ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

homosexual

HH OW2 M OW0 S EH1 K SH UW0 AH0 L   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homosexual-, *homosexual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homosexual[ADJ] เกี่ยวกับการรักร่วมเพศ
homosexual[N] คนรักร่วมเพศ, See also: พวกรักร่วมเพศ, Syn. gay, lesbien, queer, Ant. heterosexual
homosexuality[N] การรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homosexualityn. ความต้องการร่วมเพศกับเพศเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homosexual๑. -ใฝ่เพศเดียวกัน, -รักร่วมเพศ๒. ผู้ใฝ่เพศเดียวกัน, ผู้รักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homosexual conductการร่วมเพศเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homosexualityรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Homosexuality in motion picturesรักร่วมเพศในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Homosexuality, Maleรักร่วมเพศชาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next to him, his homosexual Svengali lover....กับคู่ขาเกย์ของเขา... Punchline (1988)
Have you ever had any homosexual experiences, Mr Blair?คุณเคยมีประสบการณ์ความรักใด ๆ ที่นายแบลร์? The Russia House (1990)
They could be a Jehovah's witness for two a homosexual for three a communist for six or a Jew for eight.สาวกนิกาย Jehovah's witness คือหมายเลข 2 โฮโมเซกชวลคือหมายเลข 3 คอมมิวนิสต์คือหมายเลข 6 หรือยิวคือหมายเลข 8 The Corporation (2003)
Nowadays homosexual shamelessly hug and kiss each other on the street and now they are getting married... this is more than I can bear.ทุกวันนี้พวกเกย์ไม่อายที่จะทำอะไร กอดจูบกัน ในที่สาธารณะ ทุกวันนี้พวกเกย์ยัง แต่งงานกันได้ Go Go G-Boys (2006)
But more than that, I'm excited to see the swelling of Coming In as the homosexual threat seems to be swelling exponentially.และที่มากกว่านั้น ฉันก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นมัน สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นคงในเพศของคนเอง ที่จะไม่เบี่ยงเบนไปผิดทาง Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I'm a 30-year-old accountant married to a homosexual lawyer.ฉันเป็นนักบัญชีอายุสามสิบ แต่งงานกับทนายที่เป็นโฮโม RocknRolla (2008)
So, Howard, have you and Rajesh finally summoned the courage to express your latent homosexual feelings toward one another?โฮเวิร์ด เธอกัยราเยสรวบรวมความกล้ว แสดงความรู้สึกรักร่วมเพศ The Maternal Congruence (2009)
Because we don't have latent homosexual feelings toward one another.เพราะไม่มีความรูสึกรักร่วมเพศ ต่อกัน The Maternal Congruence (2009)
- I dated a homosexual once.- แม่เคยเดทกับเกย์นะ Easy A (2010)
It sounds like you're having sex in here which can't be true, due to the fact that you have a homosexual boyfriend.เสียงเหมือน ลูกกำลังทำกิจกรรมในนี้... ...ซึ่งก็คงไม่มีจริง เมื่อลูกมี แฟนเป็นเกย์ Easy A (2010)
That they are deep in the throes of homosexual panic.พวกเขาตื่นกลัวที่คนอื่นจะรู้ว่า พวกเขาเป็นพวกรักเพศเดียวกัน In This Home on Ice (2010)
Watch your mouth. This isn't one of your homosexual dance clubs.ระวังปากหน่อย นี่ไม่ใช่เรื่องคลับไม้ป่าเดียวกันนะ You Must Meet My Wife (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homosexualBetween ourselves, he seems to be a homosexual.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักเพศ[N] homosexual, Example: เขาเกลียดพวกลักเพศเข้าไส้ ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เขาเจ็บแค้นนักหนา, Count unit: คน
ตุ๊ด[N] homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
แต๋ว[N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
เบี่ยงเบนทางเพศ[ADJ] homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันราชภัฏออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน
รักร่วมเพศ[N] homosexuality, Example: ความเหงา และความว้าเหว่จัดเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีประสบการณ์รักร่วมเพศ และพึงใจต่อการเป็นเกย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงเบนทางเพศ[adj.] (bīengbēn thāng phēt) EN: homosexual   FR: homosexuel
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
เกย์[n.] (kē) EN: gay ; homosexual;   FR: gay [m]
ลักเพศ[n.] (lakkaphēt) EN: homosexual ; gay   FR: travesti [m] ; androgyne [m] ; gay [m] ; travelo [m] (inj.)
เล่นสวาท[v.] (lensawāt) EN: commit a homosexual act with a man or boy ; practice sodomy   FR: sodomiser

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMOSEXUAL HH OW2 M OW0 S EH1 K SH UW0 AH0 L
HOMOSEXUALS HH OW2 M OW0 S EH1 K SH UW2 AH0 L Z
HOMOSEXUALITY HH OW2 M OW0 S EH2 K SH UW0 AE1 L AH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homosexual (n) hˌɒməsˈɛkʃuəʳl (h o2 m @ s e1 k sh u@ l)
homosexuals (n) hˌɒməsˈɛkʃuəʳlz (h o2 m @ s e1 k sh u@ l z)
homosexuality (n) hˌouməsɛkʃuˈælɪtiː (h ou2 m @ s e k sh u a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同性恋[tóng xìng liàn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] homosexuality; gay person; gay love, #11,231 [Add to Longdo]
同性恋者[tóng xìng liàn zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] homosexual; gay person, #50,161 [Add to Longdo]
龙阳君[lóng yáng jūn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣ, / ] homosexual (positive term), #120,153 [Add to Longdo]
分桃[fēn táo, ㄈㄣ ㄊㄠˊ, ] homosexual [Add to Longdo]
同性爱[tóng xìng ài, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄞˋ, / ] homosexual [Add to Longdo]
断袖[duàn xiù, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄡˋ, / ] homosexual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
ノンケ;のんけ[, nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ,その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males) [Add to Longdo]
ブルーセッカス[, buru-sekkasu] (n) homosexual (wasei [Add to Longdo]
ブルーボーイ[, buru-bo-i] (n) homosexual (wasei [Add to Longdo]
ホモ[, homo] (n,adj-no) (1) (abbr) (See ホモセクシュアル) homo; homosexual (esp. a male); homosexuality (esp. male-male); (2) (abbr) (See ホモ接合体) homozygote; (3) homogenization; (4) Homo (genus of primates inc. modern humans) (lat [Add to Longdo]
ホモセクシャル;ホモセクシュアル[, homosekusharu ; homosekushuaru] (n) homosexual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homosexual
   adj 1: sexually attracted to members of your own sex [ant:
       {bisexual}, {heterosexual}]
   n 1: someone who practices homosexuality; having a sexual
      attraction to persons of the same sex [syn: {homosexual},
      {homophile}, {homo}, {gay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top