ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unafraid-

AH2 N AH0 F R EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unafraid, *unafraid*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unafraid(adj) ไม่เกรงกลัว, See also: ไม่กลัว, Syn. brave, valiant

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've lived my life unafraid of taking big steps.ผมเป็นตัวของตัวเอง ไม่กลัวที่จะเดินหน้า. Fantastic Four (2005)
Warrior, unafraid and willing!Warrior, unafraid and willing! Apocalypto (2006)
Let us be unafraid to admit:พวกเราต้องไม่กลัวที่จะยอมรับมัน I Love You, Beth Cooper (2009)
So confident of her innate royalty, she is completely unafraid to handle whatever disgusting creature...และเธอยังมีความมั่นใจอย่างธรรมชาติ เธอไม่เคยกลัวอะไรเลยสักนิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่หน้าขยะแขยง Princess Protection Program (2009)
You are bold, unafraid of deathคุณบ้ามาก, ไม่กลัวตาย Ip Man 2 (2010)
#Then I was young and unafraid ## เมื่อฉันยังเยาว์ และไม่กลัวสิ่งใด # Dream On (2010)
"The foe you gave was strong and brave and unafraid to die."ศัตรูที่ท่านประทานมาให้.. ต่างก็กล้าหาญ.. และไม่กลัวตาย.. Basilone (2010)
* for once unafraid ** ครั้งหนึ่งไม่เคยกลัว * Brown Betty (2010)
Fast and efficient, and he is unafraid of a heavy police presence.รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเขาไม่กลัวที่มีตำรวจมากมายอยู่ที่นั่น Epilogue (2011)
"how fierce we were when we were young, when we were unafraid of coming unhinged.""ว่าเราโหดร้ายขนาดไหนตอนที่เราเป็นวัยรุ่น" "เมือเราไม่เกรงกลัวต่อความวิปริตที่กำลังจะมาอีกแล้ว" Lineage (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNAFRAID AH2 N AH0 F R EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unafraid (j) ˌʌnəfrˈɛɪd (uh2 n @ f r ei1 d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unafraid \Unafraid\
   See {afraid}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unafraid
   adj 1: oblivious of dangers or perils or calmly resolute in
       facing them [syn: {unafraid(p)}, {fearless}] [ant:
       {afraid(p)}]
   2: free from fear or doubt; easy in mind; "he was secure that
     nothing will be held against him" [syn: {secure}, {unafraid},
     {untroubled}] [ant: {insecure}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top