ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*clement*

K L EH1 M AH0 N T   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clement, -clement-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clement[ADJ] ที่สบายๆ (อากาศ), Syn. warm, clear
inclement[ADJ] ไร้ความเมตตา (คำทางการ), See also: ไม่มีความกรุณาปราณี, Syn. harsh, unmerciful, Ant. clement, merciful
encirclement[N] การล้อมวง, See also: การล้อมรอบ, Syn. enclosure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
inclement(อินเคลม' เมินทฺ) adj. รุนแรง, ไม่ปรานี, ไม่มีความกรุณาปรานี., See also: inclemency, inclementness n. inclemently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
inclement(adj) ร้ายแรง,ไม่กรุณาปราณี,ไม่เมตตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encirclementการโอบล้อม, การตีวงล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clement.ClementClément (2001)
San Clemente Road and Hermosa... that's where we cut through the fence.ถนนซานคลีเมนเต้กับเฮอร์โมซ่า คือที่ที่เราจะตัดรั้วเข้าไป Heat (1995)
- Same. Transponders got put on a bus to San Clemente.มันเอาเครื่องส่งเราติดรถบัส Heat (1995)
Flight '327, scheduled to depart for Tokyo at 6:55AM, has been cancelled due to inclement weatherประกาศจากสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 327 ที่จะเดินทางออกจากโตเกียวเวลา 6: 55 นาที Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Flight '153, scheduled to depart for Tokyo at 18:00, has been cancelled due to inclement weatherประกาศจากสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 153 ซึ่งมีกำหนด การเดินทางไปโตเกียวเวลา 18.00 น. Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Clemente back, running on his horse real fast.เคลเมนเต้ ถอยหลัง วิ่งไปเร็วจี๋ Zathura: A Space Adventure (2005)
You know, you were totally unfair to Catherine Clement in season two.รู้ไหม คุณไม่ยุติธรรม กับแคทเทอรีน เซลเมนต์ ในฤดูกาลที่สอง American Duos (2007)
Before he left California for London again, he drove down to San Clemente to say goodbye.ก่อนที่เขาจะจากคาลิฟอร์เนียไปลอนดอนอีก เขาขับรถลงใต้ไปซานคลีเม้นต์เพื่อกล่าวอำลา Frost/Nixon (2008)
That's for Clement.นั่นไว้สำหรับเคลเมนท์ The Happening (2008)
After 180.000 nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down.หลังจาก 180,000 ปีแห่งการเร่ร่อน, และขอบคุณสภาพอากาศที่ไม่รุนแรง มนุษย์จึงสามารถตั้งถิ่นฐานได้ Home (2009)
Clementine.ผ่านไปเถอะ Under the Mountain (2009)
Clemente's chairing these hearings. You remember?คลาเมนเตเป็นประธาน กรรมาธิการไต่สวนครั้งนี้ นายจำได้มั้ย? Gimme Some Truth (2009)
Clemente will block my appointment.คลาเมนเตจะกีดกัน ตำแหน่งของผมแน่ Gimme Some Truth (2009)
Clemente's got bigger fish to fry.คลาเมนเตต้องไปจับปลา ตัวใหญ่กว่า Gimme Some Truth (2009)
Well, actually, Senator Clemente, the F.O.A., the E.P.A. and the C.D.C.อันที่จริง วุฒิสมาชิกคลาเมนเต องค์การอาหารโลก สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมโรค Gimme Some Truth (2009)
I don't want to be the guy in Joyce Clemente's gun sights.ผมไม่อยากเป็นชาย ที่อยู่ในระยะยิงปืน ของจอยซ์ คลาเมนเต Gimme Some Truth (2009)
Senator Clemente, could I just--ท่านวุฒิสมาชิกเคลเมนเต ขอให้ผม-- Gimme Some Truth (2009)
Well, that Clemente is a hard-ass.อืม ยายเคลเมนเต ช่างขี้เหนียวเสียจริง Gimme Some Truth (2009)
Clemente is going to cut off the funding unless you stop her.เคลเมนเตกำลังจะตัด งบประมาณออกไป เว้นแต่นายจะหยุดเธอ Gimme Some Truth (2009)
Clemente is just asking you questionsเคลเมนเตแค่เพียง ถามคำถามกับนาย Gimme Some Truth (2009)
Now Clemente may be a total bitch, but she's right about one thing--เอาละ เคลเมนเตอาจเป็น นางตัวร้ายอย่างสิ้นเชิง แต่เธอก็พูดอยู่สิ่งหนึ่ง-- Gimme Some Truth (2009)
Tonight, the President says he has nominated Senator Clemente.ถึงบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ คือวุฒิสมาชิกเคลเมนเต Gimme Some Truth (2009)
- Clemente?- เคลเมนเต? Gimme Some Truth (2009)
Cardiff, Wales Airport regrets to announce that due to inclement weather, all flights today have been canceled.สนามบินคาร์ดิฟ เวลล์ ขออภัยที่ต้องประกาศว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่แย่ ทุกรอบบินต้องถูกยกเลิกค่ะ Leap Year (2010)
Now I gotta deal with vice president Clemente.ผมไม่อาจใช้งานนายได้สเตน ตอนนี้ผมต้องรับมือกับ รอง ปธน.แคลเมนเต้ The Negotiation (2010)
This confirms Clemente's suspicions.นี่ยืนยันข้อสงสัย ของแคลเมนเต้ The Negotiation (2010)
Then I have nothing to worry about if I turn these photos over to Clemente for further investigation.งั้นผมก็ไม่มีเรื่องอะไร ให้คอยเป็นห่วง หากผมส่งรูปถ่ายพวกนี้ ให้กับแคลเมนเต้ - สำหรับการสืบสวน หาความคืบหน้า The Negotiation (2010)
Why Clemente?- ทำไมถึงเป็นแคลแมนเต้? The Negotiation (2010)
Assistant director Stanford Wedeck for vice president Clemente.ผู้ช่วยผู้่อำนวยการ สเตนฟอร์ด เวดเด็ค ขอเรียนสายท่าน รองประธานาธิบดี The Negotiation (2010)
Sam Allen, I would like you to meet Detective Turner and sergeant Clemente.แซม อัลเลน นี่คือนักสืบเทอร์เนอร์ กับจ่า่คลีเมนเต้ The Ballad of Booth (2010)
My name is Clement.ฉันชื่อ คลีเมนท์ Hick (2011)
I'm really sorry, sir. I'm Clement.โอ้ ขอโทษครับ ผมชื่อเคลเมนท์ Hick (2011)
Hi, Clement.- ว่าไง เคลเมนท์ Hick (2011)
Inclement weather continued hot and humid for the remainder of the week.สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยยังคงร้อนและชื้น ไปตลอดสัปดาห์. Hanley Waters (2011)
The Internet is down because of this inclement weather.อินเตอร์เน็ทล่มเพราะสภาพอากาศที่โหดร้าย Extraordinary Merry Christmas (2011)
- Afternoon to you, Judge Clements.-สวัสดีตอนบ่ายคุณ จัดด์ เคอเมนท์ Turn! Turn! Turn! (2012)
The Clements party. - Whoo-hoo! - This way.เคลเมนท์ปาร์ตี้ ทางนี้ We'll Meet Again (2012)
Inclement weather always upsets the natives.สภาพอากาศรุนแรงแบบนี้มักทำให้ผู้ป่วยอารมณ์เสีย Nor'easter (2012)
Clement?ผ่อนผัน? Now You See Me (2013)
Clement.เมตตากรุณา. Now You See Me (2013)
Tara Rios, Diana Brooks, and Gloria Clemente.ทาร่า ริออส ไดอาน่า บรู๊คส์ และกลอเรีย คลาเมนเต้ Nanny Dearest (2013)
The weather's inclement, the neighborhood is bad, and your present company, is low.แปรปรวนของสภาพอากาศ, พื้นที่ใกล้เคียงคือไม่ดีและ บริษัท ของคุณในปัจจุบัน อยู่ในระดับต่ำ Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Capitán Clemente Pelaez, the Santa Maria.กัปตัน คเลเมนท เพเลส ที่ แสน ทะ มาเรีย In the Heart of the Sea (2015)
Due to inclement weather, all flights have been cancelled.เริ่ด บาย Office Christmas Party (2016)
Got that boy, though, that Puerto Rican boy, Clemente?แต่มีไอ้หนุ่มเปอร์โตริกันนั่นอยู่นี่ คลีเมนเต้ Fences (2016)
Bob Clemente with four home runs and 24 runs batted in.บ็อบ คลีเมนเต้ได้สี่โฮมรันหลังจากตีไป24 ครั้ง Fences (2016)
Clementine can pick up the slack.พักผ่อนช่วยได้มาก The Original (2016)
My daughter, Clementine... it's all a story created by you to keep me here.ลูกสาวของฉัน คลีเมนไทน์ มันก็เป็นเรื่องที่พวกนายสร้างขึ้น เพื่อทำให้ฉันอยู่ที่นี่ Trace Decay (2016)
That certainly helps explain Clementine, the host we retired.นั่นช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องคลีเมนไทน์ดีมาก โฮสต์ตัวที่เราปลดระวาง Trace Decay (2016)
Clementine took the other girls and treated the newcomers at the far table to a stunning view of their most popular attractions.คลีเมนไทน์ พาคนอื่นไป ดูแลคนที่มาใหม่โต๊ะนั้นด้วย ไปในที่ๆ วิวสวยๆ Trace Decay (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงล้อม[N] encirclement, Example: ผมรู้สึกว่า ตัวเองเหมือนตกอยู่ในวงล้อมของสัตว์ร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce   FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)
วงล้อม[n.] (wongløm) EN: encirclement   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEMENT K L EH1 M AH0 N T
CLEMENTZ K L EH1 M IH0 N T S
CLEMENTI K L EY0 M EY1 N T IY0
CLEMENTS K L EH1 M AH0 N T S
CLEMENTE K L AH0 M EH1 N T IY0
CLEMENTE K L AH0 M EH1 N T EY0
INCLEMENT IH2 N K L EH1 M AH0 N T
CLEMENTES K L AH0 M EH1 N T EY0 Z
INCLEMENT IH1 N K L IH0 M AH0 N T
CLEMENTIA K L EY0 M EY1 N SH AH0
CLEMENTES K L AH0 M EH1 N T IY0 Z
DICLEMENTE D IH2 K L AH0 M EH1 N T EY0
CLEMENTSON K L EH1 M IH0 N T S AH0 N
CLEMENTINE K L EH1 M AH0 N T IY2 N
CLEMENTINE K L EH1 M AH0 N T AY2 N
CLEMENTE'S K L AH0 M EH1 N T IY0 Z
CLEMENTE'S K L AH0 M EH1 N T EY0 Z
MCCLEMENTS M AH0 K L EH1 M AH0 N T S
ENCIRCLEMENT EH0 N S ER1 K AH0 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Clement (n) klˈɛmənt (k l e1 m @ n t)
clement (j) klˈɛmənt (k l e1 m @ n t)
inclement (j) ˈɪnklˈɛmənt (i1 n k l e1 m @ n t)
encirclement (n) ˈɪnsˈɜːʳklmənt (i1 n s @@1 k l m @ n t)
encirclements (n) ˈɪnsˈɜːʳklmənts (i1 n s @@1 k l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解围[jiě wéi, ㄐㄧㄝˇ ㄨㄟˊ, / ] to lift an encirclement; to help sb out of trouble or embarrassment, #17,004 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klementine {f}clementine [Add to Longdo]
Umzingelung {f} | Umzingelungen {pl}encirclement | encirclements [Add to Longdo]
mildclement [Add to Longdo]
mild {adv}clemently [Add to Longdo]
nachsichtigclement [Add to Longdo]
nachsichtig {adv}clemently [Add to Longdo]
rau; rauh [alt]; unfreundlich {adj} (Wetter)inclement [Add to Longdo]
rau; rauh [alt]; unfreundlich {adv}inclemently [Add to Longdo]
rau; rauhe [alt] {adv}inclemently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
包囲[ほうい, houi] (n,adj-no,vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P) [Add to Longdo]
包囲網[ほういもう, houimou] (n) encirclement; encircling net; tight besiegement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Clement \Clem"ent\, a. [L. clemens; -entis; cf. F. cl?ment.]
     Mild in temper and disposition; merciful; compassionate.
     --Shak. -- {Clem"ent*ly}, adv.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top