ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meteorites

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meteorites-, *meteorites*, meteorite
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Its chemistry is not unlike the *** meteorites of the 70s.สภาพทางเคมีมันเหมือนกับที่ได้ จากอุกาบาต ในสมัยยุค 70 เลย *** Spider-Man 3 (2007)
Life may have come to Earth in a meteorite like this, and life similar to ours may be spread through the universe in the same way, as meteorites act like seeds, raining down the ingredients for life on fertile planets.ว่าการก่อสร้างตึกเหล่านี้เป็น รอบ ๆ ในระบบสุริยะของเรา ก่อนที่จะมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลก ชีวิตอาจจะมาสู่โลก ในอุกกาบาตเช่นนี้ Are We Alone? (2010)
The meteorites would make the place dangerous, if not toxic, but there is still a command ship in the system.อุกกาบาตอาจทำให้พื้นที่แถวนั้นเป็นอันตราย หรือต่อให้มันไม่มีพิษภัยอะไร แต่เราก็ยังเสี่ยงจากยานแม่ในระบบสุริยนี้อยู่ดี Gauntlet (2011)
It's found in meteorites. It forms anti-protons.พบในอุกาบาต เป็นแอนตี้โปรตอน The Avengers (2012)
Meteorites. This one...หนึ่งนี้ส่วนหนึ่ง The Clean Room (2014)
All you had to do was measure the amount of lead in meteorites.สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการวัด ปริมาณของสาร ตะกั่วในอุกกาบาต The Clean Room (2014)
A few years later, when scientists thought to analyze the gasses trapped inside the Nakhla meteorite, and other members of its class, they found a striking similarity-- the vast majority of meteorites are fragments of asteroids.ต่อมาไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อนักวิทยาศาสตร์คิดว่า การวิเคราะห์ก๊าซ ติดอยู่ภายในอุกกาบาต นัคลา, The Immortals (2014)
Meteorites of the type that hit Nakhla are the vehicles of a natural interplanetary transit system that sends rocks between the planets.อุกกาบาตชนิดที่ตี นัคลา เป็นยานพาหนะของระบบ ขนส่งอวกาศธรรมชาติ ที่ส่งหินระหว่างดาวเคราะห์ The Immortals (2014)
Some of them would encounter the Earth again, reenter the atmosphere as meteorites, and deliver their precious cargo of life to re-seed the planet... like Noah's ark.บางส่วนของพวกเขา จะพบโลกอีกครั้ง ป้อนบรรยากาศเป็นอุกกาบาต และส่งมอบสินค้าที่มี ค่าชีวิตของพวกเขา The Immortals (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower   FR: pluie de météorites [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meteorites    (n) mˈiːtɪəʴraɪts (m ii1 t i@ r ai t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top