Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ความหมายของคำว่า idle | พจนานุกรม Longdo Dict
109 ผลลัพธ์ สำหรับ idle  AY1 D AH0 L
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -idle-, *idle*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
idle[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, ซึ่งไม่ทำอะไร, Syn. lazy, indolent, slothful
idle[ADJ] ซึ่งไม่มีประโยชน์, See also: ซึ่งไร้สาระ, Syn. frivolous, silly, trivial
idle[ADJ] ซึ่งยังไม่ได้ใช้การ, See also: ซึ่งยังไม่ทำงาน, Syn. unoccupied
idle[VI] ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: อยู่ว่างๆ, Syn. loaf, shirk, slack
idle[VT] ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. loaf, shirk, slack
idler[N] คนเกียจคร้าน, See also: คนขี้เกียจ, Syn. drone, loafer, lounger
idleness[N] ความเกียจคร้าน, See also: ความขี้เกียจ, Syn. indolence, laziness
idle away[PHRV] สตาร์ทรถทิ้งไว้, Syn. fiddle away, fool away
idle about[PHRV] ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า, Syn. mess about
idle around[PHRV] ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า, Syn. mess about
Hope Dictionary
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
idler(ไอ'ดฺเลอะ) n. คนเกียจคร้าน
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb,ch
bridlerein(ไบร'เดิลเรน) n. บังเหียนม้า
sidle(ไซ'เดิล) vi. เคลื่อนไปทางข้าง,เอียงตัว,เอียงข้าง,เดินข้าง,เดินเอียง. vt. ทำให้เดินข้าง. n. การเอาข้างเดิน
unbridle(อันโบร'เคิล) vt. ปลดบังเหียน,ปลด,ปล่อย,ทำให้ผ่อนคลาย,ไม่ควบคุม
Nontri Dictionary
idle(adj) เกียจคร้าน,อยู่เฉยๆ,ไร้ผล,ไม่มีธุระ
idle(vt) เดินทอดน่อง,ปล่อยเวลา,อยู่ว่าง
idleness(n) ความเกียจคร้าน,การอยู่ว่างๆ,การผลาญเวลา
idler(n) คนเกียจคร้าน,คนเหลวไหล,คนเอื่อยเฉื่อย
bridle(vt) ใส่บังเหียนม้า,รั้งบังเหียน
sidle(vi) เลียบ,หันด้านข้าง,เดินเอียง,เอียงข้าง
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
idleเดินเครื่องเปล่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
idle and disorderly personคนจรจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle jet; pilot jet; slow-running jetนมหนูเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle limiterตัวกำจัดเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle limiter capฝาตัวจำกัดเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle mixtureไอดีเดินเบา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
idle mixtureไอดีเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle portช่องน้ำมันเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle speedอัตราเร็วเดินเบา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
idle speedอัตราเร็วเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Idleเดินเบา, เดินเครื่องเปล่า [พลังงาน]
Longdo Unapproved EN-TH
idle[ไอ'เดิล] -
idle screw (n) สกรูเดินเบา
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idleAvoid those men who are idle.
idleBe a man ever so rich, he mustn't be idle.
idleBut that he was idle, he would have succeeded.
idleDo not idle away your youth or you will regret it later.
idleHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...
idleHe consumed much of each day in idle speculation.
idleHe did not repent of his idleness till he failed in the examination.
idleHe dismissed his secretary, who was very idle.
idleHe idled away a whole day.
idleHe idles away his time.
idleHe idles away the time.
idleHe is ashamed of being idle.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เก[ADJ] mischievous, See also: idle, Syn. เกเร, Example: ในสังคมวัยรุ่นกลุ่มอาจพาให้เด็กดีๆ กลายเป็นเด็กเก ชอบก่อความวุ่นวาย, Thai definition: ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบ
เกียจคร้าน[ADJ] lazy, See also: idle, inactive, indolent, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนที่มีเวลาว่างมากแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไร เป็นคนเกียจคร้านบ้าง เป็นคนที่ไม่ฉลาดบ้าง ถึงต้องจัดให้เวลาว่างนี้เป็นประโยชน์, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ
ขี้เกียจ[ADJ] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: ครูส่วนใหญ่มักไม่ชอบเด็กขี้เกียจเป็นธรรมดาอยู่แล้ว, Thai definition: ไม่อยากทำงาน
ขี้ปาก[N] gossip, See also: idle talk, rumor, Syn. คำนินทา, Example: ด้วยความจำเป็นและกลัวขี้ปากชาวบ้านแม่จึงจำต้องรับหนูไปอยู่ด้วย, Thai definition: คำที่พูดนินทากันหรือกล่าวอ้างถึงในทางที่ไม่ดี
ขี้เกียจ[V] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: เมียของเขาขี้เกียจจะตาย จนเขาออกปากบ่นอยู่เรื่อย, Thai definition: ไม่อยากทำงาน
หยิบหย่ง[ADJ] idle, See also: frivolous, Syn. หยิบโหย่ง, กรีดกราย, Example: หากไม่สอนให้ให้เด็กรู้จักค่าของเงิน เด็กอาจจะติดเป็นนิสัยกลายเป็นคนหยิบหย่ง สุรุ่ยสุร่าย จมไม่ลง, Thai definition: ไม่เอาการเอางาน
ทุนนอน[N] frozen capital, See also: idle capital (fund, money) frozen capital, Thai definition: เงินทุนประจำที่ได้ดอกผลเสมอ
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle   FR: bride [f] ; rêne [f]
เก[adj.] (kē) EN: mischievous ; naughty ; idle   FR: tordu (fam.)
เกกมะเหรก[n.] (kēkmarēk) EN: ne'er-do-well ; good-for-nothing ; layabout ; idler ; badly-behaved person ; unruly person ; delinquent ; quarrel-some person   FR: fainéant [m] ; feignant [m]
ขี้เกียจ [adj.] (khīkīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive   FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
ขี้ปาก[n.] (khīpāk) EN: gossip ; idle talk ; rumor   FR: commérages [mpl] ; rumeur [f]
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle   FR: non fondé ; injustifié
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
เกียจ[adj.] (kīet) EN: lazy ; idle ; indolent   FR: nonchalant ; indolent
เกียจคร้าน[adj.] (kīetkhrān) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent   FR: paresseux ; oisif
กินนอน [v. exp.] (kin-nøn) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness   FR: ne rien faire que manger et dormir
CMU Pronouncing Dictionary
IDLE   AY1 D AH0 L
IDLED   AY1 D AH0 L D
IDLER   AY1 D AH0 L ER0
IDLER   AY1 D L ER0
IDLES   AY1 D AH0 L Z
IDLEMAN   AY1 D AH0 L M AH0 N
IDLENESS   AY1 D AH0 L N AH0 S
IDLEWILD   AY1 D AH0 L W AY2 L D
Oxford Advanced Learners Dictionary
idle  (v) ˈaɪdl
idled  (v) ˈaɪdld
idler  (n) ˈaɪdlər
idles  (v) ˈaɪdlz
idlers  (n) ˈaɪdləz
idlest  (j) ˈaɪdlɪst
idleness  (n) ˈaɪdlnəs
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, ] idle; lazy; negligent; careless, #5,138 [Add to Longdo]
懒惰[lǎn duò, ㄌㄢˇ ㄉㄨㄛˋ, / ] idle; lazy, #14,954 [Add to Longdo]
空闲[kòng xián, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] idle; free time; leisure, #20,628 [Add to Longdo]
闲散[xián sǎn, ㄒㄧㄢˊ ㄙㄢˇ, / ] idle, #28,992 [Add to Longdo]
闲人[xián rén, ㄒㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] idle person; person with leisure, #30,508 [Add to Longdo]
闲谈[xián tán, ㄒㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, / ] idle talk; empty gossip, #35,981 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] idle; surname Yi, #36,383 [Add to Longdo]
游手好闲[yóu shǒu hào xián, ㄧㄡˊ ㄕㄡˇ ㄏㄠˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] idle about, #43,441 [Add to Longdo]
懒汉[lǎn hàn, ㄌㄢˇ ㄏㄢˋ, / ] idle fellow; lazybones, #53,602 [Add to Longdo]
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, / ] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor, #66,378 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Ausfallentgelt {n}idle time compensation [Add to Longdo]
Blindleistung {f} [electr.]idle power; reactive power [Add to Longdo]
Blindstrom {m} [electr.]idle current [Add to Longdo]
Geschwätz {n}; unnützes Gerede; leeres Geredeidle talk [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
うだうだ[, udauda] (adv) (on-mim) idle; long-winded and meaningless [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
ぐうたら;グータラ[, guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
アイドゥルネス;アイドルネス[, aidourunesu ; aidorunesu] (n) idleness [Add to Longdo]
アイドル(P);アイドゥル[, aidoru (P); aidouru] (n) (1) idol; (2) (See アイドル状態) idle; (P) [Add to Longdo]
アイドルインタラプト[, aidoruintaraputo] (n) {comp} idle interrupt [Add to Longdo]
アイドルキャピタル[, aidorukyapitaru] (n) idle capital [Add to Longdo]
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear [Add to Longdo]
アイドルコスト[, aidorukosuto] (n) idle cost [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
アイドル[あいどる, aidoru] idle [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
同期信号[どうきしんごう, doukishingou] synchronous idle (SYN) [Add to Longdo]
遊休時間[ゆうきゅうじかん, yuukyuujikan] idle time [Add to Longdo]
Time: 0.0106 seconds, cache age: 147.9 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม