ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟรี

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟรี-, *ฟรี*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
thebank999 wallet(~lv9.th~)สล๊อค รับเครดิตเล่นฟรี[thebank999 wallet(~lv9.th~)สล๊อค รับเครดิตเล่นฟรี] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, colloq, vulgar, name, uniq) thebank999 wallet(~lv9.th~)สล๊อค รับเครดิตเล่นฟรี thebank999 wallet(~lv9.th~)สล๊อค รับเครดิตเล่นฟรี thebank999 wallet(~lv9.th~)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟรี(adj) free, Example: ฉันว่างานฟรีแบบนี้คงไม่มีใครเต็มใจมาช่วยเท่าไหร่หรอก, Thai Definition: ที่ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ, Notes: (อังกฤษ)
ฟรี(adv) free, Example: คอมพิวเตอร์ชุมชนเปิดสอนคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้พิการเรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย, Thai Definition: ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ, Notes: (อังกฤษ)
ฟรีบาร์(n) free bar, Example: งานเปิดร้านใหม่ของดาราดังเป็นแบบฟรีบาร์ ให้แขกที่ไปกินได้ไม่อั้น แต่มีช่วงเวลาจำกัดไว้ด้วย, Thai Definition: ให้กินฟรีในบาร์ได้ โดยไม่จำกัด, Notes: (อังกฤษ)
ฟรีสไตล์(n) free style, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟรี(ฟฺรี) ว. ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใด ๆ เช่น เรียนฟรี ทำงานฟรี
ฟรีว่างจากงาน เช่น วันนี้ฟรี
ฟรีอิสระ เช่น ล้อฟรี.
ฟรีบาร์ว. เปิดบาร์ให้กินฟรีโดยไม่จำกัด ในคำว่า เปิดฟรีบาร์ (มักใช้แก่การเลี้ยงสุราเมรัย).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freewareฟรีแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
freewareฟรีแวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
freewareฟรีแวร์ ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้โดยไม่คิดมูลค่า [คอมพิวเตอร์]
FreeBSDฟรีบีเอสดี [TU Subject Heading]
Freehand (Computer file)ฟรีแฮนด์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Freelance graphics for Windowsฟรีแลนซ์กราฟิกส์ สำหรับ วินโดวส์ [TU Subject Heading]
Freemasonsฟรีเมสันส์ [TU Subject Heading]
Free Radicalsฟรีแรดิคัล, อนุมูลอิสระ, ฟรีราดิคัล [การแพทย์]
Freemartinฟรีมาร์ติน [การแพทย์]
Frigorimeterฟรีโกริมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
freonฟรีออน, สารประกอบอินทรีย์พวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอนสลายตัวยาก ไม่มีสี และไม่ติดไฟ ทำให้เป็นของเหลวหรือเป็นไอได้ง่าย ใช้เป็นสารทำให้เกิดความเย็นในเครื่องทำความเย็นหรือทำให้เกิดแรงดันในกระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had strings but now I'm freeฉันมีสตริง แต่ตอนนี้ฉันฟรี Pinocchio (1940)
Hey, we're free!เฮ้เราฟรี! Pinocchio (1940)
- And it's all free!และมันฟรีทั้งหมด! Pinocchio (1940)
It's all free, boys. It's all free.มันฟรีทั้งหมด, ชาย มันฟรี ทั้งหมด Pinocchio (1940)
Notifying all the tenants that in celebration of Maxim's return with his bride, this week's rent will be free.แจ้งข่าวให้ผู้เช่าทั้งหมดทราบ เรื่องการกลับมาของแม็กซิมกับเจ้าสาวของเขา สัปดาห์นี้ยกค่าเช่าให้ฟรีครับ Rebecca (1940)
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ Help! (1965)
We're gonna hang out the washing on the Siegfried Lineพวกเราจะออกไปเที่ยวซักผ้า ในแนวซิกฟรี How I Won the War (1967)
They went free that very day!พวกเขาเดินฟรีวันนั้น! The Godfather (1972)
And I'm not giving up my ice cream parlor that I built with these two hands for nothing or nobody!ผมไม่ยอมเสียร้านไอศกรีม ที่สร้างมาด้วยมือสองมือนี้ไปฟรี Blazing Saddles (1974)
Kill me! Free me from this torment, seeing and hearing such horrors!ฆ่าฉัน ฟรีฉันจากความระทมทุกข์นี้, \ Nseeing และที่พิจารณาความน่ากลัวนั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
What I wanted to tell you was that your room here isn't free yet.อยากจะบอกเธอว่า ห้องของเธอที่นี่ ไม่ได้อยู่ฟรีนะ. Suspiria (1977)
- The room is free now.-ห้องมีให้ฟรีแล้ว ณ.บัดนี้ Suspiria (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟรี[frī] (adj) EN: free ; no charge  FR: gratuit
ฟรี[frī] (adv) EN: without charge ; for nothing  FR: gratuitement ; gratis
ฟรีบาร์[frī bā] (n, exp) EN: free bar
ฟรีสไตล์[frī satai] (n, exp) EN: free style
ฟรีโปรแกรม[frī prōkraēm] (n, exp) EN: freeware  FR: logiciel gratuit [ m ] ; programme gratuit [ m ] ; gratuiciel [ m ] ; freeware [ m ]
ฟรีไซซ์[frī sai] EN: free size

English-Thai: Longdo Dictionary
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratis(adj) ไม่เก็บเงิน, See also: ฟรี, ให้เปล่า, Syn. free, gratuitous
gratis(adv) ไม่เก็บเงิน, See also: ฟรี, ให้เปล่า, Syn. freely, gratuitously
gratuitous(adj) ซึ่งให้เปล่า, See also: ฟรี, ไม่เก็บเงิน, Syn. free, gratuitous
gratuitousness(n) ฟรี, See also: ให้เปล่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afreet(แอฟ' รีท , อะฟรีท') n. ปีศาจร้ายในนิยายอาหรับ (monster, afrit)
afrit(แอฟ' ริท, อะฟรีท') n. = afreet
antifreeze(แอน' ทิฟรีซ) n. ของเหลวที่ต้านการแข็งตัวของน้ำ
belfry(เบล'ฟรี) n. หอระฆัง, โครงไม้สำหรับแขวนระฆัง, See also: belfried adj. มีหอระฆัง
buckshee(บัค'ชี) n. ของฟรี. adj. ฟรี
carefree(แคร์'ฟรี) adj. ไร้กังวล., See also: carefreeness n. ความไร้กังวล
cis-1. Pref. อยู่ทางด้านใกล้ 2. (สิส) ย่อมาจาก CompuServe Information Services หมายถึง งานบริการข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) การใช้บริการดังกล่าว กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวก รวดเร็วกว่าการหาข้อมูลด้วยตนเอง (ว่ากันว่า การที่ใช้เครื่องหมาย $ แทนตัว s ธรรมดา อาจจะเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่า รายการนี้ขอฟรี ๆ กันไม่ได้ จะต้องมีการจ่ายค่าบริการ) ดู CompuServe ประกอบ
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน, สามัญชน, การพูดที่ไม่จริงใจ
deep-freeze(ดีพ'ฟรีซ) vt. แช่เย็น (ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำมากและทำให้เย็นเร็ว) n. ของแช่เย็น (ที่มีอุณหภูมิต่ำมาก), See also: deep-frozen adj. ดูdeep-freeze deepfreezing n. ดูdeep-freeze
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด, วิตถาร, นอกลู่นอกทาง, ตามอำเภอใจ, พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร, สิ่งประหลาด, พฤติการณ์ตามอำเภอใจ, ฮิปปี้, ความวิตถาร, ผู้ติดยาเสพติด, ลาย, เส้น, ลายสี, ลายประหลาด vt., vi. มีพฤติการณ์ประหลาด, ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย, เส้น, ลายสี, ลายประหล

English-Thai: Nontri Dictionary
buckshee(n) ของฟรี
gratis(adv) ไม่คิดมูลค่า, ให้เปล่า, ฟรี
gratuitous(adj) ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า, ให้ฟรี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
無料[むりょう, muryou] (n) ฟรี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ただ[むりょう, tada] ฟรี

German-Thai: Longdo Dictionary
frei(adj) ฟรี, ไม่ต้องจ่าย เช่น ein freier Eintritt ค่าเข้าฟรี, See also: kostenlos, Syn. gratis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top