ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratuitous

G R AH0 T UW1 AH0 T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratuitous-, *gratuitous*, gratuitou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratuitous(adj) ซึ่งให้เปล่า, See also: ฟรี, ไม่เก็บเงิน, Syn. free, gratuitous
gratuitously(adv) ซึ่งไม่จำเป็นต้องมี
gratuitousness(n) ฟรี, See also: ให้เปล่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gratuitous(กระทู'อิทัส) adj. ฟรี, See also: gratuitousness n., Syn. gratis, free

English-Thai: Nontri Dictionary
gratuitous(adj) ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า, ให้ฟรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gratuitousให้เปล่า, ให้โดยเสน่หา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gratuitous actการทำให้โดยเสน่หา, การทำให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, just gratuitous sex and lots of violence.-ไม่, มันเป็นเซ็กซ์ที่ไม่มีเหตุผล และก็รุนแรง The Chase (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRATUITOUS G R AH0 T UW1 AH0 T AH0 S
GRATUITOUSLY G R AH0 T UW1 AH0 T AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratuitous (j) grˈətjˈuːɪtəs (g r @1 t y uu1 i t @ s)
gratuitously (a) grˈətjˈuːɪtəsliː (g r @1 t y uu1 i t @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
施療[せりょう, seryou] (n, vs) free medical treatment; gratuitous treatment [Add to Longdo]
無償契約[むしょうけいやく, mushoukeiyaku] (n) gratuitous contract [Add to Longdo]
無償行為[むしょうこうい, mushoukoui] (n) gratuitous act; volunteering [Add to Longdo]
無報酬[むほうしゅう, muhoushuu] (n) free of charge; gratuitous; without pay; (P) [Add to Longdo]
有らずもがな[あらずもがな, arazumogana] (exp, adj-no) uncalled for; unnecessary; gratuitous [Add to Longdo]
有償収集[ゆうしょうしゅうしゅう, yuushoushuushuu] (n) { comp } non-gratuitous acquisition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
有償収集[ゆうしょうしゅうしゅう, yuushoushuushuu] non-gratuitous acquisition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gratuitous \Gra*tu"i*tous\a. [L. gratuitus, from gratus
   pleasing. See {Grate}, a., {Gratis.}]
   1. Given without an equivalent or recompense; conferred
    without valuable consideration; granted without pay, or
    without claim or merit; not required by justice.
    [1913 Webster]
 
       We mistake the gratuitous blessings of Heaven for
       the fruits of our own industry.    --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. Not called for by the circumstances; without reason,
    cause, or proof; adopted or asserted without any good
    ground; as, a gratuitous assumption.
    [1913 Webster]
 
       Acts of gratuitous self-humiliation. --De Quincye.
    -- {Gra*tu"i*tous*ly}, adv. -- {Gra*tu"i*tous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratuitous
   adj 1: without cause; "a gratuitous insult"
   2: costing nothing; "complimentary tickets"; "free admission"
     [syn: {complimentary}, {costless}, {free}, {gratis(p)},
     {gratuitous}]
   3: unnecessary and unwarranted; "a strikers' tent camp...was
     burned with needless loss of life" [syn: {gratuitous},
     {needless}, {uncalled-for}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top