ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

touchstone

T AH1 CH S T OW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -touchstone-, *touchstone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
touchstone(n) มาตรฐานของการทดสอบ, Syn. standard, test

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
touchstonen. หินคำที่ใช้ทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำและเงิน, การทดสอบ, มาตรฐานการทดสอบ, Syn. standard

English-Thai: Nontri Dictionary
touchstone(n) หินดำทดสอบความบริสุทธิ์ของทองและเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
touchstoneเกณฑ์กำหนดค่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're my touchstone to mental health, and I think we have kind of a bond...หมอเป็นความหวังในการบำบัดจิตของผม และผมคิดว่าเรามีบางอย่างที่เชื่อม... Numb (2007)
She could be a valuable touchstone during this transition.เขาอาจมีประโยชน์สำหรับเธอได้ ในระหว่างที่กำลังปรับตัว Glass Houses (2011)
With everything around us changing so quickly, it doesn't hurt to have a few touchstones to the past.ด้วยสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผมไม่รู้สึกเจ็บจากการทดสอบมาตรฐานก่อนหน้านี้ 0-8-4 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
touchstoneDreams are the touchstones of our characters.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TOUCHSTONE T AH1 CH S T OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
touchstone (n) tˈʌtʃ-stoun (t uh1 ch - s t ou n)
touchstones (n) tˈʌtʃ-stounz (t uh1 ch - s t ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Probierstein { m } | Probiersteine { pl }touchstone | touchstones [Add to Longdo]
Prüfstein { m } | Prüfsteine { pl }touchstone | touchstones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
試金石[しきんせき, shikinseki] (n) touchstone; test case; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Touchstone \Touch"stone`\, n.
   1. (Min.) Lydian stone; basanite; -- so called because used
    to test the purity of gold and silver by the streak which
    is left upon the stone when it is rubbed by the metal. See
    {Basanite}.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Any test or criterion by which the qualities of a
    thing are tried. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       The foregoing doctrine affords us also a touchstone
       for the trial of spirits.       --South.
    [1913 Webster]
 
   {Irish touchstone} (Min.), basalt, the stone which composes
    the Giant's Causeway.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 touchstone
   n 1: a basis for comparison; a reference point against which
      other things can be evaluated; "the schools comply with
      federal standards"; "they set the measure for all
      subsequent work" [syn: {standard}, {criterion}, {measure},
      {touchstone}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top