ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทอง

   
110 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทอง-, *ทอง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
jin[จิน] ทอง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - เกาหลี (KO) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทองคำ[goldeu] (n ) 골드

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทอง[N] gold, Syn. ทองคำ, กาญจนา, กนก, สุวรรณ, มาศ, Example: บ่อทองที่ชาวบ้านขุดพบ เป็นทองที่มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ำ, Count unit: บาท, กรัม, สลึง, Thai definition: ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อแน่นมาก สีเหลืองสุกปลั่ง เป็นโลหะมีค่า
ทองกร[N] bracelet, See also: armlet, Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับสวมข้อมือเป็นแผ่นเงินหรือแผ่นทอง ทำเป็นวงโค้ง มีลวดลาย ประดับพลอย, Notes: (ราชา)
ทองคำ[N] gold, Syn. ทอง, กาญจนา, สุวรรณ, กนก, Example: นักเสี่ยงโชคพยายามเสาะแสงหาทองคำ, Count unit: กรัม, บาท, สลึง, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 79 สัญลักษณ์ Au เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง ใช้ทำรูปพรรณต่างๆ และทำเงินตรา ปัจจุบันกำหนดความบริสุทธิ์ของทองคำด้วยหน่วยกะรัต
ทองทศ[CLAS] unit of money exchange in the ancient time, Thai definition: ค่ากำหนดแลกเปลี่ยนของเหรียญทองกระษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 เท่ากับ 1 ใน 10 ของชั่ง = 8 บาท
ทองเค[N] fine gold, Syn. ทองนอก, Example: เหรียญรุ่นนี้มีเนื้อทองเค ทองเหลือง กาไหล่ทอง เป็นเหรียญรูปไข่, Count unit: กะรัต, Thai definition: ทองคำที่มีเกณฑ์สำหรับวัดความบริสุทธิ์เป็นกะรัต
ทองใบ[N] gold leaf, Count unit: แผ่น, Thai definition: ทองคำที่แผ่ให้เป็นแผ่นบางๆ
ทองดำ[N] a species of mango, Syn. มะม่วงทองดำ, Example: สวนนี้ปลูกแต่มะม่วงพันธุ์ทองดำ, Count unit: ต้น, ลูก, Thai definition: ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica Linn. เปลือกสีเขียวค่อนข้างดำ
ทองดำ[N] black gold, Thai definition: ทองชนิดหนึ่ง โบราณเข้าใจกันว่ามีสีเนื้อดำ นับถือเป็นของวิเศษ
ทองดำ[N] name of black cricket, Thai definition: ชื่อจิ้งหรีดชนิด Acheta bimaculatus ในวงศ์ Gryllidae ลำตัวยาวประมาณ 3 เซนติเมตร อกกว้างประมาณ 9 มิลลิเมตร โดยทั่วไปสีดำตลอดทั้งตัว ยกเว้นบริเวณโคนปีกคู่แรกมีจุดโตสีเหลืองหรือแดงปนเหลือง 2 จุด ขาคู่สุดท้ายสีน้ำตาลแดง
ทองขาว[N] platinum, See also: nikle, Thai definition: โลหะสีขาวแกมเทา บุเป็นแผ่นรีดเป็นลวดได้ อาจหมายถึงโลหะนิกเกิล หรือโลหะแพลทินัม ก็ได้, Notes: (โบราณ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทองน. ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อแน่นมาก สีเหลืองสุกปลั่ง เป็นโลหะมีค่า, เรียกเต็มว่า ทองคำ, โบราณกำหนดคุณภาพของเนื้อ ตั้งแต่เนื้อสี่ถึงเนื้อเก้า โดยตั้งพิกัดราคาตามเนื้อทอง เช่น ทองเนื้อหก คือ ทองหนัก ๑ บาท ราคา ๖ บาท ทองเนื้อเก้า คือ ทองหนัก ๑ บาท ราคา ๙ บาท. (ประกาศ ร. ๔), ทองเนื้อเก้านี้เป็นทองแท้เป็นทองบริสุทธิ์ เรียกว่า ทองธรรมชาติ ทองเนื้อแท้ ทองนพคุณ หรือบางทีเรียกว่า ทองชมพูนุท เช่น ดังทองชมพูนุทเนื้อเก้า (สังข์ทอง ตอนตีคลี)
ทองเรียกสิ่งที่ทำด้วยทองเหลือง ว่า ทอง ก็มี เช่น กระทะทอง หม้อทอง, โดยปริยายหมายถึงสีเหลือง ๆ อย่างสีทอง เช่น เนื้อทอง ผมทอง แสงทอง, ใช้ประกอบสิ่งต่าง ๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ขนมทอง คือขนมชนิดหนึ่ง รูปวงกลม มีนํ้าตาลหยอดข้างบน, ปลาทอง คือปลาชนิดหนึ่ง ตัวสีเหลืองหรือแดงส้ม.
ทองน. ชื่อพรรณไม้ ๒ ชนิดในสกุล Butea วงศ์ Leguminosae ชนิด B. monosperma (Lam.) Taub. เป็นไม้ต้น ดอกสีแสด, ทองธรรมชาติ ก็เรียก, พายัพเรียก ทองกวาว, อีสานเรียก จาน
ทองชนิด B. superba Roxb. เป็นไม้เถา, ทองเครือ หรือ ตานจอมทอง ก็เรียก.
ทองน. คำนำหน้าชื่อเพลงไทย เช่น ทองย่อน ทองย้อย ทองสระ ทองสม.
ทองกร, ทองพระกรน. กำไลมือ.
ทองกวาว(-กฺวาว) น. ต้นทอง. (ดู ทอง ๒).
ทองขาวน. โลหะสีขาวแกมเทา บุเป็นแผ่นรีดเป็นลวดได้ อาจหมายถึงโลหะนิกเกิล หรือโลหะแพลทินัม ก็ได้ เช่น แลสิ่งของอันมิควรแก่สมณเปนต้น แลทองเหลือง ทองขาว ทองสำฤทธิ แก่ภิกษุสามเณร (สามดวง), แลรูปประพรรณทองขาวทองเหลืองทองแดงตกั่วสำฤท (สามดวง)
ทองขาวชื่อเรียกทางการค้าของโลหะเจือทองคำกับโลหะอื่นที่มีสีขาว เช่น เงิน นิกเกิล สังกะสี แพลเลเดียม โดยทั่วไปประกอบด้วย ทองคำร้อยละ ๗๕ เงินร้อยละ ๕ แพลเลเดียมร้อยละ ๒๐ (อ. white gold)
ทองขาวชื่อเรียกทางการค้าของโลหะนิกเกิล. (ดู นิกเกิล)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radioactive gold; radiogoldทองกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiogold; radioactive goldทองกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goldทองคำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gold foilทองคำเปลว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gold leafทองคำเปลว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
filigreeทองถัก, เงินถัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bronzeทองสัมฤทธิ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
copperทองแดง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
copper inclusionทองแดงฝังใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bronzeทองสัมฤทธิ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Brassesทองเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Brassทองเหลือง [TU Subject Heading]
Copperทองแดง [TU Subject Heading]
Erythrina variegataทองหลางลาย [TU Subject Heading]
Goldทอง [TU Subject Heading]
Gold alloysทองผสม [TU Subject Heading]
Gold-leafทองคำเปลว [TU Subject Heading]
Platinumทองคำขาว [TU Subject Heading]
Rhinacanthus nasutusทองพันชั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Gold?- ทองรึ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
We're bad as cornets...เราไม่ดีเท่าทองเหลืองขนาดเล็ก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hannah, get in that chair, we'll make you look beautiful.ฮันนาห์ มานั่งที่เก้าอี้ เราจะชุบทองเธอ ให้งามดั่งเจ้าหญิง The Great Dictator (1940)
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด The Great Dictator (1940)
With goldfish inside.แล้วก็มีปลาทองอยู่ข้างในด้วย The Great Dictator (1940)
Goldfish swimming inside the walls? How do you feed them?ปลาทองว่ายอยู่ในผนังหรอ คุณจะให้อาหารมันยังไง The Great Dictator (1940)
- I shouldn't wonder. - Make it a gold one?ฉันไม่ควรสงสัย ทำให้มันเป็น หนึ่งทองPinocchio (1940)
A watch of gold with a diamond chainนาฬิกาทองพร้อมสร้อยเพชร Pinocchio (1940)
Good night, my little wooden gold mine.ราตรีสวัสดิ์, เหมืองทองไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉัน Pinocchio (1940)
- A-A-And just 'cause I'm a gold brick, he-he's gonna chop me into firewood!ใช่? และเพียงแค่ 'ทำให้ฉันอิฐ ทอง เขา-เขาจะสับให้ฉันเป็นฟืน! Pinocchio (1940)
A watch of gold with a diamond chainนาฬิกาทองพร้อมสร้อยเพชร Pinocchio (1940)
- I got plenty of gold. - Yes, yes.ฉันได้รับความอุดมสมบูรณ์ ของทอง ใช่ ๆ. Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทอง[n.] (thøng) EN: gold   FR: or [m]
ทอง[adj.] (thøng) EN: golden   FR: doré
ทองกร[n.] (thøngkøn) EN: gold bracelet ; armlet   FR: bracelet en or [m]
ทองขาว[n.] (thøng khāo) EN: nickel ; platinum ; white gold   FR: nickel [m] ; platine [m]
ทองคำ[n.] (thøngkham) EN: gold   FR: or [m]
ทองคำขาว[n.] (thøngkham khāo) EN: platinum ; white gold   FR: platine [m]
ทองคำบริสุทธิ์[n. exp.] (thøngkham børisut) EN: pure gold   FR: or pur [m]
ทองคำรูปพรรณ[n. exp.] (thøngkham rūppaphan) EN: gold ornament ; gold decoration   
ทองคำสำรอง[n. exp.] (thøngkham samrøng) EN: gold reserve   
ทองคำเปลว[n. exp.] (thøngkhamplēo) EN: gold leaf ; gold foil   FR: feuille d'or [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
hell money(n) กระดาษเงินกระดาษทอง (ใช้ในพิธีกรรมของคนจีน)
spirulina(n) สาหร่ายเกลียวทอง
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bracelet[N] ทองกร, See also: กำไลข้อมือ, วลัย, ทองกร, ทองปลายแขน, พาหุรัด
brass[N] ทองเหลือง
bronze[N] ทองสัมฤทธ์
bullion[N] ทองแท่ง, See also: เงินแท่ง
copper[N] ทองแดง
gold[N] ทอง, See also: ทองคำ, Syn. aurum
gold foil[N] แผ่นทองบางๆ, See also: ทองคำเปลว
gold leaf[N] แผ่นทองบางมาก สำหรับปิดทองพระพุทธรูป, See also: ทองแผ่น
gold ornament[N] ทองรูปพรรณ
platinum[N] ทองคำขาว, See also: แพลทินัม, Syn. blond

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
alloy steelเหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ เช่น โครเมียม โคบอลท์, ทองแดง, แมงกานีส, นิเกิล, ทั้งสเตน
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
aqua regia(-รี'เจีย) n. ของเหลวที่ประกอบด้วยในตริกแอซิดหนึ่งส่วนและกรดเกลือ 3-4 ส่วน ใช้ละลายทองและแพลทินัม (nitrohydrochloric acid)
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
auri-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "ทอง,หู"
auriferous(ออริฟ'เฟอรัส) adj. ให้หรือประกอบด้วยทอง (yielding of containing gold)
aurora(ออรอ' ระ) n. แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทองในบรรยากาศเบื้องบน, เทพธิดาแห่งอรุณของโรมันโบราณ, แสงอรุณ, Syn. dawn)
aurous(ออ'รัส) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยทอง (วาเลนซี่เดียว) (of the univalent state)

English-Thai: Nontri Dictionary
anvil(n) ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง
aurora(n) แสงอรุโณทัย,แสงเงินแสงทอง
blond(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
blond(n) ผมสีบลอนด์,ผมสีทอง,คนผิวขาว
blonde(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
blonde(n) ผมสีบลอนด์,ผมสีทอง,คนผิวขาว
borax(n) น้ำประสานทอง
brasier(n) ช่างทำภาชนะทองเหลือง
brass(n) ทองเหลือง,เครื่องทองเหลือง,ความทะลึ่ง,ความไม่ละอาย
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Nugget[นักเก็ต] (n ) ทองคำ
กาญจน์ (n ) ทอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
金箔[きんぱく, kinpaku] (n) ทองคำเปลว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きん, kin] Thai: ทอง English: gold

German-Thai: Longdo Dictionary
Käfer(n) |der, pl. Käfer| รถโฟล์คเต่าทอง รถยนต์รุ่นหนึ่งของบริษัท Volkswagen
Käfer(n) |der, pl. Käfer| แมลงปีกแข็ง เช่น แมลงเต่าทอง
gold(adj) ที่มีสีทอง
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| ประทับตราหรือสัญลักษณ์ เช่น geprägtes Gold ทองที่ถูกประทับตรา
um(prep) |+A เสมอ| รอบๆ, โดยรอบ, ล้อมรอบ เช่น Seine Frau hat eine schöne Goldkette um den Hals. ภรรยาของเขามีสร้อยคอทองคำที่สวยดีอยู่รอบคอ
scheiden(vi) |scheidet, schied, hat/ist geschieden| แยกสิ่งใดออกจากสิ่งใด เช่น In diesem Versuch wird Silber von Kupfer geschieden. ในการทดลองนี้เงินถูกแยกออกจากทองแดง, See also: S. trennen,
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น
vergolden(vt) |vergoldete, hat vergoldet| เคลือบทอง, ชุบทอง เช่น Die Glocken sind von Swarovski vergoldet.

French-Thai: Longdo Dictionary
cadre(n) |m| กรอบ, กรอบรูป เช่น cadre en alu กรอบที่ทำจากอลูมิเนียม, cadre doré กรอบทอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top