ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความปวดร้าวใจ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความปวดร้าวใจ-, *ความปวดร้าวใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความปวดร้าวใจ[N] distress, See also: agony, suffering, Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว, Example: คำพูดของเธอทำให้เกิดความปวดร้าวในใจของเขา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Must have been very hurtful.มันเป็นความปวดร้าวใจอย่างมาก Nights in Rodanthe (2008)
♪ Ain't nothing but a heartache ♪# ไม่มีอะไรเลย นอกจากความปวดร้าวใจFeud (2013)
♪ Bye, bye, bye ♪ Ain't nothing but a heartache ♪- ไม่มีอะไรเลยนอกจากความปวดร้าวใจFeud (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปวดร้าวใจ[n.] (khwām pūatrāo jai) EN: distress ; agony ; suffering   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow

English-Thai: Nontri Dictionary
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top