Search result for

*arsenal*

(87 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arsenal, -arsenal-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arsenal[N] คลังแสงสรรพาวุธ, Syn. arms plant, military warehouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arsenal(อาร'ซิเนิล) n. คลังสรรพาวุธ, Syn. armoury, depot,stock, store,hoard)

English-Thai: Nontri Dictionary
arsenal(n) คลังสรรพาวุธ,คลังแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arsenalโรงงานสรรพาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenalโรงแสงสรรพาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arsenalsโรงงานสรรพาวุธ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Master protocols for the command and control of our nuclear arsenal.ระเบียบสำหรับสั่งการ และควบคุมนิวเคลียร์จากคลังแสงของเรา 24: Redemption (2008)
Woolidge Arsenal.โรงงานผลิตอาวุธวูลริด Sherlock Holmes (2009)
That's all I know. Do you really need an arsenal?หมดแล้ว ผมบอกไป ทั้งหมดแล้ว คุณจำเป็นต้องใช้ปืนยาวจริงๆ เหรอ? Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Access to our full arsenal.เข้าถึงคลังสรรพาวุธของเราอย่างเต็มที่ Bainne (2010)
I got an arsenal in the trunk.ฉันมีคลังแสงอยู่ท้ายรถแล้ว Two and a Half Men (2010)
The truth is, as a parent you're gonna end up using everything in your arsenal.ความจริงคือ ในฐานะพ่อแม่.. ...คุณจะลงเอยด้วยการใช้ เล่ห์เหลี่ยมของคุณ The Quarry (2010)
- You're wrong. mate. It was at Arsenal. - Excuse me.-ผิดแล้วเพื่อน เขายิงอาร์เซน่อล ขอโทษที Will (2011)
Barcelona. A.C. Milan. Arsenal...บาเซโลน่า เอซี มิลาน อาเซน่อล ... Will (2011)
If "gun-shy" is the right word for a woman with an arsenal as big as yours.ถ้าคำว่า"เขินอาย"เป็นคำที่ถูกต้องสำหรับผู้หญิง ที่มีคลังแสงอาวุธขนาดใหญ่อย่างคุณ Then I Really Got Scared (2011)
Recent round of nuclear tests are proof of north Korea's growing nuclear arsenal.ผลการทดลองนิวเคลียร์ เ็ปนหลักหลักฐานพิสูจน์ว่า เกาหลีเหนือกำลังพัฒนาอาวุธสงคราม Free (2011)
It's an arsenal.นี่มันคลังแสง What Lies Ahead (2011)
Inside, Richmond's got a personal arsenal, so we have to tread carefully.ภายใน ริชมอนด์มีคลังแสงส่วนตัว เพราะงั้นเราต้องก้าวไปอย่างระวัง Countdown (2011)
I mean, maybe something out of that angel arsenal that Balthazar stole?บางทีอาจมีบางอย่างนอกเหนือจาก คลังอาวุธของเทวทูต ที่บัลธาซาร์ขโมยมา Meet the New Boss (2011)
He has an arsenal at his fingertips.เขามีอาวุธหนัก อะไร- Get Carter (2011)
Our officers found a whole arsenal at your shooting range, Mr. Ford.เจ้าหน้าที่พบ คลังอาวุธ ที่สนามยิงปืนของคุณ คุณฟอร์ด Kill Shot (2011)
Hydra is assembling an arsenal to destroy my enemies in one stroke, wherever they are, regardless of how many forces they possess, all in a matter of hours.คลังอาวุธของไฮดราสามารถ ทำลายศัตรูได้ในการโจมตีครั้งเดียว ไม่ว่าศัตรูจะเป็นใคร หรือมีพลังมากขนาดไหน จะราบคาบในไม่กี่ชั่วโมง Captain America: The First Avenger (2011)
I told you to move your arsenal.ผมเคยบอกให้คุณย้าย คลังแสงของคุณไปไกลๆไง Baby Blue (2012)
And even though its arsenal of batteries mean it weighs 2.5 tonnes, it does shift alongและถึงแม้คลังแบตเตอรี่จะมีน้ำหนักสองตันครึ่ง แต่ก็ยังวิ่งได้ดี Episode #18.4 (2012)
Do you have a sense of their arsenal?คุณแผนที่จะจัดการเรื่องทั้งหมดนี้อย่างไร Family Time (2012)
Everybody figured with that arsenal and her ability to evade, she was trained, probably an assassin.ถูกต้อง,ทุกคนเดาว่า ด้วยคลังอาวุธของเธอและความสามารถในการหลบหนี เธอต้องถูกฝึกมา ให้เป็นนักลอบสังหาร Hit (2012)
An enemy with an arsenal of artifact weapons would not only be dangerous--ศัตรูมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่เพียงแต่อันตรายเท่านั้น Personal Effects (2012)
Walter Sykes, and he had an arsenal of artifacts.และเขามีคลังวัตถุด้วย Personal Effects (2012)
'Cause if that house actually has an arsenal of artifacts,ถ้าบ้านหลังนั้นเป็นที่เก็บวัตถุที่เกี่ยวกับอาวุธ Personal Effects (2012)
We've got a lot of weapons in our arsenal to try and treat this.เรามีอาวุธมากมายในคลังอาวุธ เพื่อใช้รักษาเรื่องนี้ Bunny Therapy (2012)
You have to have it in your arsenal, people.พวกเธอต้องมีมันในตัวของเธอนะ ทุกคน Britney 2.0 (2012)
I was clear. I need to build an arsenal.ฉันบริสุทธิ์ ฉันต้องสร้างคลังอาวุธ A Little Slice of Kevin (2012)
I've found posthypnotic suggestion to be one of the most powerful weapons in a therapist's arsenal.ดิฉันพบว่าช่วงภายหลังจากการหยุดสะกดจิตเป็น วิธีรักษาที่ได้ผลที่สุด ของนักบำบัด The Coat Hanger (2012)
Yes, we were going to build an arsenal with the Tesseract.ใช่ เรามีแผนจะสร้างอาวุธ จาก แทสเซอร์แรคท์ The Avengers (2012)
After all, the United States has the biggest weapons arsenal in the world.หลังจากที่สหรัฐอเมริกามีคลังแสงอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในโลก White House Down (2013)
Parents with troubled kids are too busy working three jobs to look after them, and the gun yahoos have everyone so worked up about Obama taking away their guns that every house has a readily-available arsenal.ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กเกเร ต้องยุ่งหัวหมุนกับการทำสามหน้าที่ เพื่อดูแลพวกเขา และไอ้ปืนตู้มต้ามนั่น ก็ทำให้ทุกคนรู้จักทำงาน Shooting Star (2013)
That's what we call the largest nonnuclear missile in our arsenal.นั่นคือสิ่งที่เราเรียก ขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในคลังแสงของเรา Blue on Blue (2013)
My private arsenal.อาวุธส่วนตัว Wedding in Red (2013)
- Quite an arsenal your father's got here, young lady.พ่อเธอนี่มีคลังแสงย่อมๆอยู่ที่บ้านเลยนะ สาวน้อย Lunar Ellipse (2013)
Most of the arsenal seems functional. Good.อาวุธส่วนใหญ่ยังใช้งานได้ / ดี Dawn of the Planet of the Apes (2014)
We're going to break into the world's arsenals, and exploit the vulnerability in their firewalls.พวกเราจะเจาะเข้าไปในคลังแสงอาวุธทั้งโลก และเปิดโปงช่องโหว่ ของระบบป้องกัน 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
Arsenal, there's no sign of cutter.นี่ไม่มีวี่แวว ของคัทเทอ Draw Back Your Bow (2014)
Arsenal.อาร์เซนอล Draw Back Your Bow (2014)
Arsenal! Hello, lover.สวัสดี ที่รัก Draw Back Your Bow (2014)
Ok. I'll send Arsenal over once the next brushfire's put out.โอเค ฉันจะส่งอาร์เซนอลไป หลังจากจัดการที่ต่อไปเรียบร้อยแล้ว Uprising (2015)
Arsenal.อาเซนอล The Offer (2015)
I can authorize and activate any weapon system in your arsenalผมสามารถมอบอำนาจและสั่งการอาวุธใด ๆ ในคลังแสงของคุณ Criminal (2016)
You still owe Bill 20 pounds on Arsenal.แกติดบิลลี่ 20 ปอนด์ที่อาร์เซนอล Criminal (2016)
An arsenal of advanced weaponry.พร้อมกับคลังอาวุธที่ล้ำทันสมัย The Lego Batman Movie (2017)
when we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง Spies Like Us (1985)
Its arsenal includes nanotechnological transjectors.รวมทั้งใช้ควบคุม ระดับของนาโนเทคโนโลยีด้วย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Now, your stink is your most powerful weapon in your begging arsenal.กลิ่นเหม็นคืออาวุธสังหารในอาชีพเรา Around the World in 80 Days (2004)
I will have neither the power nor the means to hand over any arsenal.ผมจะไม่มีอำนาจสนับสนุนคุณด้านอาวุธ Around the World in 80 Days (2004)
So, Lord Kelvin, unsportsmanlike conduct, attempted murder, trading my arsenal for Buddhas.ลอร์ดเคลวิน ไม่มีน้ำใจนักกีฬาซะเลย พยายามฆ่าคน เอาอาวุธไปแลกพระพุทธรูป Around the World in 80 Days (2004)
Stunning is one of the sorceries more useful in your arsenal.การสะกดนิ่งเป็นคาถาที่มีประโยชน์ที่สุด Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Real Madrid against Arsenal and it's in the Bernabeu.รีลมาดริดพบกับอาร์เซนอล ที่สนามเบอร์นาบิว Goal II: Living the Dream (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arsenalThe army surrendered its arsenal to the enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, Example: เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร
คลังแสง[N] armory, See also: arsenal, Syn. คลังแสงสรรพวุธ, Example: ชาวบ้านไม่ควรเข้าใกล้บริเวณคลังแสง เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้, Thai definition: สถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพ, ที่เก็บรักษาปืน, กระสุน และวัตถุระเบิดของทหาร
คลังแสงสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, weapons storehouse, arms depot, the royal arsenal, Syn. โรงแสง, Example: เหตุการณ์คลังแสงสรรพาวุธระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับประชาชนแถวนั้น, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ
โรงแสง[N] arsenal, See also: weapons storehouse, Syn. คลังแสงสรรพาวุธ, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์เซน่อล[TM] (Āsēnøn) EN: Arsenal   FR: Arsenal

CMU English Pronouncing Dictionary
ARSENAL    AA1 R S AH0 N AH0 L
ARSENALS    AA1 R S AH0 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arsenal    (n) (aa1 s n @ l)
arsenals    (n) (aa1 s n @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsenal {n}; Waffenvorrat {m} | Arsenale {pl}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.] | arsenals [Add to Longdo]
Waffenfabrik {f}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.] [Add to Longdo]
Waffenlager {n}arsenal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーサナル[, a-sanaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
アースナル[, a-sunaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
アーセナル[, a-senaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
海軍工廠[かいぐんこうしょう, kaigunkoushou] (n) naval arsenal; naval shipyard [Add to Longdo]
核兵器保有量[かくへいきほゆうりょう, kakuheikihoyuuryou] (n) nuclear arsenal [Add to Longdo]
工廠[こうしょう, koushou] (n) ammunition factory; arsenal [Add to Longdo]
造兵廠[ぞうへいしょう, zouheishou] (n) armory; armoury; arms factory; arsenal [Add to Longdo]
武器倉[ぶきぐら, bukigura] (n) armory; armoury; arsenal [Add to Longdo]
兵器工場[へいきこうじょう, heikikoujou] (n) arsenal; ordnance factory; armoury; armory [Add to Longdo]
兵器廠[へいきしょう, heikishou] (n) armory; armoury; arsenal; ordnance department [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵工厂[bīng gōng chǎng, ㄅㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] munitions or ordnance factory; arsenal [Add to Longdo]
核武库[hé wǔ kù, ㄏㄜˊ ˇ ㄎㄨˋ, / ] nuclear arsenal [Add to Longdo]
武库[wǔ kù, ˇ ㄎㄨˋ, / ] arsenal; store of arms [Add to Longdo]
军火库[jūn huǒ kù, ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ ㄎㄨˋ, / ] arsenal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arsenal \Ar"se*nal\ ([aum]r"s[-e]*nal), n. [Sp. & F. arsenal
   arsenal, dockyard, or It. arzanale, arsenale (cf. It. &
   darsena dock); all fr. Ar. d[=a]r[,c]in[=a]'a house of
   industry or fabrication; d[=a]r house + [,c]in[=a]'a art,
   industry.]
   A public establishment for the storage, or for the
   manufacture and storage, of arms and all military equipments,
   whether for land or naval service.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arsenal [arsənal]
   armoury; arsenal
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 arsenal
   armoury; arsenal
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Arsenal [arzeːnaːl] (n) , s.(n )
   arsenal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top