ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*heterosexual*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heterosexual, -heterosexual-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
heterosexuality(n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heterosexual(n) คนที่มีความต้องการทางเพศกับคนเพศตรงข้าม
heterosexual(adj) ซึ่งมีความต้องการทางเพศกับเพศตรงข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heterosexualadj., n. เกี่ยวกับเพศตรงข้าม, ซึ่งมีความต้องการทางเพศตรงข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heterosexual๑. -ใฝ่ต่างเพศ, -รักต่างเพศ๒. ผู้ใฝ่ต่างเพศ, ผู้รักต่างเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heterosexualรักต่างเพศ, [การแพทย์]
Heterosexual Behaviorรักเพศตรงข้าม [การแพทย์]
Heterosexual Relationshipการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม [การแพทย์]
Heterosexualsพึงพอใจเพศหญิง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you're a moral person, then you'll choose heterosexuality in order to be with god.Wenn du anständig bist, wählst du Heterosexualität, um mit Gott zu sein. I Am Michael (2015)
And my heterosexuality.Und meine Heterosexualität. Underneath (2017)
Toninho, you are a macho, romantic, primitive heterosexual.โทนินโย่ เธอสมเป็น... ชายชาตรีที่ทรนงในความรักแบบเถื่อน ๆ Woman on Top (2000)
Not if he was the last bald, bad-breathed, heterosexual sequin-freak on earth - which he probably is, I'm not doin' it, เดี๊ยนไม่เอาหรอกย่ะ ถ้าเค้ายังหัวล้าน มีลมหายใจเน่าๆ เป็นพวกหลายเพศบ้าอยู่ ซึ่งดูท่าแล้วน่าจะยังเป็นอยุ่ เดี๊ยนไม่เอาหรอกย่ะ Shall We Dance (2004)
Heterosexuals are a fucked up species.ชะนีเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูแย่ Eating Out (2004)
You fucking heterosexual liar!นายเป็นเกย์จอมปลอมเหรอ! Eating Out (2004)
She's not just heterosexual. She's, like, Barbie heterosexual.ไม่ใช่แค่ปกติเฉยๆ ย่ะ ปกติแล้วยังเอ็กซ์สุดๆ Imagine Me & You (2005)
I'm a heterosexual breeder.ผมปกติดีทุกอย่าง แต่คุณไม่ชอบมันซะอย่างงั้น Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Is that the heterosexual you were trying to sleep with?ผู้ชายแท้ๆ คนที่เธออยากจะนอนด้วยน่ะเหรอ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
It might do you some good to renew your vows to heterosexuality.ไปโมฯมาซะ จะได้แมนเตมร้อยซะที Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
But I don't think parading my heterosexuality around in public is very polite.จะโชว์ความเป็นชายของฉัน ในที่สาธารณะนี่ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Members of the student press, heterosexuals, and those who want to be, we present Coming In's newest ad campaign...สมาชิกที่รักทุกท่าน รวมถึงทุกคนที่เป็นเพศปกติ เราอยากจะนำเสนอ โปสเตอร์ชิ้นใหม่ของการโปรโมท Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Um, well... I could understand how a typical heterosexual male might find her aesthetically pleasing, you know.อ่า, ผมเข้าใจว่าธรรมชาติของผู้ชาย Chuck Versus the Fat Lady (2008)
I wouldn't take heterosexual advice from Rich Munsch.เป็นฉันจะไม่ขอคำปรึกษาเรื่องเพศตรงข้าม จากริช มันชหรอกนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
That's a lot more heterosexual than you.That's a lot more heterosexual than you. I Love You, Beth Cooper (2009)
We are looking for A heterosexual maleเขาจะก้าวร้าวกับเธอ Conflicted (2009)
But I am a flaming heterosexual.แต่ฉันก็ยัง รู้สึกร้อนแรงกับเพศตรงข้ามอยู่ Chuck Versus the Ring (2009)
Do you know the odds of meeting a single, down-to-earth, heterosexual male with impeccable fingernails?- ทานอย่างอื่นก็ได้ - ไม่ สาวน้อยฉันต้องการล็อบสเตอร์ ฉันจะกินตัวที่ใหญ่ที่สุดเลย No Ordinary Sidekick (2010)
'Cause now I get the chance to write an awesome heterosexual song about Sam that we're going to sing at Regionals.เพราะตอนนี้ฉัน แต่ง สุดยอด เพลงเพศตรงข้าม เกี่ยวกับแซม ที่เราจะใช้ ร้องตอนแข่งระดับภาค Original Song (2011)
There's only one gay victim, so you are most likely looking for a heterosexual male, who somehow learned all of those things about his victims in a very short time.เพราะฉะนั้นคุณต้องตามหาชายแท้ ที่เรียนรู้เรื่องราวของเหยื่อทุกอย่างได้ ในเวลาอันสั้น Closing Time (2012)
Heterosexual, my ass.ไม่เป็นเกย์ ตูดฉันน่ะสิ The Transporter Malfunction (2012)
"If the accused is heterosexual,ถ้าจำเลยเป็นผู้นิยมในเพศตรงข้าม Kill Your Darlings (2013)
This feels pretty damn heterosexual.รู้สึกดีมาก 261 00: 15: 41, 070 Fuck the Pain Away (2013)
Look, I'm not saying that all heterosexual sex is rape.ฟังนะ ฉันไม่ได้จะบอกว่า เซ็กซ์ของชายหญิงทุกคู่คือการข่มขืน Pilot (2015)
I'm saying all heterosexual sex is gross, and that deep down, every woman knows this.ฉันจะบอกว่าเซ็กซ์ชายหญิงน่ะน่าขยะแขยง และลึกๆแล้ว ผู้หญิงทุกคนรู้ดี Pilot (2015)
These opposite poles of human sexuality are traditionally held to be heterosexuality and homosexuality.Die Gegenpole der menschlichen Sexualität werden traditionell Heterosexualität und Homosexualität genannt. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
The norm is taken to be heterosexuality and both bisexuality and homosexuality are considered deviations from that norm.Heterosexualität wird als Norm angenommen. Sowohl Bisexualität, als auch Homosexualität werden als Deviationen dieser Norm gesehen. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
The primary justification for the normality of heterosexuality is reproduction.Der vorwiegende Grund für die Normalität der Heterosexualität ist die Reproduktion. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
But then I wasn't rebelling against heterosexuality.Aber ich habe mich auch nicht gegen Heterosexualität aufgelehnt. Buck the Stud (1991)
There goes the last lingering thread Of my heterosexuality.Jetzt ist es endgültig vorbei mit meiner Heterosexualität. Treehouse of Horror III (1992)
masturbation, homosexuality, heterosexuality.Selbstbefriedigung, Homo- und Heterosexualität. Les passagers (1999)
You're saying a marriage contract containsthe implied promise of heterosexuality? Yes.Ein Ehevertrag soll heißen, dass man sich Heterosexualität verspricht? Pursuit of Loneliness (2000)
I have procured for you the one sure cure for heterosexuality.Ich habe für Sie das einzig wahre Heilmittel gegen Heterosexualität besorgt. Queer Duck: The Movie (2006)
You ever try heterosexuality?Hast du je Heterosexualität ausprobiert? Think Like a Man (2012)
But I had him add clothes, 'cause I thought it was an unnecessary challenge to our heterosexuality.Aber ich ließ ihn Kleider übermalen, ... denn ich dachte, es wäre eine unnötige Provokation an unsere Heterosexualität. The Rothman Disintegration (2012)
Heterosexuality should get down on bended knee and take a lesson.Die Heterosexualität müsste einen Kniefall machen und sich davon eine Scheibe abschneiden. Hell Bent for Leather (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี่ยงเบนทางเพศ(adj) homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai Definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
heterosexual
heterosexuals
heterosexuality

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heterosexual
heterosexuals
heterosexuality

WordNet (3.0)
heterosexual(n) a heterosexual person; someone having a sexual orientation to persons of the opposite sex, Syn. straight person, straight, heterosexual person
heterosexual(adj) sexually attracted to members of the opposite sex, Ant. bisexual, homosexual
heterosexuality(n) a sexual attraction to (or sexual relations with) persons of the opposite sex, Syn. straightness, heterosexualism

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异性[yì xìng, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ,   /  ] of the opposite sex; heterosexual; different in nature #6,277 [Add to Longdo]
两性[liǎng xìng, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ,   /  ] the two sexes; bisexual; hermaphrodite; having two characteristics; heterosexual #23,063 [Add to Longdo]
异性性接触[yì xìng xìng jiē chù, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ,      /     ] heterosexual sex [Add to Longdo]
异性恋[yì xìng liàn, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ,    /   ] heterosexuality; heterosexual love [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heterosexualität { f }heterosexuality [Add to Longdo]
Heterosexuelle { m, f }; Heterosexueller | Heterosexuellen { pl }heterosexual | heterosexuals [Add to Longdo]
heterosexuell { adj }heterosexual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノンケ;のんけ[nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ, その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males) [Add to Longdo]
ヘテロ[hetero] (n) (1) (abbr) (See ヘテロセクシュアル) hetero; heterosexual; (2) (abbr) (See ヘテロ接合体) heterozygote [Add to Longdo]
ヘテロセクシュアル;ヘテロセクシャル[heterosekushuaru ; heterosekusharu] (n) heterosexual [Add to Longdo]
異性愛[いせいあい, iseiai] (n, adj-no) heterosexual love; heterosexuality [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top