ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dismissed*

D IH0 S M IH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dismissed, -dismissed-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dismissed.ไปได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง Oh, God! (1977)
Dismissed!เลิกแถว! Akira (1988)
Prisoners dismissed.นำตัวไปได้ Casualties of War (1989)
You're not doing your job. Last time my lawyer got the charges dismissed.แน่นอน บริษัทชั้นล้มละลาย ชั้นตกงาน Hero (1992)
In the matter of Her Majesty... versus Gerard Patrick Conlon... the case is hereby dismissed.ในเรื่องของการเสด็จฯ ไป ... เมื่อเทียบกับ Patrick Conlon ... เจอราร์ด In the Name of the Father (1993)
In the matter of Her Majesty versus Paul Hill... the case is hereby dismissed.ในเรื่องของการ เสด็จฯ ไปเมื่อเทียบกับพอลฮิลล์ ... กรณีขอออกเป็น In the Name of the Father (1993)
In the matter of Her Majesty versus Patrick Armstrong... the case is hereby dismissed.ในเรื่องของการ เสด็จฯ ไปเมื่อเทียบกับ Patrick Armstrong ... กรณีขอออกเป็น In the Name of the Father (1993)
In the matter of Her Majesty versus Carole Richardson... the case is hereby dismissed.ในเรื่องของการ เสด็จฯ ไปเมื่อเทียบกับ Carole Richardson ... กรณีขอออกเป็น In the Name of the Father (1993)
The charges must be dismissed, and these innocent, young girls must be freed.ข้อหานี้ต้องถูกยกฟ้อง และสาวอเมริกันผู้บริสุทธิ์... ...ต้องถูกปล่อยตัว Brokedown Palace (1999)
His Majesty has not dismissed you. Follow him.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ปลดเธออกจากตำแหน่งพระครู ตามเขาไปสิ. Anna and the King (1999)
The prince has not yet been dismissed.เจ้าฟ้าชายยังไม่เสร็จสิ้นจาการทำโทษเพคะ Anna and the King (1999)
In the matter of The State vs. Brooke Windham... this case is dismissed.ในฐานะของรัฐฐะต่อบรูค วินด์แฮม ปิดคดี Legally Blonde (2001)
They died out by the early '80s, dismissed as hoaxes.แล้วก็เงียบไปเมื่อต้นยุค 80 โดยเชื่อว่าเป็นการหลอกลวง Signs (2002)
Class dismissed.แยกย้ายไปได้ Mona Lisa Smile (2003)
On to pressing business. Word has come to us coffee heiress Mrs Virginia Arness has dismissed her current tax lawyers.ว่ากันที่เรื่องเร่งด่วน มีข่าวเข้ามาว่า นางเวอร์จิเนีย อาร์เนส ทายาทกาแฟ Bringing Down the House (2003)
If Langlois is dismissed, we shouldn't do anything?ถ้า ลองกัวส์ โดนปลด พวกเราก็ไม่ควรทำอะไรเลยใช่มั้ย The Dreamers (2003)
Your case was automatically dismissed yesterdayYour case was automatically dismissed yesterday Oldboy (2003)
-Class dismissed! You and your bloody chicken!ยกเลิกคาบ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
'Lnitial claims that the virus was caused by infected monkeys have been dismissed... 'ไม่เหมือนที่นี่ Shaun of the Dead (2004)
Stand by at home. You're dismissedเตรียมพร้อมอยู่ที่บ้าน เลิกแถว Grave of the Fireflys (2005)
If we're to be dismissed, at least there're some nice words for us.ถ้าถูกไล่ออก อย่างน้อยก็น่าจะมีคำพูดดีๆ บ้าง Smile Again (2006)
- Case dismissed. - Yes!กรณีไล่ออก ใช่! Cars (2006)
Class dismissed.เลิกชั้นได้ X-Men: The Last Stand (2006)
We'll continue this tomorrow. Class dismissed.เราจะมาต่อกันพรุ่งนี้ เลิกชั้นได้ X-Men: The Last Stand (2006)
It's quite enough you've been dismissed from Harvard, but your continuing lack of direction has become an embarrassment.โดนไล่ออกจากฮาร์เวิร์ดน่าจะเข็ด ไม่เลย การขาดไร้ทิศทางของแก กลายเป็นเรื่องน่าอาย Flyboys (2006)
That we can get your cases dismissed.ที่เราจะยกฟ้องคดีคุณ The Usual Suspects (2006)
You're dismissed.เจ้าไปได้ The Book of the Three Hans (2006)
You're dismissed.เจ้าออกไปได้ The Book of the Three Hans (2006)
Class dismissed.เลิกชั้นได้ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
You're dismissed.ไปได้แล้ว Chuck Versus the Alma Mater (2007)
That is all. Dismissed.ทั้งหมดมีแค่นี้ เลิกประชุม Appleseed Ex Machina (2007)
I've already signed la's affidavit. The charges are being dismissed.ฉันเซ็นในใบคำให้การของ IA แล้ว ข้อกล่าวหาต่างๆ ถูกยกฟ้อง Saw IV (2007)
Dismissed!ไปได้ ! 100 Million BC (2008)
Dismissed!เลิกแถว ! 100 Million BC (2008)
Dismissed.เลิกแถว... 100 Million BC (2008)
Any other questions? Good. Dismissed!มีคำถามอื่นไหม ดีแล้ว เลิกประชุม Chuck Versus the Seduction (2008)
Then company dismissed.แล้วก็ไล่ออก Goodbye to All That (2008)
But we dismissed it as a coincidence.แต่เราจะอนุญาติให้ออกไปหากเห็นสมควร Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
dismissed.เลิกประชุม. The Same Old Story (2008)
Your department dismissed me.I lost track of time, Power Trip (2008)
We don't have time to dismiss things we've already dismissed.เราไม่มีเวลาจะทำพลาด เรามักจะไม่พลาด Not Cancer (2008)
Sex can be dismissed as hormonal or emotional.เซ็กซ์ทำให้การทำงานของ\ อารมณ์กับฮอร์โมนผิดพลาด Adverse Events (2008)
Class dismissed.เกิดอะไรขึ้นน่ะ Jumper (2008)
Class dismissed.เลิกชั้นได้ Pilot (2008)
Class dismissed!เลิกชั้นได้! Cyborg Girl (2008)
All charges were dismissed.ถูกปล่อยตัวทุกข้อกล่าวหา New York Sucks (2009)
You saw her record. You know both counts were dismissed.คุณเห็นประวัติเธอแล้ว ทั้งสองครั้งถูกปล่อยตัว New York Sucks (2009)
Class dismissed. Alexa?จบคลาส อเล็กซ่า? Dare (2009)
UH, THE CASE-- THE CASE WAS DISMISSED.พวกเขาไม่มีหลักฐานที่จะจับฉันได้. เขาพูดถึงมิสซี่. เราได้ตัวเขาแล้ว. Soul Mates (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismissedBetween ourselves, he was dismissed for bribery.
dismissedBetween you and me, he was dismissed for bribery.
dismissedHe dismissed his secretary, who was very idle.
dismissedHe dismissed most of his men.
dismissedHe dismissed the employee.
dismissedHenry was dismissed by reason of his old age.
dismissedHe was dismissed by the company for a misconduct.
dismissedHe was dismissed from the army.
dismissedHe was dismissed of the grounds that he was idle.
dismissedHe was dismissed on the grounds that he was lazy.
dismissedHe was dismissed, simply because he failed to work as hard as possible.
dismissedHe was dismissed without notice.
dismissedHis employer dismissed him yesterday.
dismissedI dismissed the protest.
dismissedIt is strange for him to be dismissed.
dismissedJason, who was in charge of the project, was dismissed for corruption.
dismissedJim got dismissed for his misconduct in office.
dismissedNo workers can be dismissed without previous notice.
dismissedShe was dismissed for loafing on the job.
dismissedShe was dismissed on the grounds of neglect of duty.
dismissedThe clerk was dismissed on the grounds of her rude manners.
dismissedThe factory has dismissed some three hundred workers.
dismissedThe leader dismissed the demonstrators in the park.
dismissedThe police dismissed the people.
dismissedThere is no reason why he should be dismissed.
dismissedThe secretary was dismissed.
dismissedThe short term contract employees were dismissed without notice.
dismissedThe teacher dismissed his class when the bell rang.
dismissedThey dismissed his criticism as hypocrisy.
dismissedThis problem must not be dismissed out of hand.
dismissedTom was dismissed without notice.
dismissedYou can be dismissed for dishonesty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด้ง(v) be dismissed, See also: be discharged, be fired, Example: ข้าราชการคนใดทำตัวเป็นอุปสรรคย่อมจะถูกเด้งเข้ากรุเพื่อยุติบทบาทเสียชั่วคราว, Thai Definition: ถูกบีบออกจากงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด้ง[deng] (v) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired
ถูกเลิกจ้าง[thūk loēk jāng] (v, exp) EN: be dismissed ; be fired
แย้งกลับ[yaēng klap] (x) EN: dismissed

CMU English Pronouncing Dictionary
DISMISSED D IH0 S M IH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismissed (v) dˈɪzmˈɪst (d i1 z m i1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倪嗣冲[Ní sì chōng, ㄋㄧˊ ㄙˋ ㄔㄨㄥ, / ] Ni Sichong (1868-1924), Northern warlord of the Anhui faction, dismissed from army in 1920, #173,423 [Add to Longdo]
海瑞罢官[Hǎi Ruì bà guān, ㄏㄞˇ ㄖㄨㄟˋ ㄅㄚˋ ㄍㄨㄢ, / ] Hai Rui dismissed from office, 1960 historical play by historian Wu Han 吳晗|吴晗 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entlassen; aufgeben | entlassend | entlassen | entließto dismiss | dismissing | dismissed | dismissed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永のお暇になる[ながのおいとまになる, naganooitomaninaru] (exp,v5r) to be dismissed [Add to Longdo]
首が飛ぶ[くびがとぶ, kubigatobu] (exp,v5b) to be sacked; to be dismissed [Add to Longdo]
首になる[くびになる, kubininaru] (exp,v5r) (1) to be sacked; to be fired; to be dismissed; (2) to be beheaded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismiss \Dis*miss"\, v. t. [imp. & p. p. {Dismissed}; p. pr. &
   vb. n. {Dismissing}.] [L. dis- + missus, p. p. of mittere to
   send: cf. dimittere, OF. desmetre, F. d['e]mettre. See
   {Demise}, and cf. {Dimit}.]
   1. To send away; to give leave of departure; to cause or
    permit to go; to put away.
    [1913 Webster]
 
       He dismissed the assembly.      --Acts xix.
                          41.
    [1913 Webster]
 
       Dismiss their cares when they dismiss their flock.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Though he soon dismissed himself from state affairs.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To discard; to remove or discharge from office, service,
    or employment; as, the king dismisses his ministers; the
    matter dismisses his servant.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay aside or reject as unworthy of attentions or
    regard, as a petition or motion in court.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismissed
   adj 1: having lost your job [syn: {discharged}, {dismissed},
       {fired}, {laid-off}, {pink-slipped}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top