ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

花园

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花园-, *花园*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花园[huā yuán, ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, / ] garden, #3,811 [Add to Longdo]
花园[Xià huā yuán qū, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ ㄑㄩ, / ] (N) Xiahuayuan (area in Hebei), #252,729 [Add to Longdo]
客西马尼花园[Kè xī mǎ ní huā yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 西 / 西] Garden of Gethsemane (in the Christian passion story) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are all in the garden.[CN] 他们都在花园等你 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
I go to the garden to Mitzi, I get in trouble, too, but anyhow, I get my tie fixed.[CN] 我跟米基进入花园,我会有麻烦 但是怎么样.我都要把领带打好 One Hour with You (1932)
Turn it into a blooming garden.[CN] 把它变成花园 Sahara (1943)
The flowers are too beautiful I piced one.[CN] 花园的花太美,我忍不住摘了 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
The gardens are so beautiful in the spring.[CN] 春天的花园好美啊 Gaslight (1944)
Everyone is here. Come to the garden.[CN] 所有人到齐了,请到花园 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Whenever you looked at me or spoke to me or walked with me in the garden,[CN] 每当你对我说话 每当你看着我 或是同我一起在花园散步 Rebecca (1940)
After the party was over, did you or did you not... wait in the garden till after Andre had gone?[CN] 在晚会结束后, 你有还是没有 在花园里等待, 直到安德烈离开 One Hour with You (1932)
If I go to the garden to Mitzi, I get into trouble too.[CN] 如果我跟米基进入花园里 我也会有麻烦的 One Hour with You (1932)
I go to the garden to Mitzi - [Muttering][CN] 我跟米基进入花园 One Hour with You (1932)
I go to the garden to Mitzi, I get into trouble, too, but anyhow, I get my tie fixed.[CN] 我跟米基进入花园,我会有麻烦 但是怎么样.我都要把领带打好 One Hour with You (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top