Search result for

-filé-

(31 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: filé, *filé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
file[N] แฟ้มเอกสาร, See also: แฟ้มเก็บเอกสาร, Syn. folder, filing, repository
file[N] แฟ้มข้อมูล (ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์)
file[N] เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
file[N] แถว, See also: แถวที่เรียง, คอลัมน์, Syn. column, line, row
file[VT] จัดเข้าแฟ้ม, See also: จัดเก็บเข้าแฟ้ม, เก็บเข้าไฟล์, ใส่แฟ้ม
file[VT] ยื่นฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ยื่นคำร้อง
file[VT] ส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์, See also: ส่งต้นฉบับไปที่สำนักข่าว
file[VI] เดินแถว, See also: เดินเรียงแถว
file[N] ตะไบ
file[VT] ตะไบ, See also: ถูด้วยตะไบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"

English-Thai: Nontri Dictionary
file(n) แฟ้ม,ตะไบ,แถวตอน,ที่เก็บเอกสาร
file(vi) เดินเรียงแถว,ยื่นข้อเสนอ,ยื่นคำร้อง
file(vt) ถู,ตะไบ,เก็บเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fileแฟ้ม, แฟ้มข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file๑. สำนวนเอกสาร๒. สำนวนความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fileแฟ้ม, แฟ้มข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fileแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Fileรากฟัน [การแพทย์]
fileไฟล์, เขตข้อมูลที่ใช้เก็บไฟล์รูปภาพหรือไฟล์อื่นๆ ซึ่งเขตข้อมูลประเภทนี้จะเป็นเขตข้อมูลขนาดใหญ่ โดยปกติแล้วจะมีความยาวมากกว่าเขตข้อมูลประเภทอื่นๆ โดยเขตข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นบิตเรียงต่อกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟ้ม[N] file, See also: folder, binder, dossier, Example: ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บไว้ในแฟ้มมักจะเป็นทะเบียนคนไข้ปัจจุบัน และทะเบียนแพทย์และนางพยาบาล, Count unit: แฟ้ม, Thai definition: ที่สำหรับเก็บแผ่นกระดาษ มีปกหน้าปกหลัง ทำด้วยกระดาษแข็ง เป็นต้น มีหลายชนิด, Notes: (อังกฤษ)
ไฟล์[N] file, Syn. แฟ้ม, แฟ้มข้อมูล, Example: เราสามารถนำไฟล์จากเครื่องอื่นมาใช้งานในเครื่องของเราได้ โดยบันทึกไฟล์นั้นลงบนแผ่นดิสก์, Count unit: ไฟล์, Thai definition: ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ, Notes: (อังกฤษ)
แฟ้ม[N] file, See also: folder, Syn. ไฟล์, แฟ้มข้อมูล, Example: หลายๆ หน่วยงานได้ค้นพบไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในแฟ้มโปรแกรมหลายแฟ้ม ซึ่งผู้ใช้เครื่องเหล่านี้ต่างไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลย, Count unit: แฟ้ม, Thai definition: ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ, Notes: (อังกฤษ)
ตะไบ[N] file, See also: rasp, Syn. เครื่องถูไม้, Example: ตะไบเป็นอุปกรณ์สำคัญในการตกแต่งเครื่องใช้ต่างๆ, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เหล็กเครื่องมือใช้ถูโลหะอื่นๆ ให้เกลี้ยงเกลาเป็นต้น มีหลายชนิด เช่น ตะไบท้องปลิง ตะไบหางหนู
แฟ้มข้อมูล[N] file, Example: ปัญหาคือไม่สามารถเปิดแฟ้มข้อมูลเพื่ออ่านได้, Thai definition: ที่สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นเอกสารและภาพภายใต้การตั้งชื่อเฉพาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟ้มข้อมูล[n.] (faēm khømūn) EN: file   FR: fichier [m]
ไฟล์[n.] (fāi) EN: file   FR: fichier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILE    F AY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
file    (v) (f ai1 l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ファイル[ふぁいる, fairu] Thai: แฟ้ม English: file

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル[ふぁいる, fairu] file [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top