ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจหิน

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจหิน-, *ใจหิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจหิน[V] be cruel, See also: be vicious, be malicious, be evil-minded, be merciless, be pitiless, be ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: เจ้านี่ช่างใจหินเหลือเกิน ไม่เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างเลย, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจหิน[ADJ] cruel, See also: vicious, malicious, evil-minded, merciless, pitiless, ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: ฉันเชื่อว่าผู้หญิงใจหินอย่างเธอ ไม่เห็นใจใครง่ายๆ หรอก, Thai definition: ที่ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ที่ขาดความกรุณาเห็นใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจหินว. มีใจโหดเหี้ยม, มีใจที่แข็งมากไม่ยอมโอนอ่อน, เช่น โจรใจหิน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's monstrous.ราวกับคนใจหิน Hannibal Rising (2007)
She's cruel and capricious.เธอใจหิน และเอาแต่ใจ My Heart Will Go On (2011)
So, what do we do with this heart stone once we find it?ดังนั้น,เราจะทำยังไงกับหัวใจหินนี่ละ ครั้งหนึ่งพวกเราเคยหามัน Something Wicked This Fae Comes (2011)
And spur of the moment, since they only just found the sword and heart stone.และกระตุ้นจากช่วงเวลา,ตั้งแต่พวกเขาเจอ ดาบและหัวใจหิน Something Wicked This Fae Comes (2011)
No sense passing on the legacy.ใจหินมันส่งผ่านทางสายเลือด Death's Door (2011)
All this time, I just thought you were being cruel.ตลอดเวลา ฉันคิดว่าเธอมันก็แค่พวกใจหิน Will the Circle Be Unbroken? (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top