ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตกหาย

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตกหาย-, *ตกหาย*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ตกหาย มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ตกหาย*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกหาย[V] lose, See also: miss, Example: ลูกกุญแจของผมตกหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dropoutสัญญาณตกหาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lose[VT] ทำหาย, See also: ตกหล่น, ตกหาย, Syn. mislay, Ant. find

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waif(เวฟ) n. บุคคลที่ไร้บ้านไร้เพื่อน,เด็กจรจัด,ของเก็บตก,ของตกหาย,ของไม่มีเจ้าของ,สัตว์หลงทางหรือไม่มีเจ้าของ,สัญญาณ, Syn. urchin,gamin

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脱落[だつらく, datsuraku] การหลุดหาย การตกหาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top