ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เทือกเถาเหล่ากอ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทือกเถาเหล่ากอ-, *เทือกเถาเหล่ากอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทือกเถาเหล่ากอ[N] lineage, See also: family, ancestry, antecedents, genealogy, Syn. เชื้อสาย, ตระกูล, เทือกเถา, Example: เทือกเถาเหล่ากอเขาเป็นผู้ดีไม่ใช่ชาวบ้านอย่างเรา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทือกเถาเหล่ากอน. เชื้อสายวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่องต่อกันมา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- On your clubfoot and your descent.ก็เกี่ยวกับโรคเท้าเกแล้วก็เทือกเถาเหล่ากอของนาย De Marathon (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทือกเถาเหล่ากอ[n.] (theūakthaolaokø) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent   FR: origine généalogique [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancestress(แอน' เซสเทรส) n. บรรพบุรุษหญิงเทือกเถาเหล่ากอหญิง
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)

English-Thai: Nontri Dictionary
ancestry(n) กำพืด,เทือกเถาเหล่ากอ
kindred(n) ญาติพี่น้อง,เทือกเถาเหล่ากอ,วงศ์ตระกูล
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
pedigree(n) ตระกูล,เชื้อสาย,เทือกเถาเหล่ากอ,พืชพันธุ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top