Search result for

ports

(47 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ports-, *ports*, port
English-Thai: Longdo Dictionary
sports coat(n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., S. sportcoat, sport coat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sports(สพอร์ทซฺ) adj. เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับกรีฑา,เหมาะสำหรับกีฬากลางแจ้ง sports car,sport car รถแข่ง,รถเล็กที่มีกำลังแรงม้าสูง
sportsman(สพอร์ท'ซฺเมิน) n. นักกีฬา,คนที่ชอบกีฬา,คนที่มีน้ำใจนักกีฬา. pl. sportsmen, See also: sportsmanlike adj. sportsmanly adj.
sportsmanship(สพอร์ท'ซฺเมินชิพ) n. ลักษณะของนักกีฬา,ความเป็นนักกีฬา,การมีน้ำใจนักกีฬา
sportsy(สพอร์ท'ซี) adj. เหมือนเสื้อกีฬา,เหมือนชุดกีฬา,ใช้สวมเล่นกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
sportsman(n) นักเลง,นักกีฬา,คนที่มีใจเป็นนักกีฬา
sportsmanship(n) ความเป็นนักกีฬา,น้ำใจนักกีฬา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ports of entryท่าผ่านแดน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nitrate 37 slewing to target ports now.ไนเตรต 37 หันไปจับเป้าด้วย Body of Lies (2008)
Portside!ข้างหน้า, เก้านาฬิกา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Portside-- - 100 feet.- เหลืออีก 100 ฟิต Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You can find some open ports, so we can see what happens.มันมีอิทธิพลต่อพลังซึ่ง Drag Me to Hell (2009)
- look, it was a quadruple homicide... out at the ports.ในตู้ส่งของ คุณอยู่ที่นั่นหรือคะ -เปล่าหรอก ไม่ใช่คดีของฉัน The Getaway (2009)
Her name was Emily Portsmith, and word of her death spread quickly.ชื่อของเธอคือ เอมิลี่ พอร์ทสมิธ หลังจากการตายของเธอ ข่าวก็แพร่ไปอย่างรวดเร็ว Would I Think of Suicide? (2009)
Police are concerned that the strangling of Portsmith is connected to a similar attack on a Fairview woman earlier this year.ตำรวจได้สันนิษฐาน ถึงเรื่องการลอบทำร้ายในพอร์ทสมิธ ว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่คล้ายกันก่อนหน้านี้ Would I Think of Suicide? (2009)
And this is in Portsmouth, Virginia, where instead of selling liquor in the supermarkets, they have these ABC stores which close at 5 p.m.และเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองพอร์ตสมัท เวอร์จิเนีย แทนการขายสุรา ในซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ ABC พวกเขามีร้านค้าเหล่านี้ ซึ่งปิดที่ 5 โมงเย็น No Más (2010)
No, he won't. No, he knows we'll be watching the airports and the ports.ไม่ เขาไม่ เขารู้ว่าเราจะต้องจับตาดู ที่สนามบินและท่าเรือ Episode #1.5 (2010)
What if there's a disaster that destroys all the USB ports?ถ้าเผื่อหายนะ ทำลายพอร์ทยูเอสบีหมดล่ะ The Plimpton Stimulation (2010)
I should say a few more portsแค่ข้าพูดความจริงแค่ไม่กี่คำ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
This is one of the biggest ports in the eastern seaboard.ที่นี่เป็นหนึ่งในท่าเรือที่ ใหญ่ที่สุดของฝั่งตะวันออก Taking Account (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
portsI'll be staying at the Portside Hotel.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัททำอากาศยานไทย [org.] (børisat Tham Ākātsayān Thai) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)   FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)
การบันเทิง[n.] (kān banthoēng) EN: entertainment ; recreation   FR: loisirs et sports [mpl]
การคมนาคม[n. exp.] (kān khomanākhom) EN: public transportation   FR: transports publics [mpl]
การกีฬา[n.] (kānkīlā) EN: sports   FR: sport [m]
การส่งออกสินค้าเกษตร[n. exp.] (kān song-øk sinkhā kasēt) EN: ​agricultural exports   FR: exportations agricoles [fpl]
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item   FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]
กีฬากลางแจ้ง[n. exp.] (kīlā klāngjaēng) EN: outdoor sports ; outdoor game   FR: sport d'extérieur [m]
กีฬาในร่ม[n. exp.] (kīlā nai rom) EN: indoor sports ; indoor games   FR: sport en salle [m]
กีฬาทางน้ำ[n. exp.] (kīlā thāng nām) EN: water sports ; marine sports   FR: sport nautique [m]
กระทรวงการคมนาคม[org.] (Krasūang Kān Khamanākhom) EN: Ministry of Transport   FR: ministère des Transports [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTS    P AO1 R T S
PORTSMOUTH    P AO1 R T S M AH0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ports    (v) (p oo1 t s)
Portsmouth    (n) (p oo1 t s m @ th)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากีฬา

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
アウトドアスポーツ[, autodoasupo-tsu] (n) outdoor sports [Add to Longdo]
アクティブスポーツウエア[, akuteibusupo-tsuuea] (n) active sportswear [Add to Longdo]
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[, adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports [Add to Longdo]
インドアスポーツ[, indoasupo-tsu] (n) indoor sports [Add to Longdo]
インプレー[, inpure-] (n) in play (sports) [Add to Longdo]
ウインタースポーツ(P);ウィンタースポーツ[, uinta-supo-tsu (P); uinta-supo-tsu] (n) winter sports; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Ports /pɔrts/ 
   ports

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top