ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gloam*

G L OW1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gloam, -gloam-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gloaming(n) เวลาพลบค่ำ, See also: ช่วงพระอาทิตย์ตก, Syn. twilight, sunset

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloam(โกลม) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำ
gloaming(โกลม'มิง) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำตะวันยอแสง

English-Thai: Nontri Dictionary
gloaming(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาพลบค่ำ,ยามสายัณห์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวลาย่ำค่ำ(n) dusk, See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming, Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ, Example: เครื่องบินโดยสารพุ่งชนภูเขาใกล้พรมแดนอิหร่านเมื่อเวลาย่ำค่ำของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา, Thai Definition: ช่วงมืดตอนต้นของกลางคืน
เวลาเย็น(n) evening, See also: twilight, dusk, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: ศูนย์พัฒนาพยายามปลูกฝังให้เด็กสวดมนต์และนั่งทำสมาธิเวลาเย็นทุกวัน, Thai Definition: ช่วงใกล้ค่ำ
เย็น(n) evening, See also: dusk, twilight, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: เพื่อนทั้งกลุ่มจะนัดไปฟังเพลงและทานข้าวตอนเย็นกันที่ร้านนี้เป็นประจำ, Thai Definition: เวลาใกล้ค่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลบค่ำ[phlop kham] (n) EN: dusk ; gloaming  FR: crépuscule [m]
เวลาย่ำค่ำ[wēlā yamkham] (n, exp) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening  FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
เวลาเย็น[wēlā yen] (n, exp) EN: evening ; twilight ; dusk ; gloaming  FR: soir [m] ; crépuscule [m] ; fraîche [f]
เย็น[yen] (n) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming  FR: début de soirée [m] ; soir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOAM G L OW1 M
GLOAMING G L OW1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gloaming (n) glˈoumɪŋ (g l ou1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dämmerung {f} | Dämmerungen {pl}gloaming | gloamings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloam \Gloam\, n.
   The twilight; gloaming. [R.] --Keats.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloam \Gloam\, v. i. [See {Gloom}, {Glum}.]
   [1913 Webster]
   1. To begin to grow dark; to grow dusky.
    [1913 Webster]
 
   2. To be sullen or morose. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gloam
   n 1: the time of day immediately following sunset; "he loved the
      twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
      {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall},
      {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top