ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teaching staff

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teaching staff-, *teaching staff*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
According to the teaching staff, the kids here have trouble being punctual, responding to authority, being a member of a team, and accepting criticism.ตามที่ครูฝึกบอก พวกเด็กๆไม่ตรงเวลา ไม่เคารพเจ้าหน้าที่ เป็นสมาชิกแก๊ง และไม่ยอมรับข้อวิจารณ์ Gridiron Gang (2006)
Blair, your actions threatened the reputation Of the entire teaching staffของทั้งอาจารย์ทั้งเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนนี้ หนูไม่เหลือทางเลือกอื่น นอกจากขอให้เธอ Carrnal Knowledge (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teaching staffHe is a new addition to the teaching staff.
teaching staffShe is a new addition to the teaching staff.
teaching staffShe is on the teaching staff.

Japanese-English: EDICT Dictionary
教員[きょういん, kyouin] (n) teaching staff; (P) [Add to Longdo]
教職員[きょうしょくいん, kyoushokuin] (n) teaching staff; faculty; (P) [Add to Longdo]
教職員研修所[きょうしょくいんけんしゅうじょ, kyoushokuinkenshuujo] (n) training institute for teaching staff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top