ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*destroyer*

D IH0 S T R OY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: destroyer, -destroyer-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destroyer(n) ผู้ทำลาย, See also: ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, Syn. demolisher, nihilist
destroyer(n) เรือพิฆาตเล็ก, See also: เรือรบทำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destroyer(ดิสทรอย'เออะ) n. ผู้ทำลาย,สิ่งที่ทำลาย,เรือพิฆาต

English-Thai: Nontri Dictionary
destroyer(n) ผู้ทำลาย,ผู้ล้างผลาญ,เรือพิฆาต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทำลาย(n) destroyer, See also: wrecker, Syn. คนทำลาย, Ant. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์, Example: ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างร้ายกาจ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้หมดสิ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนทำลาย[khon thamlāi] (n, exp) EN: destroyer
ผู้ทำลาย[phū thamlāi] (n, exp) EN: destroyer  FR: ravageur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTROYER D IH0 S T R OY1 ER0
DESTROYERS D IH0 S T R OY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destroyer (n) dˈɪstrˈɔɪər (d i1 s t r oi1 @ r)
destroyers (n) dˈɪstrˈɔɪəz (d i1 s t r oi1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驱逐舰[qū zhú jiàn, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] destroyer (warship), #19,475 [Add to Longdo]
洛基[Luò jī, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ, ] Loki, god of fire and mischievous destroyer in Norse mythology, #116,186 [Add to Longdo]
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, / ] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchvernichter {m}bookdestroyer [Add to Longdo]
Zerstörer {m}destroyer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer [Add to Longdo]
しらね型護衛艦[しらねがたごえいかん, shiranegatagoeikan] (n) Shirane class destroyer [Add to Longdo]
たかなみ型護衛艦[たかなみがたごえいかん, takanamigatagoeikan] (n) Takanami class destroyer [Add to Longdo]
たちかぜ型護衛艦[たちかぜがたごえいかん, tachikazegatagoeikan] (n) Tachikaze class destroyer [Add to Longdo]
はたかぜ型護衛艦[はたかぜがたごえいかん, hatakazegatagoeikan] (n) Hatakaze class destroyer [Add to Longdo]
はつゆき型護衛艦[はつゆきがたごえいかん, hatsuyukigatagoeikan] (n) Hatsuyuki class destroyer [Add to Longdo]
はるな型護衛艦[はるながたごえいかん, harunagatagoeikan] (n) Haruna class destroyer [Add to Longdo]
むらさめ型護衛艦[むらさめがたごえいかん, murasamegatagoeikan] (n) Murasame class destroyer [Add to Longdo]
ゆうばり型護衛艦[ゆうばりがたごえいかん, yuubarigatagoeikan] (n) Yubari class destroyer escort [Add to Longdo]
デストロイヤー[desutoroiya-] (n) destroyer [Add to Longdo]
ミサイル駆逐艦[ミサイルくちくかん, misairu kuchikukan] (n) (guided) missile destroyer [Add to Longdo]
駆逐艦[くちくかん, kuchikukan] (n) destroyer (ship); (P) [Add to Longdo]
駆逐戦車[くちくせんしゃ, kuchikusensha] (n) tank destroyer; self-propelled anti-tank gun [Add to Longdo]
護衛駆逐艦[ごえいくちくかん, goeikuchikukan] (n) destroyer escort [Add to Longdo]
破壊者[はかいしゃ, hakaisha] (n) destroyer [Add to Longdo]
別れさせ屋[わかれさせや, wakaresaseya] (n) professional relationship destroyers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Destroyer \De*stroy"er\, n. [Cf. OF. destruior.]
   1. One who destroys, ruins, kills, or desolates.
    [1913 Webster]
 
   2. (Nav.) a small fast warship used primarily as an escort to
    larger vessels and typically armed with a combination of
    5-inch guns, torpedos, depth charges, and missiles;
    formerly identical to the {Torpedo-boat destroyer}.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destroyer
   n 1: a small fast lightly armored but heavily armed warship
      [syn: {destroyer}, {guided missile destroyer}]
   2: a person who destroys or ruins or lays waste to; "a destroyer
     of the environment"; "jealousy was his undoer"; "uprooters of
     gravestones" [syn: {destroyer}, {ruiner}, {undoer}, {waster},
     {uprooter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top