ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*adorable*

AH0 D AO1 R AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adorable, -adorable-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adorable(adj) ที่น่ารัก, See also: ที่น่าชื่นชม

English-Thai: Nontri Dictionary
adorable(adj) น่าชื่นชม, น่านิยม, น่ารัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, it's adorable!โอ้มันน่ารัก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, what adorable little beds!โอ้สิ่งที่น่ารักเตียงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
"Such an adorable behind, the sweet little anus. Now I'll anoint it""นั้น adorable ข้างหลัง, sweet little anus ฉัน'จะเจิมน้ำมันมัน"ตอนนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
What an adorable creature.สัตว์อะไร น่ารักอย่างนี้. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Stephanie, Honey I'm very happy for you but right now I'm busy making a movie about your adorable little sister.มาช่วยกันมอบของขวัญสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่กันเถอะ ฉันมีไอเดียนะ Full House (1987)
I can be adorable too!มาแบ่งให้พวกเค้าไปสองที่นะ Full House (1987)
Michelle, for being so cute and adorable and such a good blinkerชายเซกซี่ที่คุณอยากเจอ... Full House (1987)
I was adorable once-- young and full of hope.ผมเป็นคนที่น่ารัก once- - หนุ่มและเต็มไปด้วยความหวัง The Birdcage (1996)
Where are the adorable couple celebrating their anniversary?ที่เป็นคู่ที่น่ารักฉลองครบรอบปีของพวกเขา The Birdcage (1996)
Oh, how adorable. She's shy.โอ้วิธีที่น่ารัก เธอเป็นคนขี้อาย The Birdcage (1996)
Just like these two adorable youngsters.เช่นเดียวกับสองคนนี้เด็กที่น่ารัก The Birdcage (1996)
My dog with the adorable face.หมาหน้าตาจุ๋มจิ๋มตัวนั้นไงครับ As Good as It Gets (1997)
- Ugly dog. - He's adorable.- หมาน่าเกลียดออก As Good as It Gets (1997)
Today on the bus there was this adorable couple.บนรถเมล์วันนี้ เห็นคู่รักนั่งจู๋จี๋กัน As Good as It Gets (1997)
It's so ugly. Positively adorable.น่ารักน่าชัง. Ice Age (2002)
Your face is so adorable and your skin and your cheek.หน้าคุณน่ารักมาก... และผิวคุณ แก้มคุณ Punch-Drunk Love (2002)
There was the most adorable man, Daniel, here this evening.มีพวกน่าเบื่ออยู่แถวๆนี้ ดาเนียลนั่นเลย เค้ามาที่นี่ี้ Latter Days (2003)
He looks so adorable.-ใช่จ๊ะ นี่น่ารักมากเลย The Girl Next Door (2004)
It's adorable.มันออกจะน่ารัก Mulan 2: The Final War (2004)
Aren't they adorable?เขาไม่น่ารักพอหรือไง? Shrek 2 (2004)
He's adorable and he adores me, เขาน่ารัก แล้วก็ชอบฉันมากๆ แต่เป็นพวกติดหนึบน่ะ Wicker Park (2004)
Aren't they adorable? They're gonna get slaughtered, พวกเค้าน่ารักน่าเอ็นดูมั้ยจ๊ะ เดี๋ยวพวกเค้าจะต้องเมาแน่ๆ Shall We Dance (2004)
- It's adorable. - Oh, it's so fetch.สวยจังเลยนะ / โอ้วว มัน fetch มาก Mean Girls (2004)
Vintage. So adorable.วินเทจ น่ารักมากๆ Mean Girls (2004)
You're so adorable.หนุน่ารักมากเลยนะจ๊ะ My Little Bride (2004)
Of course! My wife's adorable.แน่นอนนอนอยู่แล้ว เมียผ๋มน่ารัก My Little Bride (2004)
Isn't this adorable?ไปทานด้วยกันมั้ยคะ? My Little Bride (2004)
Adorable little girน่ารักจังเนอะ เด็กคนนี้ Nobody Knows (2004)
Of course, my adorable brother.ใช่สิ น้องชายที่น่ารักยังไงล่ะ Romance of Their Own (2004)
My adorable sonลูกรัก Sorry, I Love You (2004)
Yeah, that's really adorable. In the van now. Get in the van.ใช่ ช่างน่ารักจริงๆเลย ขึ้นรถตู้ๆ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
- Absolutely adorable.-เป็นเด็กที่น่ารักจริงๆ Match Point (2005)
I was just saying he's got the most adorable cheeks.หนูเคยคิดว่า จะให้เขามีลักยิ้มสักข้างนึง Match Point (2005)
She's adorable.เธอเป็นคนน่ารักมาก Art of Seduction (2005)
My, you are so adorable.เธอช่างน่ารักอะไรอย่างนี้ Art of Seduction (2005)
So very very adorable.น่ารัก มาก มาก Art of Seduction (2005)
Fun, fun. Oh, you look adorable.เยี่ยม เยี่ยมไปเลย ลูกดูน่ารักมากจ้ะ Monster House (2006)
Well, thank you. He is adorable.ขอบใจนะ เขาน่ารักมาก Just My Luck (2006)
The scribbles in her textbook are as adorable as her.*เธอเขียนอะไรในหนังสือน่ะ ขออ่านหน่อยนะ* Dasepo Naughty Girls (2006)
That is so adorable, but I don't think I can eat another bite.น่ารักมากเลยค่ะ แต่ฉันคิดว่าฉันคงทานไม่ไหวแล้ว Listen to the Rain on the Roof (2006)
you are perfectly adorable.คุณน่ารักชะมัด Morning Comes (2007)
you're also pretty adorable.- คุณยังน่ารักน่าเอ็นดูด้วย Morning Comes (2007)
That's adorable. You can let Dean out of his deal right now.นายทำให้ดีนออกจากข้อตกลงเดี๋ยวนี้ Bedtime Stories (2007)
" that's really adorable.น่าประทับใจจริงๆ Chuck Versus the Sandworm (2007)
NOT TO MENTION HOW ADORABLE I FOUND THAT BULLDOG.นี่ยังไม่รวมความหลงไหลของชั้นที่มีต่อเจ้า บูลด๊อกนั่น Poison Ivy (2007)
I thought for dessert we could go to that adorable yogurt place near the bus depot.แม่ว่าของหวาน เราน่าจะไปที่ร้านโยเกิต ใกล้กับท่ารถบัสนั่น Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
He's adorable.เขาน่ารักนะ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
He's adorable.เขาน่ารักจริงๆ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
- He's adorable. - That's too...น่ารักหวานแหววซะไม่มีอ่ะ Transformers (2007)
They are so adorable.พวกเขาชั่งน่ารักเหลือเกิน Teeth (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adv) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully  FR: adorablement
น่ารัก[nārak] (adj) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten  FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่าร้าก[nārāk] (adj) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten  FR: adorable ; charmant ; ravissant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADORABLE AH0 D AO1 R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adorable (j) ˈədˈɔːrəbl (@1 d oo1 r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装可爱[zhuāng kě ài, ㄓㄨㄤ ㄎㄜˇ ㄞˋ, / ] to act cute; putting on adorable airs; to pretend to be lovely [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anbetungswürdigkeit { f } | Anbetungswürdigkeiten { pl }adorability | adorableness [Add to Longdo]
anbetungswürdig { adj }adorable [Add to Longdo]
bezaubernd; hinreißend; entzückend; allerliebst; liebenswert { adj }adorable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カワユス;かわゆす[kawayusu ; kawayusu] (int) (abbr) (from かわゆいです) (See かわゆい・1) cute!; adorable! [Add to Longdo]
愛おしい[いとおしい, itooshii] (adj-i) lovely; sweet; precious; adorable [Add to Longdo]
愛らしい[あいらしい, airashii] (adj-i) pretty; charming; lovely; adorable [Add to Longdo]
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P) [Add to Longdo]
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp, adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adorable \A*dor"a*ble\, a. [L. adorabilis, fr. adorare: cf. F.
   adorable.]
   1. Deserving to be adored; worthy of divine honors.
    [1913 Webster]
 
       The adorable Author of Christianity. --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   2. Worthy of the utmost love or respect.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adorable
   adj 1: lovable especially in a childlike or naive way [syn:
       {adorable}, {endearing}, {lovely}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 adorable /adɔʀabl/ 
  adorable

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top