Search result for

ทองคำ

(50 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทองคำ-, *ทองคำ*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - เกาหลี (KO) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทองคำ[goldeu] (n ) 골드

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองคำ    [N] gold, Syn. ทอง, กาญจนา, สุวรรณ, กนก, Example: นักเสี่ยงโชคพยายามเสาะแสงหาทองคำ, Count unit: กรัม, บาท, สลึง, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 79 สัญลักษณ์ Au เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง ใช้ทำรูปพรรณต่างๆ และทำเงินตรา ปัจจุบันกำหนดความบริสุทธิ์ของทองคำด้วยหน่วยกะรัต
ทองคำขาว    [N] white gold, See also: platinum, Example: กรดกัดโลหะทุกชนิด ยกเว้นทองคำและทองคำขาว, Count unit: กรัม, บาท, สลึง, Thai definition: โลหะเจือชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นของแข็งสีเงินเป็นเงางาม บุให้เป็นแผ่นหรือรีดให้เป็นเส้นลวดได้ ประกอบด้วยทองคำเจือโลหะอื่น เพื่อให้ได้สีเงินคล้ายแพลทินัม มักใช้ทำเครื่องรูปพรรณ
ทองคำเปลว    [N] gold leaf, See also: gold foil, Example: ศิลปินตกแต่งผิวของรูปประติมากรรมให้มีคุณค่าขึ้น โดยการลงรักปิดทองคำเปลว, Count unit: แผ่น, Thai definition: ทองคำที่ตีแผ่ให้บางที่สุด ตัดใส่แผ่นกระดาษ ใช้สำหรับปิดบนสิ่งที่ลงรักเช่น พระพุทธรูป
ทองคำรูปพรรณ    [N] gold ornament, See also: gold decoration, Syn. ทองรูปพรรณ, Example: ราคาทองคำรูปพรรณในขณะนี้ขึ้นไปถึงบาทละ 6,000 บาท, Thai definition: เครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำ
ทองคำบริสุทธิ์    [N] pure gold, Syn. ทองคำแท้, ทองแท้, ทองเนื้อแท้, Example: ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่งไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ, Thai definition: ทองคำที่มีความบริสุทธิ์เท่ากับ 24 กะรัต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทองคำน. ธาตุลำดับที่ ๗๙ สัญลักษณ์ Au เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง หลอมละลายที่ ๑๐๖๓ °ซ. เนื้ออ่อนมาก บุให้เป็นแผ่นจนมีความหนาน้อยกว่า ๐.๐๐๐๑ มิลลิเมตรได้ ใช้ทำรูปพรรณต่าง ๆ และทำเงินตรา ปัจจุบันกำหนดความบริสุทธิ์ของทองคำด้วยหน่วยกะรัต โดยกำหนดว่า ทองคำ ๒๔ กะรัตเป็นทองคำบริสุทธิ์ที่สุด.
ทองคำขาวน. ชื่อเรียกทางการค้าของโลหะแพลทินัม. (ดู แพลทินัม).
ทองคำเปลวน. ทองคำที่มีเนื้อทองร้อยละ ๙๙.๙๒ และตีแผ่ให้เป็นแผ่นบางที่สุดได้ ๐.๐๑ มิลลิเมตร ตัดใส่แผ่นกระดาษ ใช้สำหรับปิดบนสิ่งที่ลงรักเช่นพระพุทธรูป.
สิงคีทองคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
goldทองคำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gold foilทองคำเปลว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gold leafทองคำเปลว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gold-leafทองคำเปลว [TU Subject Heading]
Platinumทองคำขาว [TU Subject Heading]
Gold ทองคำ
แหล่ง - ในประเทศไทยพบทองถึง 28 จังหวัด แหล่งสำคัญได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี นราธิวาส ลพบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงราย อุดรธานี เป็นต้น ประโยชน์ - เป็นโลหะมีค่าสูง ทำเครื่องประดับ ทำเหรียญสตางค์ และใช้ในวงการทันตแพทย์ส่วนมากได้จากทองคำธรรมชาติ ที่เป็นสารประกอบเพียงเล็กน้อย [สิ่งแวดล้อม]
Platinum ทองคำขาว
แหล่ง - พบในลำห้วยลำธารป้านคำด้วง จังหวัดอุดรธานี ประโยชน์ - ทนต่อปฏิกิริยาเคมี ทนความร้อนได้สูงเพราะจุดหลอมถึง 1,7550 องศาเวลเซียล และมีความแข็งทนทาน จึงใช้เป็นเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมี เช่น เป็นเบ้าหลอม เป็นต้น ใช้ทำเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าและทำเครื่องประดับ ใช้ทำเครื่องมือผ่าตัดและทันตกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Gold Isotopesทองคำไอโซโทป [การแพทย์]
Gold Radioisotopesทองคำกัมมันตรังสี, [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทองคำ[n.] (thøngkham) EN: gold   FR: or [m]
ทองคำขาว[n.] (thøngkham khāo) EN: platinum ; white gold   FR: platine [m]
ทองคำบริสุทธิ์[n. exp.] (thøngkham børisut) EN: pure gold   FR: or pur [m]
ทองคำรูปพรรณ[n. exp.] (thøngkham rūppaphan) EN: gold ornament ; gold decoration   
ทองคำสำรอง[n. exp.] (thøngkham samrøng) EN: gold reserve   
ทองคำเปลว[n. exp.] (thøngkhamplēo) EN: gold leaf ; gold foil   FR: feuille d'or [f]
ทองคำแท้[n. exp.] (thøngkham thaē) EN: pure gold   FR: or pur [m]
ทองคำแท้ 18 กะรัต[xp] (thøngkham thaē sip paēt karat) FR: or pur 18 carats [m]
ทองคำแห่ง[n. exp.] (thøngkham haeng) EN: gold bullion ; gold bar ; gold lingot   

English-Thai: Longdo Dictionary
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Nugget[นักเก็ต] (n ) ทองคำ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gold    [N] ทอง, See also: ทองคำ, Syn. aurum
gold foil    [N] แผ่นทองบางๆ, See also: ทองคำเปลว
platinum    [N] ทองคำขาว, See also: แพลทินัม, Syn. blond
white gold    [N] ทองคำขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divining rodn. ไม้กายสิทธิ์'ที่ผู้เลื่อมใสใช้คลำหาทองคำ สายแร่ แหล่งน้ำและอื่น ๆ, Syn. dowsing rod
gold certificateธนบัตรที่รับรองด้วยทองคำ
golden fleeceขนแกะทองคำ
platinum(แพลท'ทะนัม) n. ธาตุทองคำขาว
precious metaln. โลหะมีค่า (ทอง,เงิน,ทองคำขาวและอื่น ๆ)
ratio(เร'ชิโอ,เร'โช) n. อัตราส่วน,สัดส่วน,ความสัมพันธ์ระหว่างสองจำนวน,อัตราเปรียบเทียบ,ราคาเปรียบเทียบระหว่างทองคำกับเงิน pl. ratios, Syn. relation,rate,proportion
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
touchstonen. หินคำที่ใช้ทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำและเงิน,การทดสอบ,มาตรฐานการทดสอบ, Syn. standard
troy(ทรอย) adj. เป็นหน่วยน้ำหนักทรอย (สำหรับทองคำ,เงินหรือเพชรพลอย) .
white goldn. ทองคำผสมนิกเกิลหรือแพลทินัม

English-Thai: Nontri Dictionary
GOLD gold leaf(n) แผ่นทอง,ทองคำเปลว
gold(n) ทอง,ทองคำ,เหรียญทอง,ทรัพย์สมบัติ
platinum(n) ทองคำขาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
金箔[きんぱく, kinpaku] (n) ทองคำเปลว

German-Thai: Longdo Dictionary
um(prep) |+A เสมอ| รอบๆ, โดยรอบ, ล้อมรอบ เช่น Seine Frau hat eine schöne Goldkette um den Hals. ภรรยาของเขามีสร้อยคอทองคำที่สวยดีอยู่รอบคอ
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

Are you satisfied with the result?

Go to Top