ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gaming*

G EY1 M IH0 NG   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gaming, -gaming-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gambling; gamingการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming; gamblingการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming contractสัญญาการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming machineเครื่องกลการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gaming fish?ปลาตกเล่นๆ เหรอ Jaws (1975)
- I have heard tales of gaming debts!-ฉันยังได้ยินว่าเขาเป็นหนี้จากการพนันด้วย Episode #1.5 (1995)
-Your gaming license.- ใบอนุญาตเล่นเกมพนัน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
S.R. Gustavson, State Gaming Commission.แม่,หนูกลับมาแล้ว Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
S.R. Gustafson, State Gaming Commission.ผมมาอย่างสันติ Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
I just found this new gaming site. It's called RIPLEY.ฉันเจอเกมส์ในเวป ชื่อ ริปลี่ WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming scenarios detected.** ตรวจพบ ฉากเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Responding to intrusion. Gaming protocol alert.** ตอบสนองผู้บุกรุก ** ** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming protocol alert.** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming systems overload alert.** เตือน ระบบเกมส์ทำงานเกินกำลัง ** WarGames: The Dead Code (2008)
It was made clear you were never again welcome in any nevada gaming establishment.มันควรกระจ่าง คุณจะไม่ได้รับการต้อนรับอีก ไม่ว่าในคาสินโนไหนๆในเนวาด้า Five the Hard Way (2008)
One that would take gaming into new heights of thrilling excess... and controversy.ที่ทำให้ผู้เล่น ได้รับความตื่นเต้น ลุ้นระทึก Nจนเกินขีดสูงสุด.. และมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ Gamer (2009)
But control is strictly localized with the parameters of our gaming environment.แต่การควบคุมจะทำได้ แค่เฉพาะในเขต Nที่มีการจัดฉากของเกมเท่านั้น.. Gamer (2009)
His player, gaming mega star, Simon Silverton, could not be reached for comment.เกมเมอร์ไฟแรง ผู้ควบคุมเกเบิ้ล.. Nไซม่อน ซิลเวอร์ตัน เรายังติดต่อเค้าไม่ได้ในขณะนี้ Gamer (2009)
You're gaming me?คุณหลอกแกล้งผม Duplicity (2009)
Uh, online gaming?เออ เกมออนไลน์มั้ง Chuck Versus the Suburbs (2009)
We're getting the R7 gaming laptop first?เราได้เครื่องแล็ปท็อป R7 มาก่อนงั้นเหรอ? Chuck Versus the Predator (2009)
I like the fighting and winning part, not the gaming part.ไม่ใด้ชอบเล่นเกม Summer Wars (2009)
We've been gaming for 30 years! Don't underestimate us!พวกเราเล่นเกมมา 30 ปีแล้วนะ อย่ามาดูถูกกัน Summer Wars (2009)
Interactive, high-Def 3-D gaming.โต้ตอบ,เกมส์ 3-D ที่มีความละเอียดสูง The Grandfather: Part II (2009)
Zuse has been around since the earliest days of the gaming grid.ซุสอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก TRON: Legacy (2010)
Are you mixing gaming with whiskey?เล่นเกมแกล้มเหล้าเหรอ? Chuck Versus the Other Guy (2010)
For internet and gaming companies since he graduated.ให้บริษัทอินเตอร์เน็ทและเกมส์ ตั้งแต่จบมหาวิทยาลัย Protect Them from the Truth (2010)
She's all that's left of my gaming empire.นางเป็นตัวเดียวที่เหลืออยู่ ในฝูงของข้า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
I'm going to the gaming tables.ผมไปเล่นเกมส์ที่โต๊ะนะ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Until then, night owls, keep gaming.จนกว่าจะถึงเวลานั้น นกฮูกทั้งหลาย เล่นเกมต่อไป One Day (2011)
I know a fun gaming lounge.ผมรู้จักร้านเกมส์แสนสนุก Nature of the Beast (2011)
It's a gaming laptop. It's really fast.เครื่องนี้ไว้เล่นเกมส์ มันเร็วมากน่ะ Safety Not Guaranteed (2012)
Now she's trolling gaming tables in Atlantic City.ตอนนี้เธอกำลังหาลูกค้า ที่โต๊ะพนันในแอตแลนติกซิตี้ Snake Eyes (2012)
Not just a game, the next generation of gaming.ไม่ใช่แค่ เกมส์ มันเป็นยุดใหม่ ของเกมส์ เลยทีเดียว Playtime (2012)
He was the CEO of a rival gaming company.เขาเป็น CEO ของ บริษัท เกมส์ Playtime (2012)
That we were part of an online gaming community that battles mythical creatures.บอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในพวกเกมออนไลน์ ที่ต่อสู้กับสัตว์ในตำนาน Restraint (2012)
I am part of an online gaming community that battles mythical creatures.ฉันเป็นส่วนหนึ่งของพวกเกมออนไลน์ที่ต่อสู้กับสัตว์ Restraint (2012)
This looks like a multi-player gaming interface.นี่ดูเหมือนเกมที่เล่นแบบ Multi-Player Digital Estate Planning (2012)
Well, based on the unsubs' behavior at this point, we believe they suffer from an extreme gaming addiction.ดูจากพฤติกรรมของอันซับจนถึงตอนนี้ เราเชื่อว่าพวกเขาติดเกมอย่างหนัก The Wheels on the Bus... (2012)
Garcia, if they're capable of this type of violence in real life, do you think we'd see some sort of evidence of it in their gaming history?การ์เซีย ถ้าพวกเขาสามารถทำเรื่องรุนแรง ในชีวิตจริงได้ขนาดนี้ คุณคิดว่าเราจะพบหลักฐาน ในประวัติผู้เล่นได้บ้างรึเปล่า The Wheels on the Bus... (2012)
Yeah, he's talking about the universal online gaming code of conduct.เขากำลังพูดถึงระบบป้องกัน การเล่นเกมแบบออนไลน์ The Wheels on the Bus... (2012)
If you get killed off playing hell mod, your entire gaming profile is deleted.ถ้าคุณถูกฆ่าระหว่างเล่นเฮลม็อด โปรไฟล์ในเกมคุณจะโดนลบทิ้ง The Wheels on the Bus... (2012)
Do I look to be in a gaming mood?ข้าดูเหมือนคนมีอารมณ์ขันรึไง? The Avengers (2012)
Some gaming tables, some play money for people to have a good time.เราใช้เงินสำรอง เกมต่างๆบนโต็ะไว้ให้คนมาสนุกกัน American Hustle (2013)
Well, if you want to get the gaming license and keep it, we have to make our principal investor here, the sheik, an American citizen.ถ้าคุณอยากได้ใบอนุญาต อยากทำต่อ เราต้องมีผู้ลงทุนรายใหญ่ที่นี่ มีชีค พลเมืองอเมริกัน American Hustle (2013)
Four years ago, the big Nevada casinos thought of online gaming as the competition.สี่ป ที่ผ่านมาคาสิโนเนวาดาใหญ ความคิดของการเล่นเกมออนไลน ขณะที่การแข่งขัน. Runner Runner (2013)
My official title is "Affiliate for Online Gaming."ชื่ออย่างเป็นทางการของฉันคือ พันธมิตรสำหรับการเล่นเกมออนไลน์. Runner Runner (2013)
There are hundreds of affiliates already down here for the gaming convention.มีหลายร้อย บริษัท ในเครืออยู่แล้ว ลงมาที่นี่สำหรับ การประชุมการเล่นเกม. Runner Runner (2013)
But they go on and on about how the gringos and their online gaming money attracts undesirables, breeds prostitution, even drugs.แต่พวกเขาไปบนและบน เกี่ยวกับวิธีการ Gringos และ เงินเล่นเกมออนไลน์ของพวกเขา ดึงดูด undesirables สายพันธ โสเภณียาเสพติดแม้. Runner Runner (2013)
Well, as a gaming professional, that's exactly the type of customer I want in the world.ด ในขณะที่การเล่นเกมมืออาชีพ ที่ตรงกับชนิดของ ลูกค้าที่ฉันต้องการในโลก. Runner Runner (2013)
He's the gaming commissioner, which makes him Caesar in this country.เขาเป็นผู้บัญชาการการเล่นเกมซึ่ง ทำให้เขาซีซาร์ในประเทศนี้. Runner Runner (2013)
I've done my fair share of gaming, since my life consists mostly of myself and my cat.ผมเล่นเกมได้แค่ระดับเด็กๆ ชีวิตผมส่วนใหญ่ก็มีแต่ตัวเอง กับแมวของผม Nameless (2013)
Gaming is simply the proudest thing in my life.การเล่นเกมนั้นคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของผม Free to Play (2014)
10 years ago, competitive gaming wasn't even really a thing.เมื่อ 10 ปีที่แล้ว การแข่งขันเกมยังไม่แม้แต่จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเลย Free to Play (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMING G EY1 M IH0 NG
GAMING'S G EY1 M IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaming (v) gˈɛɪmɪŋ (g ei1 m i ng)
gaming-house (n) gˈɛɪmɪŋ-haus (g ei1 m i ng - h au s)
gaming-rooms (n) gˈɛɪmɪŋ-ruːmz (g ei1 m i ng - r uu m z)
gaming-table (n) gˈɛɪmɪŋ-tɛɪbl (g ei1 m i ng - t ei b l)
gaming-houses (n) gˈɛɪmɪŋ-hauzɪz (g ei1 m i ng - h au z i z)
gaming-tables (n) gˈɛɪmɪŋ-tɛɪblz (g ei1 m i ng - t ei b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博弈[bó yì, ㄅㄛˊ ㄧˋ, ] to play games (such as Chinese chess); to gamble; gaming, #11,273 [Add to Longdo]
游戏设备[yóu xì shè bèi, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] gaming device; controller (computer; console) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spielautomat {m}gaming machine [Add to Longdo]
Spielsaal {m}; Spielsalon {m}gambling room; gaming room [Add to Longdo]
Spielstein {m}gaming piece [Add to Longdo]
um Geld spielendgaming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲーム機[ゲームき, ge-mu ki] (n) console; game console; game machine; gaming machine [Add to Longdo]
賭博場[とばくじょう, tobakujou] (n) gambling house; gaming room; gambling den [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Game \Game\ (g[=a]m), v. i. [imp. & p. p. {Gamed} (g[=a]md); p.
   pr. & vb. n. {Gaming}.] [OE. gamen, game?en, to rejoice, AS.
   gamenian to play. See {Game}, n.]
   1. To rejoice; to be pleased; -- often used, in Old English,
    impersonally with dative. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God loved he best with all his whole hearte
       At alle times, though him gamed or smarte.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To play at any sport or diversion.
    [1913 Webster]
 
   3. To play for a stake or prize; to use cards, dice,
    billiards, or other instruments, according to certain
    rules, with a view to win money or some other thing waged
    upon the issue of the contest; to gamble.
    [1913 Webster] gamebag

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gaming \gam"ing\ (g[=a]m"[i^]ng), n.
   The act or practice of playing games for stakes or wagers;
   gambling.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top