Search result for

*artifact*

(80 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: artifact, -artifact-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artifact[N] วัตถุ (ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artifact(อาร์'ทิแฟคทฺ) n.,สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน,สิ่งประดิษฐ์,ส่วนที่เทียม. -artifactitious adj., Syn. artifact, invention, contrivance

English-Thai: Nontri Dictionary
artifact(n) สิ่งประดิษฐ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artefact; artifactสิ่งประดิษฐ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artefact; artifact๑. สิ่งแปลกปน๒. สิ่งทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artifact; artefact๑. สิ่งแปลกปน๒. สิ่งทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artifact; artefactสิ่งประดิษฐ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
Artifactualของปลอม, ไม่เป็นจริง [การแพทย์]
Motion Artifactการรบกวนจากการเคลื่อนไหว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible.ฉันคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราพบบนผิวดาว จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Dead Space: Downfall (2008)
If you find this recording, the Ishimura and the artifact must be destroyed.ถ้าคุณเจอบันทึกนี้ ยานอิชิมูระและสิ่งประดิษฐ์ จะต้องถูกทำลายทิ้ง Dead Space: Downfall (2008)
Artifact discovered.พบสิ่งประดิษฐ์แล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Prepare the artifact for transfer to the ship.ขนย้ายสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยานด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Artifact removed from discovery site. Strange interference generated.สิ่งประดิษฐ์ถูกขนออกจากที่นั้นแล้ว\ เกิดเรื่องแปลกปลาดขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
Artifact is quarantined and ready for removal.สิ่งประดิษฐ์ได้รับการดูแล และพร้อมขนย้ายแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
So I tell her, artifact or not, in the grand scheme of things, we are all alone out here.ฉันบอกเธอว่าจะใช่สิ่งประดิษฐ์หรือไม่ในแผนใหญ่แบบนี้ เราก็เหมือนโดดเดี่ยวอยู่ดี Dead Space: Downfall (2008)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
I want you to check on the artifact. Make sure it's secure.ไปเช็คสิ่งประดิษฐ์แล้วคุ้มกันเอาไว้ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
This is a secure area, and Captain Matthius wants the artifact left alone.นี่เป็นเขตหวงห้าม Dead Space: Downfall (2008)
We have to get the artifact home.เราต้องเอาสิ่งประดิษฐ์กลับบ้าน Dead Space: Downfall (2008)
The artifact, the mission. It's a trap. It has to be.สิ่งประดิษฐ์และภารกิจ มันเป็นกับดัก Dead Space: Downfall (2008)
We cannot bring the artifact to Earth.เราไม่สามารถเอาสิ่งประดิษฐ์กลับโลกได้ Dead Space: Downfall (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
The faithless want to destroy the artifact because they fear it.พวกไร้ศรัทธาต้องการทำลายสิ่งประดิษฐ์ เพราะว่าพวกมันกลัว Dead Space: Downfall (2008)
And I'm not going to allow you, or anyone else, to destroy the artifact.และ ผมจะไม่ยอมให้คุณ หรือหน้าไหนก็ตาม มาทำลายสิ่งประดิษฐ์นั้น Dead Space: Downfall (2008)
We have to bring the artifact back to Earth.เราต้องนำสิ่งประดิษฐ์ กลับไปที่โลก Dead Space: Downfall (2008)
It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible.ฉันเชื่อว่า สิ่งประดิษฐ์บนพื้นผิวของดาวนั้น เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ Dead Space: Downfall (2008)
If you find this recording, the Ishimura and the artifact must be destroyed.ถ้าคุณได้พบบันทึกนี้ ยานอิชิมูระและสิ่งประดิษฐ์นั้น ต้องถูกทำลาย! Dead Space: Downfall (2008)
Starburst artifact.Starburst artifactLast Resort (2008)
Scooping up artifacts she thinks might have paranormal military applications.สกาน่าแปลอยู่ในช่วง3100 ปีก่อนคริสตกาล แล้วอยูมาอีก300 ปี /จนกระทั่งถูกทิ้งร้างไป เมื่อ 2500 ปีก่อนคริสตกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
But they left all this gold and all the artifacts.แต่ทิ้งทองและของพวกนี้ไว้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
There are artifacts from every era of early history.นี่มันมาจากทุกยุคช่วงต้นประวัติศาสตร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He became the most valuable business artifact on Earth.เขาได้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ธุรกิจที่มีค่ามากที่สุดในโลก District 9 (2009)
It's one of the artifacts they could never find...มันเป็นวัตถุที่ไม่เคยมีใครค้นพบ Legion (2009)
He's head of Ancient Rome Culture and Artifacts.เขาเป็นหัวหน้าแผนก โรมันโบราณและศิลปวัตถุ A Night at the Bones Museum (2009)
I can't imagine anyone destroying an artifact like that, especially a scholar like Turnbull.ฉันไม่คิดฝันเลยว่า จะมีใครกล้าทำลาย วัตถุโบราณ ยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นถึง นักวิชาการที่ชื่อเทิร์นบูล A Night at the Bones Museum (2009)
Yes, which is why no one else will ask him to sign one, and I will be the possessor of a unique, albeit confusing, artifact, which will set me apart from hoi polloi of comic book fandom.ใช่ ก็เลยไม่มีใครให้เขาเซ็นไง แล้วฉันก็จะเป็นเจ้าของสิ่งนี้เพียงผู้เดียว จะได้ไม่เหมือนพวกแฟนการ์ตูนธรรมดาไง The Excelsior Acquisition (2010)
It was a bronze artifact discovered in the Mediterranean in 1901.ค้นพบในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ในปี 1901 Goodbye Yellow Brick Road (2010)
John Gilbert thinks your mom stole an artifactจอห์น กิลเบิร์ต คิดว่าแม่ของคุณ ขโมยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่ง Miss Mystic Falls (2010)
You know where I can find any family artifact stuff?พอรู้ไหมว่าฉันจะหาสมบัติของครอบครัวได้ที่ไหน? Brave New World (2010)
You know where I could find any family artifact stuff?พอรู้ไหมว่าฉันจะหา พวกของเก่าเก็บของครอบครัวเราได้ที่ไหน? Memory Lane (2010)
Looking for life as we know it could be a mistake because, some say, life as we know it will soon be an artifact of the past.เพราะบางคน บอกว่าชีวิตที่เรารู้ว่า เร็ว ๆ นี้จะสิ่ง ประดิษฐ์ที่ผ่านมา ฉันคิดว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมด Are We Alone? (2010)
As an important historical artifact it belongs... to Harry.เพราะมันเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ มันจึงเป็นของ... Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Miami Cultural Center, full of ancient artifacts in need of repair.ศูนย์วัฒนธรรม ไมอามี่ เต็มไปด้วยวัตถุโมราณ ที่รอการบูรณะ The Angel of Death (2011)
Historical artifacts.วัตถุทางประวัติศาสตร์ Clean Skin (2011)
They're highly durable X-ray-proof molds built around real, priceless artifacts.มันคือวัตถุโบราณล้ำค่าที่ถูกหลอม หุ้มรอบอย่างทนทาน ผ่านเอ็กซ์-เรย์ On the Fence (2011)
She needs someone to extract the artifacts without damaging them.เธอต้องการใครสักคน ที่สามารถถอดเอาวัตถุโบราณ ออกมาได้แบบไม่เสียหาย On the Fence (2011)
Look, she had an artifact on her.นี่ เธอพกวัตถุโบราณมาด้วย On the Fence (2011)
Those are ancient artifacts, not a Halloween costume.นั่นมันวัตถุโบราณ ไม่ใช่ชุดวันฮาโลวีนซะหน่อย Masked (2011)
Let me change out of these artifacts.ขอฉันเปลี่ยนชุด วัตถุโบราณนี่ก่อนนะ Masked (2011)
With this artifactด้วยสิ่งนี้ Captain America: The First Avenger (2011)
♪ 'Cause holding grudges over love is ancient artifactเพราะ ความอาฆาต เหนือความรัก มันเป็นแค่ เทรนด์เก่าโบราณไปแล้ว Heart (2012)
Um... part of a larger artifact of some kind.ชิ้นส่วนของงานศิลปะ บางอย่างมั้ง Kupale (2012)
It is mine. I've still got personal artifacts in there.มันเป็นของฉันเว้ย ข้าวของของฉัน ก็ยังอยู่ข้างในนั้น Sick (2012)
No, this is just step one. This is an artifact nuclear device.นี่เป็นอุปกรณนิวเคลียร์ A New Hope (2012)
Okay, so the watch might lead us to an artifact.นาฬิกานั่นอาจจะช่วยเราได้ A New Hope (2012)
We have no idea what or where that artifact is.เราแค่ยังไม่รู้ว่ามันจะช่วยยังไง หรือว่ามันมีข้อเสีย A New Hope (2012)
Or if it has a downside. Nor do I know what that artifact might do.ผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้ A New Hope (2012)
Wait, so... so the football isn't an artifact?เดี๋ยวก่อนนะ ลูกบอลนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์เหรอ A New Hope (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artifactThe museum has a fascinating collection of Celtic artifacts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปวัตถุ[N] artifact, See also: relic, antique, Example: ผู้ใดที่เก็บศิลปวัตถุอันมีค่าของชาติไว้เป็นของตนมีโทษไม่เกินเจ็ดปี, Thai definition: สิ่งของที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะ
โบราณ[N] ancient, See also: antiquity, antiqueness, artifact, Syn. เก่าก่อน, เก่า, เก่าแก่, Example: อั้งยี่ซานเหอเป็นสมาคมลับเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTIFACT    AA1 R T AH0 F AE2 K T
ARTIFACTS    AA1 R T AH0 F AE2 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artifact    (n) (aa1 t i f a k t)
artifacts    (n) (aa1 t i f a k t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artefakt {n}; vom Menschen geschaffenes Objektartefact; artifact [Am.] [Add to Longdo]
Werkzeug {n} [hist.] | Werkzeuge {pl}artifact | artifacts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチファクト;アーティファクト[, a-chifakuto ; a-teifakuto] (adj-na) artifact [Add to Longdo]
オーパーツ[, o-pa-tsu] (n) out of place artifact; OOPArt [Add to Longdo]
宜陽殿;儀陽殿[ぎようでん, giyouden] (n) (See 十七殿) pavilion housing imperial treasures and historical artifacts (in Heian Palace) [Add to Longdo]
収蔵品[しゅうぞうひん, shuuzouhin] (n) collected item; artifact (in museum, etc.) [Add to Longdo]
出土品[しゅつどひん, shutsudohin] (n) artifacts [Add to Longdo]
人工物[じんこうぶつ, jinkoubutsu] (n) artificial object; man-made object; artifact; artefact [Add to Longdo]
石製品[せきせいひん, sekiseihin] (n) stone artifact; article made of stone [Add to Longdo]
付喪神[つくもがみ, tsukumogami] (n) artifact spirit [Add to Longdo]
[へき, heki] (n) bi (ancient Chinese artifact; flat jade or glass disc with a circular hole in the centre) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玉器[yù qì, ㄩˋ ㄑㄧˋ, ] jade artifact [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artifact \Ar"ti*fact\, n. [L. ars, artis, art + facere, factum,
   to make.]
   1. (Arch[ae]ol.) A product of human workmanship; -- applied
    esp. to the simpler products of aboriginal art as
    distinguished from natural objects.
 
   Syn: artefact.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Any product of human workmanship; -- applied both to
    objects made for practical purposes as well as works of
    art. It is contrasted to {natural object}, i.e. anything
    produced by natural forces without the intervention of
    man.
 
   Syn: artefact.
     [PJC]
 
   3. (Biol.) A structure or appearance in protoplasm due to
    death, method of preparation of specimens, or the use of
    reagents, and not present during life.
 
   Syn: artefact.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Technology) an object, oservation, phenomenon, or result
    arising from hidden or unexpected causes extraneous to the
    subject of a study, and therefore spurious and having
    potential to lead one to an erroneous conclusion, or to
    invalidate the study. In experimental science, artifacts
    may arise due to inadvertant contamination of equipment,
    faulty experimental design or faulty analysis, or
    unexpected effects of agencies not known to affect the
    system under study.
 
   Syn: artefact.
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top