ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untroubled

AH0 N T R AH1 B AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untroubled-, *untroubled*, untroubl, untrouble
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sleep now the untroubled sleep of the angels.หลับเถิด หลับอย่างสงบเหมือนอย่างเทวดา Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
The untroubled soul knows there is no justice in revenge.เรื่องอะไร ไอ้ที่เกี่ยวกับมือกลองนั้นอ่ะนะ ช่างมันเถอะ จริงๆ นะ มันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลย You Are My Everything (2008)
The untroubled soul knows that to seek vengeance is to seek destruction.? ฉันไม่อยากรู้เรื่องอะไรทั้งนั้น เกี่ยวกับผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเธอ You Are My Everything (2008)
happy, untroubled people, and on the other side: you.และในอีกด้านหนึ่ง ก็คือ ตัวท่านเอง Doubt (2008)
The air between the shells is untroubled by sonic emission or light wave.อากาศระหว่างเปลือกหอยเป็น กังวลโดยการปล่อยคลื่นเสียงหรือคลื่นแสง Arrival (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNTROUBLED AH0 N T R AH1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untroubled (j) ˈʌntrˈʌbld (uh1 n t r uh1 b l d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untroubled \Untroubled\
   See {troubled}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untroubled
   adj 1: not beset by troubles or disturbance or distress; "seemed
       untroubled by doubts of any kind"; "untroubled sleep"; "a
       kind untroubled face" [ant: {troubled}]
   2: free from fear or doubt; easy in mind; "he was secure that
     nothing will be held against him" [syn: {secure}, {unafraid},
     {untroubled}] [ant: {insecure}]
   3: free from turmoil or worries; "untroubled times"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top