ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dropout

D R AA1 P AW2 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dropout-, *dropout*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dropoutn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง,ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ,การถอนออกกลางคัน,ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dropoutสัญญาณตกหาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dropout rateอัตราการออกกลางคัน, อัตราการเลิกใช้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dropoutsการออกกลางคัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They look like dropouts to me.มันมีลักษณะเหมือนหลุดมาให้ฉัน Yellow Submarine (1968)
He's a guy who followed his pecker... to greener pastures... and I'm a middle-aged high-school dropout... who's got stretch marks and a fat ass.พวกผู้ชายก็เดินตามไอ้นั่น ไปหาหญ้าเขียวๆกว่า ฉันก็แค่ผู้หญิงกลางคน เรียนไม่จบมัธยม Legally Blonde (2001)
He thinks modern dance was created by a bunch of wild-haired hippie dropoutsใครบอก พ่อว่าพวกโมเดิร์นแด๊นซ์... เป็นพวกฮิปปี้ผมฟู ที่เรียนไม่จบ Saving Face (2004)
Just keep managing the two-ways or else we're gonna have dropout.ดูการติดต่อไว้ไม่งั้นเดี๋ยวข้อมูลเราช้า Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I guess not to a dropout.ชั้นเดาว่ามันคงไม่ได้เข้าหัวแกเลยล่ะสิ Crows Zero (2007)
he's a high school dropout, IQ at 190, which is 50 points north of genius.เรียนไม่จบไฮสกูลแต่ไอคิว 190 เกินระดับอัจฉริยะไป 50 Pilot (2008)
Does the computer-hacking dropoutทำตามที่นักเจาะคอมที่โดนไล่ออก Darkness (2009)
The dropout is still here.ผม ยังอยู่ตรงนี้น่ะ Darkness (2009)
Mit dropout.คนที่โดนไล่ออกจาก MIT Darkness (2009)
- The dropout?-ที่หยุดเรียนเหรอ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Ray drecker dropped out. He's a dropout. You're not.เรย์ เดรคเกอร์หยุดกลางคัน เขาหยุดกลางคัน แต่คุณไม่ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
You've heard it's loser college for remedial teens... 20-something dropouts, middle-age divorcees... and old people keeping their minds active as they circle the drain of eternity.เธออาจจะได้ยินว่ามันคือ วิทยาลัยของคนขี้แพ้ สำหรับวัยรุ่นที่ต้องการเยียวยา คนอายุ 20 กว่าๆที่ต้องดรอปออกจากสถานศึกษา หญิงหย่าร้างวัยกลางคน Pilot (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
DROPOUT    D R AA1 P AW2 T
DROPOUTS    D R AA1 P AW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dropout    (n) drˈɒpaut (d r o1 p au t)
dropouts    (n) drˈɒpauts (d r o1 p au t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfallende {n} | Ausfallenden {pl} | horizontale Ausfallendedropout | dropouts | horizontal drop-outs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドロップアウト[, doroppuauto] (n,vs) dropout [Add to Longdo]
落伍者;落後者[らくごしゃ, rakugosha] (n) dropout; straggler; outcast; failure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dropout
      n 1: someone who quits school before graduation
      2: someone who withdraws from a social group or environment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top