ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สอนหนังสือ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สอนหนังสือ, -สอนหนังสือ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอนหนังสือ(v) teach, See also: instruct, Ant. เรียนหนังสือ, Example: มาลีจะใช้เวลาช่วงกลางวันสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้น, Thai Definition: ทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้โดยใช้หนังสือเป็นสื่อในการเรียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สอนหนังสือสังฆราช, บอกหนังสือสังฆราชก. สอนสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว.
บอกหนังสือสังฆราชก. สอนสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว, สอนหนังสือสังฆราช ก็ว่า.
ปอเนาะน. โรงเรียนที่สอนหนังสือและอบรมศาสนาอิสลาม.
สอนก. บอกวิชาความรู้ให้ เช่น ครูสอนหนังสือนักเรียน, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น เช่น สอนแม่ไม้มวยไทย สอนเย็บปักถักร้อย สอนเท่าไรไม่รู้จักจำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The missionaries came with books.พวกมิชชานารี่มาสอนหนังสือ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I could teach, I suppose.ก็คงสอนหนังสือได้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Teach at a university.สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยน่ะ. Ringu (1998)
Please convey to His Excellency that my purpose here is as tutor to the king's son and it is not necessary to ask personal questions.ขอประทานอภัยค่ะ ดิฉันมาที่นี่ในฐานะ ครู ผู้สอนหนังสือให้กับพระโอรสของพระมหากษัตริย์ และไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องมาตอบคำถามผู้ใด Anna and the King (1999)
Along with my eldest son, you shall now teach all my children.ตามลูกชายคนโต ฉันไป, เธอจะต้องสอนหนังสือ ลูกๆของฉันทุกคน Anna and the King (1999)
And I find the opportunity to be in a school an exciting one.และ หม่อมฉันพบว่า การได้มีโอกาสมาสอนหนังสือที่นี่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น Anna and the King (1999)
- My mom taught me at home...- แม่สอนหนังสือฉันที่บ้าน Mean Girls (2004)
We went back to our ordinary lives Me teaching students, her chasing criminalsเรากลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติ ผมสอนหนังสือ เธอไล่จับคนร้าย Windstruck (2004)
- Don't you have a class?- คุณไม่ได้สอนหนังสือเหรอ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
What would you say to the idea of taking a business course at school that the company would pay for?เรื่องการเข้าซื้อสถาบันสอนหนังสือ คุณมีความเห็นว่ายังไงบ้าง คุณคิดว่ามันน่าซื้อมั้ย Match Point (2005)
- Probably about torturing poor Joshua.-ลูกอาจสอนหนังสือ โจชัล An American Haunting (2005)
But the point is you think that you might enjoy teaching.แต่ประเด็นก็คือคุณคิดว่า คุณอาจจะสนุกในการสอนหนังสือ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Have you ever thought of going into teaching?คุณเคยคิดถึงการไปสอนหนังสือมั้ย The Astronaut Farmer (2006)
How's your teaching?แล้วการสอนหนังสือของคุณล่ะ เป็นไง? The Visitor (2007)
My teaching?การสอนหนังสือนั่นรึ? The Visitor (2007)
You have your teaching, your book.ไหนคุณจะต้องสอนหนังสือ. ไหนจะแต่งตำราอีก. The Visitor (2007)
I've been teaching the same course for 20 years, and it... doesn't mean anything to me.ผมสอนหนังสือในวิชาเดียวมาร่วม 20 ปี, แล้วมัน... ไม่ได้มี. The Visitor (2007)
What would you do if you didn't teach?แล้วคุณจะทำอะไรล่ะ ถ้าคุณไม่ได้ไปสอนหนังสือ? The Visitor (2007)
I mean, could it have been during school hours?ฉันหมายถึง อาจจะเป็นช่วงเวลาในระหว่างสอนหนังสืองั้นเหรอ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
You're teaching him?ลูกเนี่ยนะ สอนหนังสือ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Your father still teaching Sunday school?พ่อเธอสอนหนังสือวันอาทิตยด้วยหรอ์ Day of the Dead (2008)
Jim here teaches at the University of North Carolina and is writing a book about the criminal dishonesty, corruption, paranoia and abuses of power of Richard Nixon.ส่วนจิมสอนหนังสืออยู่ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา กำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับ อาชญากรรม ความไม่ซื่อสัตย์ คอรัปชั่น จิตระแวง และการใช้อำนาจในทางที่ผิด ของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
And I think you are the son of a schoolteacher.และฉันคิดว่าหนูเป็นลูกชาย ของครูที่สอนหนังสือที่โรงเรียน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Of teaching social studies to freshman idiots.สอนหนังสือวิชาสังคม แก่พวกชาวประมง Boxed In (2008)
Because what I know about you, high-school teacher turned drug dealer, with a brother-in-law in the DEA that would make one hell of a story.ฉันขอถอนคำพูด นี่คือการแบล็คเมล์ เพราะฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณ... อาจารย์สอนหนังสือม.ปลายหันมาเป็นพ่อค้ายาเสพติด กับน้องเขยที่ทำงานเป็นป.ป.ส Phoenix (2009)
He's a high-school teacher. What's he gonna do, give you a B-minus?เขาเป็นอาจารย์สอนหนังสือม.ปลาย เขาจะทำอะไรได้ ให้นายสอบตกงั้นเหรอ Phoenix (2009)
To be honest, Ted, I didn't just stop by to say hello.เขาเเข็งแรงมากค่ะ เยี่ยม - เขายังสอนหนังสืออยู่ไหม Negro Y Azul (2009)
Jackson got a teaching job at the college in riverton, แจ๊คสั่นต้องไปสอนหนังสือที่มหาวิทลัยริเวอร์ตัน Connect! Connect! (2009)
I've been doing teach for americaครูสอนหนังสือในอเมริกามาซักพักแล้วล่ะ You've Got Yale! (2009)
Well, we know kaczynski sent bombs to berkeley where he taught, เอาหละ เรารู้ว่า แคสซินสกี้ ส่งระเบิดไปที่เบอร์เคอร์รี่ ที่ที่เค้าสอนหนังสือ Amplification (2009)
I bet you could even go back to teaching if you want.หนูพนันว่าครูจะสามารถกลับไปสอนหนังสือได้อีกครั้ง ถ้าครูต้องการนะค่ะ New History (2009)
- I wanted to teach high school english.พ่ออยากสอนหนังสือ ในโรงเรียน วิชาภาษาอังกฤษ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
We had that school right in our hands.เราสอนหนังสือลูกมากับมือแท้ๆ You Gotta Get a Gimmick (2010)
I was homeschooling her.ฉันสอนหนังสือลูกเอง How About a Friendly Shrink? (2010)
I'm gonna start my first teaching job.กำลังจะเริ่มงานสอนหนังสือ Pilot (2010)
You know, look, he's a high school teacher over at Wynne.นายรู้นะ เอ่อ เขาเป็นครูสอนหนังสือม.ปลาย ที่โรงเรียนมัทธยมไวน์นี่ Caballo sin Nombre (2010)
Dedaimia Swanson, a schoolteacher.ดีเดเมีย สวอนสัน ครูสอนหนังสือ Exit Wounds (2010)
And why is she teaching Spanish if she's a doctor?อีกอย่างถ้าหล่อนเป็นด็อกเตอร์แล้วมาสอนหนังสือทำไม? English as a Second Language (2010)
I'm teaching a class on the forensics of cold cases.ฉันมาสอนหนังสือ ด้านนิติเวช ในคดีที่ปิดไม่ลง Spider and the Fly (2010)
The blatant disregard for the school syllabus?การสอนหนังสือนอกหลักสูตร Bad Teacher (2011)
How's teaching? How's Paris?เธอสอนหนังสือเป็นไง One Day (2011)
I mean, he -- he should be taught in schools.แบบว่า เขา... เขาน่าจะไปสอนหนังสือ Let It Bleed (2011)
Look at you, you're teaching, writing, ดูคุณสิ ทั้งสอนหนังสือ เขียนหนังสือ The Badass Seed (2011)
A friend of mine who teaches said that Facebook is making them obsolete.เพื่อนฉันที่สอนหนังสือ บอกว่าเฟซบุ้ก ทำให้มันดูล้าสมัย Painless (2011)
Claire Ryan, 42, lecturer at NYU.แคลร์ ไรอัน อายุ 42 ปี สอนหนังสือที่ NYU Number Crunch (2011)
All he's done so far is teaching at the Royal Academy.เขามีเพียงประสบการณ์สอนหนังสือ ในสำนักพระราชวังเท่านั้น The Princess' Man (2011)
Professor Kim Seung Yoo will begin the lesson.ท่านอาจารย์คิมซึงยูจะเริ่มสอนหนังสือแล้ว The Princess' Man (2011)
You also give out lectures?คุณสอนหนังสือด้วยเหรอ? Me Too, Flower! (2011)
What else would I have gotten my PhD for, if not for lecturing and making money?แล้วที่ฉันจบดอกเตอร์มาจะทำอะไรอย่างอื่นได้ ถ้าไม่ใช่เพื่อสอนหนังสือและหาเงิน? Me Too, Flower! (2011)
You wanna teach? Teach.คุณอยากจะสอนหนังสือ ก็สอนไปสิ Something Borrowed (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอนหนังสือ[søn nangseū] (v, exp) EN: teach ; instruct  FR: enseigner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faculty(n) คณะอาจารย์, See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ, Syn. teacher, teaching staff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sabbatical yearn. ปีที่เว้นจากการสอนหนังสือ (ในโรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย) , ปีถือศีลตลอดปีของทุก ๆ เจ็ดปีในหมู่ชาวยิวโดยไม่มีการใช้แรงงานทางเกษตร (ในพระคัมภีร์ไบเบิล)
schoolteachingn. อาชีพครู, การสอนหนังสือ
teach(ทีช) vt., vi. สอน, สั่งสอน, สอนหนังสือ, อบรม, ให้การศึกษา., Syn. instruct, educate

English-Thai: Nontri Dictionary
teach(vi, vt) อบรม, สั่งสอน, สอนหนังสือ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top