ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discomposes

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discomposes-, *discomposes*, discompose
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา discomposes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *discomposes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discompose[VT] ทำให้กระวนกระวาย, See also: ร้อนใจ, Syn. disturb, ruffle, agitate
discomposed[ADJ] ซึ่งกระวนกระวายใจ, See also: ซึ่งร้อนใจ
discomposure[N] ความวุ่นวาย, See also: ภาวะที่ถูกก่อกวน, ความไม่สงบ, Syn. disorder, pertubation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation

English-Thai: Nontri Dictionary
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discompose (v) dˌɪskəmpˈouz (d i2 s k @ m p ou1 z)
discomposed (v) dˌɪskəmpˈouzd (d i2 s k @ m p ou1 z d)
discomposes (v) dˌɪskəmpˈouzɪz (d i2 s k @ m p ou1 z i z)
discomposing (v) dˌɪskəmpˈouzɪŋ (d i2 s k @ m p ou1 z i ng)
discomposure (n) dˌɪskəmpˈouʒər (d i2 s k @ m p ou1 zh @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f}discomposure [Add to Longdo]
aufregen | aufregendto discompose | discomposing [Add to Longdo]
regt aufdiscomposes [Add to Longdo]
regte aufdiscomposed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top