ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

岁月

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -岁月-, *岁月*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岁月[suì yuè, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ, / ] the years of a person's life, #4,252 [Add to Longdo]
岁月如流[suì yuè rú liú, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] the passage of the years; the flow of time, #155,234 [Add to Longdo]
岁月峥嵘[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] eventful years; momentous times, #181,960 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
deaf years were born of others.[CN] 出生在艰难的岁月里, 再也不记得过去的路程 A zori zdes tikhie... (2015)
Well, she did soften your life, didn't she?[CN] "我爱你 温柔了我的岁月" I love the way you soften my life." The Earworm Reverberation (2015)
Time travels faster than an arrow.[CN] 真是岁月如梭 太可恶了 The Treacherous (2015)
Yes![CN] 她的确温柔了你的岁月 不是吗? Well, she did soften your life, didn't she? The Earworm Reverberation (2015)
We, the Russian horror, we are not going to forget any children years.[CN] 我们是俄罗斯严酷岁月的孩子, 无力忘怀那一切往事。 A zori zdes tikhie... (2015)
Back in the dark ages of the early century, mental illness was a source of shame:[CN] 在上一世纪的黑暗岁月 Back in the dark ages of the early century, 心理疾病还是一种耻辱 mental illness was a source of shame, Hawk-Eye (2015)
The same girl?[CN] 岁月流逝,而那女孩终于又回来了 Fallen (2016)
When I look into the mirror,[CN] "岁月是无情残酷的 对于那些孤军奋战的人. The Huntsman: Winter's War (2016)
MAISON COULEUR CATALOGUE SHOOT[CN] -嗯 感觉上比较像是电视剧 《橙色岁月》那种 Love Is in the Air (2016)
But I remember the brothers.[CN] 我不太记得在这里度过多少艰难的岁月 The Day Will Come (2016)
And that way, it won't be a waste of my life.[CN] 这样一来 那段岁月就不是在浪费生命 And that way, it won't be a waste of my life. Fredi (2015)
Never been good in a fight.[CN] 欢迎来到纽约市的辉煌岁月, 玩得开心点! Ghostbusters (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top