ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*猋*

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -猋-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[飙, biāo, ㄅㄧㄠ] whirlwind (1)
Radical: Decomposition: 猋 (biāo ㄅㄧㄠ)  风 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [ideographic] Storm 猋 winds 风; 猋 also provides the pronunciation,  Rank: 4,091
[飆, biāo, ㄅㄧㄠ] whirlwind (1)
Radical: Decomposition: 猋 (biāo ㄅㄧㄠ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [ideographic] Storm 猋 winds 風; 猋 also provides the pronunciation,  Rank: 8,307
[猋, biāo, ㄅㄧㄠ] wind, storm, gale; a dog running
Radical: Decomposition: 犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A pack of ferocious dogs 犬; a storm

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] whirlwind, #127,751 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One who has seen the ocean is not surprised by the river, and is not impressed by pretty sights once he has seen the green forest.[CN] 洁筁ぇ春,ぃ穦稰磏猠瑈ぇ华, 烩菠此狶ぇ岸 ぃ穦瑈硈バ偿ぇ春 Untold Scandal (2003)
All right, that's my guy. Give it to me straight.[CN] и洁硂贺钡 The Internship (2013)
I might have welcomed the challenge, I mean...[CN] и琌礛钡 硂妓珼驹 Before Sunset (2004)
They beat the living fuck out of him the whole two hours, and...[CN] 礛钡 The Wrestler (2008)
Life feels... I don't know, it feels more immediate.[CN] 或弧㎡钡 и镑洁ㄆ Before Sunset (2004)
A plumber can't appreciate good entertainment?[CN] - 恨碞ぃ来洁盾 The Drama in the Queen (2014)
I appreciate your loyalty to those folks.[CN] и洁癸狟ね┚港 痷 Puppies and Kittens (2014)
Ibrahim tried to shoot through the door.[CN] - ┰眖秨簀 Zero Dark Thirty (2012)
Ibrahim![CN] ┰! Zero Dark Thirty (2012)
The Propaganda Ministry will love it.[CN] 肚场穦洁 Das Boot (1981)
- Enjoying a video of your sweet daughter.[CN] - 洁ㄠ跌繵 Somebody's Watching Me (2013)
I've admired my lady's kindness and grace for some time, and wish to know you although I know it's improper.[CN] и┯粄洁﹋到▆㎝纔懂 辨镑罙秆眤 瘤礛и笵硂琌ぃ搂竊 Untold Scandal (2003)
They're trying to make more cash, get a little more respect... have more people admire them.[CN] 稱寥翴窥 碙 琵洁 硂痷琌び仓 Before Sunset (2004)
We're all terribly pleased you're back, Father.[CN] и癸眤耴ㄓ尺伐 Born to Be King (1983)
Ibrahim Sayeed.[CN] ┰履竡紈 Zero Dark Thirty (2012)
Well, people are maybe looking at your necklace, but me, I have been admiring the boots.[CN] 琌砛穦兜渺 и洁ê蛮箄 Monte Carlo (2011)
Brutes like you could never hope to appreciate it. Just dont touch anything.[CN] 硂妓偿脋ッ环常厩ぃ穦洁ウぐ或常窱 Mass Effect: Paragon Lost (2012)
I love your spirit.[CN] и洁弘ир讽 The Internship (2013)
His true name, we think, is Ibrahim Sayeed.[CN] 痷 莱赣琌琌┰履竡紈 Zero Dark Thirty (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top