ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่อน

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่อน-, *ส่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่อน[ADJ] squint-eyed, See also: slightly crossed-eyed, Syn. เอก, เหล่, เข, Thai definition: เรียกตาที่มีตาดำที่อยู่ไม่ตรงที่ตามปกติว่า ตาส่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่อนว. เรียกตาที่มีตาดำอยู่ไม่ตรงที่ตามปรกติ ว่า ตาส่อน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just want you to know that I don't sleep around... whatever Robbie might have told you.ฉันอยากบอกว่า ฉันไม่ใช่คนสัมส่อน... ไม่ว่า รอบบี้ จะพูดยังไงกับเธอก็เหอะ Dirty Dancing (1987)
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์... Field of Dreams (1989)
Don't you call her no whore around me, old man.ทำไมนังนั่นถึงสำส่อนแบบนี้ The Lawnmower Man (1992)
Whores do it for money.สำส่อนยังไงก็ยังมีเงิน The Lawnmower Man (1992)
- Malena Scordia, the slut.- มาเลน่าสกอร์เดียหญิงสำส่อน Malèna (2000)
I've never actually met the woman... but my daughter tells me... she can be quite the little bitch.ฉันยังไม่เคย เจอหน้ายายนั่นหรอกนะ แต่ลูกสาวฉันเล่าให้ฟัง ว่าหล่อนน่ะ ค่อนข้างจะสำส่อน Legally Blonde (2001)
We cannot appear to promote sexual promiscuity.เดี๋ยวคนจะมองว่าเรายุให้เด็กสำส่อน Mona Lisa Smile (2003)
Fuck yeah... I am your nasty little slut boy. I'm your pussy whore.ผมจะเอาคุณแรงๆ ไอ้เด็กสำส่อน ผมจะเข้าไปยัง... Latter Days (2003)
What's with the "tramp" and the "bitches" talk?โอ้ว โอ้ว พอก่อน ๆ อะไรเนี่ยพูดมามี อีตัวที สำส่อนที 50 First Dates (2004)
But in reality, she is so much more than that.สำส่อน ทั่วๆ ไป ความจริงเธอร้ายกว่านั้นมาก Mean Girls (2004)
I know he's a dick and everything, but he's also got one.ฉันรู้ว่าเค้าสำส่อนลงหลุมไปทั่ว ทั้งๆที่เค้ามีแค่อันเดียว American Pie Presents: Band Camp (2005)
You think this is a scene? Wait till I tell Daddy about the little whore he raised!คิดว่าชั้นก่อกวนยังงั้นเหรอ รอให้บอกพ่อเรื่องงานสำส่อนเถอะ! The Marine (2006)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitch(บิทชฺ) n. สุนัขตัวเมีย,แม่สุนัข,หญิงร้ายที่เห็นแก่ตัว,หญิงสำส่อน,หญิงเลว, See also: bitchy adj. ดูbitch bitchiness n. ดูbitch
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
harlot(ฮาร์'ลอท) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน
promiscuity(พรอมมิสคิว'อิที) n. ความสำส่อน,การสังวาสแบบสำส่อน,ความแพศยา, Syn. profligacy
promiscuous(พระมิส'คิวเอิส) adj. สำส่อน,ไม่เลือกหน้า,สับสนปนเป,ยุ่งเหยิง, See also: promiscuousness n., Syn. mixed,varied,
whore(ฮอร์) n. หญิงโสเภณี,หญิงสำส่อน, Syn. harlot

English-Thai: Nontri Dictionary
bitch(n) แม่สุนัข,ผู้หญิงเลว,ผู้หญิงสำส่อน
cockeyed(adj) ตาเหล่,ตาเอียง,ตาเข,ตาส่อน,ไม่ซื่อตรง
harlot(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,หญิงแพศยา,หญิงสำส่อน
promiscuous(adj) สำส่อน,หลากหลาย,ไม่เลือกหน้า,ยุ่งเหยิง
tramp(n) การเดินย่ำ,คนจรจัด,หญิงสำส่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top