Search result for

*complimentary*

(70 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: complimentary, -complimentary-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complimentary[ADJ] ที่ชื่นชม, See also: ที่ยกย่อง, ที่ชมเชย, Syn. commendatory, praising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse

English-Thai: Nontri Dictionary
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complimentary voteการลงคะแนนเพื่อให้เกียรติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote, complimentaryการลงคะแนนเพื่อให้เกียรติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Complimentary rooms (n ) ห้องพักฟรี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've gotten free shoes, Complimentary tanning, haircuts.ฉันเคยได้รองเท้าฟรี ได้อบผิว, ทำผม Mattress (2009)
They have computers, manga, and showers and all the beverages are complimentary.มีทั้งคอมพิวเตอร์ หนังสือการ์ตูน มีห้องอาบน้ำ... ..และเครื่องดื่มก็ฟรีด้วยนะครับ Ohitori sama (2009)
He's very complimentary of my work.เขาชื่นชมงานฉันมาก Your Secrets Are Safe (2010)
As our first customer of the day, you are entitled to a complimentary Edward G. Robinson pen.เพราะคุณเป็นลูกค้ารายแรก ของวัน คุณได้รับสิทธิ เป็นปากกาเกียรติคุณ เอ็ดเวิร์ด จี โรบินสัน Questions and Antlers (2010)
I find cultivating a complimentary strain with ladies makes life more agreeable to us all.ฉันพบว่าฉันชอบที่จะอยู่กับผู้หญิง และทำให้ชีวิตฉันได้รับการยอมรับจากทุกๆ คน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
the curl of your hair today, it's... well, it's most complimentary to your face.อืม .. ช่างรับกับใบหน้าคุณเหลือเกิน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
"Munching on complimentary popcorn.กินข้าวโพดคั่วอภินันทนาการ The 21-Second Excitation (2010)
Well, here are your keys, your complimentary endangered species calendar, and a kitchen magnet with my face on it.นี่ปฏิทินรูปสัตว์ป่าหายาก แล้วก็แม่เหล็กติดตู้เย็นรูปผมเอง The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
I hope it was complimentary.หวังว่าจะเป็นเรื่องดีนะ Sorry Grateful (2010)
Hey, it's all because of me, the complimentary ticket and the suite, even!นี่ ทั้งหมดเป็นเพราะฉันนะ ทั้งบัตรเชิญแล้วก็ห้องพัก Prosecutor Princess (2010)
Here is your complimentary Lotus fun book.นี่คืออภินันทนาการแด่คุณ สมุดสำราญของโลตัส Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
We all just sat there with our faces buried in our complimentary copies of SkyMall.เราทุกคนได้แค่นั่งลงตรงนั้นพร้อมก้มหน้าลง ในชุดฟรีราคาถูก ของ สกายมอล New York (2011)
It's actually very complimentary.- มันบอกว่ายังไงล่ะ? - มัน... เป็นคำชมนะ Girl's Best Friend (2011)
They were complimentary.นั่นมันของฟรีย่ะ Touched by an 'A'-ngel (2011)
Oh, Armando felt so bad, he gave me a complimentary seaweed wrap.โอ้ อแมนโดรู้สึกผิดมาก เขาเลยสมนาคุณ ทำ wrap สาหร่ายให้ The Art of Making Art (2011)
Turns out, the room comes with complimentary spa service.ห้องนี้มีบริการสปาแถมให้ Alaheo Pau'ole (2011)
Send some complimentary hors d'oeuvres to room 8.- เอาของว่างไปให้ห้องหมายเลย8ด้วย. Poseidon (2011)
We'd like a complimentary continental breakfast.จัดชุดอาหารเช้าพิเศษให้พวกข้าด้วย! Puss in Boots (2011)
Now we do complimentary body wrap.ตอนนี้ก็ถึงเวลาการพอกตัวแล้ว Raiders of the Lost Art (2012)
Complimentary champagne?แชมเปญฟรี? All In (2012)
There's complimentary coffee inside.ข้างในมีกาแฟบริการฟรี Blood Money (2013)
Okay. Well, there's complimentary coffee inside while you're waiting.โอเค อ้อ ข้างในมีกาแฟบริการฟรี ในขณะที่คุณนั่งรอรถค่ะ Blood Money (2013)
There's some complimentary coffee, if you like.มีกาแฟบริการฟรีด้วยครับ ถ้าคุณชอบ Blood Money (2013)
The run will end in front of the school, where you'll pick up your medal and a complimentary swag bag.เส้นชัยจะอยู่ที่หน้าโรงเรียน ซึ่งคุณจะได้รับเหรียญ และถุงสวยๆฟรีที่นั่น She's Better Now (2013)
He was very complimentary during the commercials.เขาน่าชื่นชมเหลือเกิน ช่วงพักโฆษณา Continuum (2013)
So, like, we figured beer was complimentary for the band.ดังนั้นพวกเราคิดว่าเราได้เบียร์ฟรีสำหรับวงเรา The Blues Brothers (1980)
Hardly complimentary, Your Highness.เป็นคำชมที่หนักไปหน่อยนะ ฝ่าบาท The Princess Bride (1987)
It's complimentary.โดยไม่มีค่าใช้จ่าย The Story of Us (1999)
Once we've reached cruising altitude and the captain turns off the fasten seat belt sign, we will be offering our beverage service with complimentary soft drinks, juice and coffee.หลังจากที่เครื่องไต่ระดับได้ที่ และกัปตันปิดสัญญาณไฟ รัดเข็มจัดแล้ว เราจะเสริ์ฟของว่าง พร้อมกับเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และกาแฟให้ค่ะ Red Eye (2005)
Complimentary.ของกำนัน The Lake House (2006)
God damn it! It's complimentary!โอ้โห ให้ตายสิ นี่มันบัตรสมนาคุณนี่! 200 Pounds Beauty (2006)
Complimentary, for high roller.ใช่ คุณรู้จักเขาหรือ? Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Any girl, no charge and one complimentary drink... oh, Two!สาวคนไหนก็ได้ ไม่มีการคิดเพิ่ม ไม่มีเครื่องดื่มปลอบใจ อ๊ะ ขอสอง Ending Happy (2007)
Okay, two complimentary drinks.ตกลง เครื่องดื่มปลอบใจสองแก้ว Ending Happy (2007)
Look,I'm sorry. Perhaps I can offer you a complimentary breakfast.คุณคะ ฉันเสียใจ ฉันอาจให้อาหารเช้าฟรีกับคุณได้ All in the Family (2008)
¶ you get two complimentary after-dinner mints ¶¶ you get two complimentary after-dinner mints ¶ New Cup (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complimentaryYes. I'm pretty sure there are complimentary tickets that haven't been used somewhere.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้เปล่า[ADJ] free-of-charge, See also: free, gratis, complimentary, Syn. ฟรี, Example: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถือเป็นการศึกษาให้เปล่า ที่รัฐจะต้องจัดให้ทุกคน, Thai definition: ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ
ให้เปล่า[ADJ] free-of-charge, See also: free, gratis, complimentary, Syn. ฟรี, Example: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถือเป็นการศึกษาให้เปล่า ที่รัฐจะต้องจัดให้ทุกคน, Thai definition: ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้เปล่า[adj.] (hai plāo) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary   FR: gratuit
เอี่ยวลม[n. exp.] (īo lom) EN: free share ; complimentary share   
คำลงท้าย[n. exp.] (kham longthāi) EN: postscript ; complimentary close   FR: conclusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLIMENTARY    K AA2 M P L AH0 M EH1 N T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complimentary    (j) (k o2 m p l i m e1 n t r ii)
uncomplimentary    (j) (uh2 n k o m p l i m e1 n t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frei...; Gratis...complimentary [Add to Longdo]
Freiexempar {n}complimentary copy [Add to Longdo]
Schlussformel {f}complimentary close [Add to Longdo]
schmeichelhaft; höflich {adj}complimentary [Add to Longdo]
unhöflich {adj}uncomplimentary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander [Add to Longdo]
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year [Add to Longdo]
恐恐謹言;恐々謹言[きょうきょうきんげん, kyoukyoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶謹言[きょうこうきんげん, kyoukoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶敬白[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
献本[けんぽん, kenpon] (n,vs) complimentary copy of a book [Add to Longdo]
招待券[しょうたいけん, shoutaiken] (n) complimentary ticket; invitation card; invitation ticket [Add to Longdo]
進呈本[しんていぼん, shinteibon] (n) complimentary copy [Add to Longdo]
贈呈本[ぞうていぼん, zouteibon] (n) complimentary copy (of a book) [Add to Longdo]
特待券[とくたいけん, tokutaiken] (n) complimentary ticket [Add to Longdo]
優待券[ゆうたいけん, yuutaiken] (n) complimentary ticket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
将军肚子[jiāng jūn dù zi, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄉㄨˋ ㄗ˙, / ] beer belly (complimentary) [Add to Longdo]
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, / ] complimentary (adjective); given free as courtesy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Complimentary \Com`pli*men"ta*ry\, a.
     Expressive of regard or praise; of the nature of, or
     containing, a compliment; as, a complimentary remark; a
     complimentary ticket. "Complimentary addresses." --Prescott.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top