ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -廴-, *廴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[廴, yǐn, ㄧㄣˇ] to walk, to go; a place
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A man walking to the left
[建, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to build, to erect; to establish, to found
Radical: Decomposition: 廴 (yǐn ㄧㄣˇ)  聿 (yù ㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] action,  Rank: 244
[延, yán, ㄧㄢˊ] to defer, to delay, to postpone; to extend, to prolong; surname
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  㢟 (chān ㄔㄢ) 
Etymology: [ideographic] A foot on the road 㢟 stopped in its tracks 丿,  Rank: 1,103
[廷, tíng, ㄊㄧㄥˊ] courtyard
Radical: Decomposition: 廴 (yǐn ㄧㄣˇ)  壬 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 1,626
[㢟, chān, ㄔㄢ] to walk slowly; to stroll; to ramble
Radical: Decomposition: 廴 (yǐn ㄧㄣˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A foot 止 strolling down the road 廴

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いんにょう, innyou] (n) (uk) (See 延繞) kanji "stretch" radical (radical 54) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is going wrong in every possible way.[CN] 轻勉嫜 视硌 仍哚 吻仄 滔丘 逍? 橇 砬 烟醆N崆 磴咪 娩 漭卺 逍Ç Buried (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top