ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complacency

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complacency-, *complacency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complacency(n) ความพึงพอใจ, Syn. satisfaction, complacence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ, ความพึงพอใจ., Syn. complacence

English-Thai: Nontri Dictionary
complacency(n) ความพึงพอใจ, ความอิ่มเอมใจ, ความใจเย็น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
complacency(n) การหลงพึงพอใจ (แบบทุเรศ) Note: Longdo และ dictionary อื่นมองข้ามรูปแบบการใช้ในหลายคำ อย่างคำนี้ มีรูปแบบเชิงลบ และเป็นลบมาก. ทั้งคำ complacency และ complacent ไม่ตรงกับภาษาไทยที่เราใช้ทั่วไป จึงยากที่จะตั้งคำได้ตรง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They say complacency is a virtue. Oh, stop whining.- เค้าพูดกันว่าความพึงพอใจคือสิ่งที่งดงาม You Don't Know Jack (2010)
Complacency is a killer out here.บนนี้ความพอใจคือฆาตกร A Lonely Place to Die (2011)
Not complacency and a 0.03% margin of hyperadrenalized cannibalism.มันไม่น่าพอใจ และค่าความแตกต่าง0.03เปอร์เซ็นต์ของ ไฮเปอร์อะดรีนาไลซ์ในการกินเนื้อพวกเดียวกันเอง How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Through this spectacle we'll wake the public from its complacency and teach them to think for themselves.ผ่านหตุการณ์ครั้งนี้ เราจะปลุกประชาชนในรู้ถึงความพึงพอใจ และสอนให้เขารู้จักคิดถึงตัวเอง Time's Up (2012)
Lulling me into complacency only to double-cross me.มาโน้มนาวให้ฉันทำตามความพึงพอใจ เพียงเพื่อหักหลังฉัน Penance (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
complacency

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complacency

Japanese-English: EDICT Dictionary
自己満[じこまん;ジコマン, jikoman ; jikoman] (n) (abbr) (sl) (See 自己満足) self-satisfaction; (self-)complacency [Add to Longdo]
自己満足[じこまんぞく, jikomanzoku] (n, vs, adj-no) self-satisfaction; (self-)complacency [Add to Longdo]
平和ボケ;平和呆け;平和ぼけ[へいわボケ(平和ボケ);へいわぼけ(平和呆け;平和ぼけ), heiwa boke ( heiwa boke ); heiwaboke ( heiwa boke ; heiwa boke )] (exp, n, adj-no) (1) peace at any price (attitude); (exp, n) (2) (derog) peace idiot; peace senility; complacency about peace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complacence \Com*pla"cence\, Complacency \Com*pla"cen*cy\, n.
   [LL. complacentia: cf. F. complaisance. See {Complacent}, and
   cf. {Complaisance}.]
   1. Calm contentment; satisfaction; gratification.
    [1913 Webster]
 
       The inward complacence we find in acting reasonably
       and virtuously.            --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Others proclaim the infirmities of a great man with
       satisfaction and complacency, if they discover none
       of the like in themselves.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. The cause of pleasure or joy. "O thou, my sole
    complacence." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The manifestation of contentment or satisfaction; good
    nature; kindness; civility; affability.
    [1913 Webster]
 
       Complacency, and truth, and manly sweetness,
       Dwell ever on his tongue, and smooth his thoughts.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       With mean complacence ne'er betray your trust.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complacency
   n 1: the feeling you have when you are satisfied with yourself;
      "his complacency was absolutely disgusting" [syn:
      {complacency}, {complacence}, {self-complacency}, {self-
      satisfaction}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top