ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

磷酸

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -磷酸-, *磷酸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磷酸[lín suān, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ, ] phosphoric acid, #15,110 [Add to Longdo]
磷酸[lín suān yán, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] phosphate, #38,453 [Add to Longdo]
磷酸[lín suān nà, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium phosphate Na3PO4, #65,607 [Add to Longdo]
磷酸[lín suān gài, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, / ] calcium phosphate Ca3(PO4)2, #81,253 [Add to Longdo]
磷酸腺苷[sān lín suān xiàn gān, ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine triphosphate (ATP) [Add to Longdo]
磷酸腺苷[èr lín suān xiàn gān, ㄦˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine diphosphate (ADP) [Add to Longdo]
有机磷酸酯类[yǒu jī lín suān zhǐ lèi, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄓˇ ㄌㄟˋ, / ] organophosphate [Add to Longdo]
磷酰基磷酸[lín xiān jī lín suān méi, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄢ ㄐㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄇㄟˊ, ] phosphorylphosphatase [Add to Longdo]
腺嘌呤核甘三磷酸[xiàn biāo líng hé gān sān lín suān, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢ ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ, ] Adenosine triphosphate (ATP) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There's over 40 organophosphates.[CN] - 当今世上有40多种有机磷酸酯 - 我去试验所有有机磷酸 Poison (2005)
If we don't know what kind of organophosphate we're targeting, we don't know which hydrolase to ask for.[CN] 如果我们不知道他中的是什么样的有机磷酸酯 我们就不知道需要哪种的水解酶 Poison (2005)
- Give him the full amp.[CN] - 给他整个剂量的单磷酸腺苷 White Noise 2: The Light (2007)
Are there any stronger treatments for the organophosphate poisoning?[CN] 有对有机磷酸酯杀虫剂中毒 更好的治疗方法吗 Poison (2005)
Blood sugar's three times norm... phosphorus and uric acid are off the charts.[CN] 血糖高于正常三倍 亚磷酸和尿酸也很高 Blade (1998)
If we figure out how he got exposed, we'll figure out what he was exposed to.[CN] 如果我们能找出他是怎么中毒的 那么我们就能确定是哪种有机磷酸 Poison (2005)
Phosphoric acid![CN] 磷酸! The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love (1995)
- By the time they get here, we're gonna know which one we need.[CN] - 教授到达的时候 我们要确定到底是哪一种有机磷酸 Poison (2005)
Or organophosphates, organochlorines.[CN] 或者有机磷酸酯 有机氯杀虫剂 Poison (2005)
Mineral-rich subsoils.[CN] 富矿底层土 钾盐和磷酸盐... Body of Love (1972)
- I'll get all of 'em. - Get all of 'em.[CN] - 去试验所有有机磷酸 Poison (2005)
The blood work was pretty conclusive. It's an organophosphate.[CN] 血液检测是相当准确 证明他是有机磷酸酯杀虫剂中毒 Poison (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top