 3. Of a stony mass of
      silicates with little iron (meteoric stone,
      sporadosiderite). 4. Of a mass without iron
      (asiderite).
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top