ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feel relieved

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feel relieved-, *feel relieved*, feel reliev, feel relieve
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's it ! I feel relieved !ใช่แล้ว ฉันรู้สึกสบายจัง Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Then, I heard that both of you are working together again. I feel relieved.ได้ยินว่าทั้งคู่กลับมาทำงานด้วยกัน รู้สึกโล่งอกเลยล่ะคะ Episode #1.12 (2010)
I feel relieved you seem to be feeling better.ผมรู้สึกโล่งใจนะที่คุณรู้สึกดีอย่างนี้ Miss Ripley (2011)
Do you feel relieved?คุณไม่ได้โล่งใจเลย ดร.แบรนแนน The Secrets in the Proposal (2013)
I feel relieved.ฉันรู้สึกโล่ง Lady Killer (2013)
And now, since you've been out? I know that I'm supposed to feel relieved and thankful.c]แล้วตอนนี้ ตั้งแต่ที่คุณถูกปล่อยตัวออกมาล่ะ ผมรู้ว่าผมควรจะโล่งใจและยินดีกับมัน Renaissance (2014)
Oh, I feel relieved.ผมโล่งใจนะ Dead Men Tell No Tales (2015)
- I feel relieved. - All right. - Because it's over.ทฤษฎีโทรทัศน์แคนาดา มุ่งเน้นเรื่องเดรค Office Christmas Party (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feel relievedI feel relieved.
feel relievedI paid back the debt, and I feel relieved.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบาเนื้อเบาตัว[V] feel relaxed, See also: feel relieved, Syn. เบาตัว, สบายตัว, Example: พออาบน้ำเสร็จแล้วค่อยเบาเนื้อเบาตัวหน่อย ไม่อย่างนั้นนอนไม่หลับแน่ๆ, Thai definition: รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเพราะสบายตัว, โล่งใจหายอึดอัด
โล่งใจ[V] be relieved, See also: feel relieved, be carefree, be at ease, be relaxed, Syn. เบาใจ, หมดกังวล, โล่งอก, Ant. หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชาวโลกบางส่วนคงโล่งใจขึ้น เมื่อสงครามในอ่าวเปอร์เซียสงบลง, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
โล่งอก[V] be relieved, See also: feel relieved, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: เขาโล่งอกและดีใจที่ทำได้, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
อุ่นใจ[V] feel relieved, See also: be at ease, feel comfortable, Syn. ผ่อนคลายใจ, Example: ฉันรู้สึกอุ่นใจ สบายใจ เมื่อฉันอยู่ใกล้แม่ของฉัน, Thai definition: รู้สึกสบายใจขึ้น
ใจชื้น[V] feel relieved, See also: have a sense of relief, comfort, console, be at ease, be relaxed, Syn. เบาใจ, สบายใจ, Example: เขารู้สึกใจชื้นขึ้นเมื่อเห็นตำรวจสายตรวจผ่านมา, Thai definition: ไม่เดือดร้อน, สบายใจขึ้น
เบาตัว[V] feel relieved, See also: feel light-hearted, feel relaxed, Syn. เบาเนื้อเบาตัว, สบายตัว, Example: ฉันจะรู้สึกเบาตัวมากถ้าได้ออกกำลังกายแล้วได้ไปอบผิวต่อ, Thai definition: รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเพราะสบายตัว, โล่งใจหายอึดอัด
เบาเนื้อเบาตัว[V] feel relieved, See also: feel light-hearted, feel relaxed, Syn. เบาตัว, สบายตัว, Example: พออาบน้ำเสร็จแล้วค่อยเบาเนื้อเบาตัวหน่อย ไม่อย่างนั้นนอนไม่หลับแน่ๆ, Thai definition: รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเพราะสบายตัว, โล่งใจหายอึดอัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล่องใจ[v.] (khløngjai) EN: feel easy in the mind ; feel relieved   FR: avoir l'esprit libéré
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed   FR: être soulagé ; être apaisé
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable   FR: être sécurisé ; être rassuré

Japanese-English: EDICT Dictionary
荷が下りる[にがおりる, nigaoriru] (exp,v1) to feel relieved; to feel happy after having been relieved of a responsibility; to be relieved from a duty [Add to Longdo]
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour [Add to Longdo]
胸を撫で下ろす;胸をなで下ろす;胸をなでおろす[むねをなでおろす, munewonadeorosu] (exp,v5s) (See 撫で下ろす) to be relieved; to feel relieved [Add to Longdo]
肩の荷が下りる;肩の荷がおりる[かたのにがおりる, katanonigaoriru] (exp,v1) to feel relieved of one's burden; to have a weight removed from one's mind [Add to Longdo]
愁眉を開く[しゅうびをひらく, shuubiwohiraku] (exp,v5k) to feel relieved [Add to Longdo]
清々;清清[せいせい, seisei] (adv,n,vs) feel refreshed; feel relieved [Add to Longdo]
眉を開く[まゆをひらく, mayuwohiraku] (exp,v5k) (id) to feel relieved; to forget about one's troubles; to settle into peace of mind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top