ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brosses

   
228 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brosses-, *brosses*, brosse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brosses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brosses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambrosia[N] อาหารของพระเจ้า, Syn. food of the gods
ambrosia[N] อาหารที่แสนอร่อย
fibrosis[N] การเกิดพังผืด, See also: การเกิดเนื้อเยื่อมากเกินไป, การสร้างเส้นใยมากผิดปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
brose(โบรส) n. ข้าวต้มข้าวโอต
cerebrospinaladj. เกี่ยวกับสมองและไขสันหลัง
cerebrospinalfluidน้ำสมองร่วมไขสันหลัง
fibrosisn. การสร้างหรือเกิดเนื้อเยื่อมากผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
ambrosia(n) อาหารทิพย์,กระยาทิพย์
ambrosial(adj) เกี่ยวกับอาหารทิพย์,อร่อย,โอชะ,รสเลิศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pressure, cerebrospinalความดันน้ำ(หล่อสมอง)ไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otorrhea, cerebrospinal fluid; otorrhoea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otorrhoea, cerebrospinal fluid; otorrhea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningitis, epidemic cerebrospinal; fever, cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningitis, meningococcal; fever, cerebrospinal; meningitis, epidemic cerebrospinalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningococcal meningitis; fever, cerebrospinal; meningitis, epidemic cerebrospinalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal-สมองร่วมไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fever; meningitis, epidemic cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fluid (CSF)น้ำหล่อสมองไขสันหลัง, น้ำไขสันหลัง (ซีเอสเอฟ) [มีความหมายเหมือนกับ neurolymph] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fluid otorrhea; otorrhoea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fluid otorrhoea; otorrhea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal pressureความดันน้ำ(หล่อสมอง)ไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CSF (fluid, cerebrospinal)ซีเอสเอฟ (น้ำหล่อสมองไขสันหลัง, น้ำไขสันหลัง) [มีความหมายเหมือนกับ neurolymph] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrobrosisกระเพาะเปื่อยทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrous; fibroseเป็นเส้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fluid, cerebrospinal (CSF)น้ำหล่อสมองไขสันหลัง, น้ำไขสันหลัง (ซีเอสเอฟ) [มีความหมายเหมือนกับ neurolymph] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrosarcomaมะเร็งเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrose; fibrousเป็นเส้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibrosisภาวะเกิดพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, cerebrospinal; meningitis, epidemic cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidemic cerebrospinal meningitis; fever, cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea circinata; tinea corporis; tinea glabrosaขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea corporis; tinea circinata; tinea glabrosaขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea glabrosa; tinea circinata; tinea corporisขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebrospinal fluidสารน้ำสมองร่วมไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Fibrosisการเกิดพังผืด [TU Subject Heading]
Alveolitis, Fibrosingผนังถุงลมหนาขึ้น, ผนังถุงลมหนาขึ้น, ผนังถุงลมหนาขึ้น [การแพทย์]
Antifibrosis Actionต่อต้านการเกิดโรคเนื้องอก [การแพทย์]
Blood-Cerebrospinal Fluid Barrierทำนบระหว่างเลือด-น้ำหล่อสมองและไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebroside Sulfataseเซเรโบรไซด์ซัลฟาเตส [การแพทย์]
Cerebroside Sulfuric Acid Esterเอสเทอร์ของเซเรโบรไซด์ของกรดกำมะถัน [การแพทย์]
Cerebrosidesซีรีโบรไซด์,เซเรโบรไซด์,ซีรีโบรไซด์ [การแพทย์]
Cerebrospinal Feverเซเรโบรสไปนาลฟีเวอร์ [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluidสารน้ำสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำหล่อสมองและไขสันหลัง,น้ำไขสันหลัง,น้ำสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง,น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง,ของไหลส่วนสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำสมองไขสันหลัง,น้ำสมองและไขสันหลัง,น้ำสมองไขสันหลัง,ของเหลวแห่งมันสมองและไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluidน้ำไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Brain Barrierทำนบระหว่างน้ำหล่อสมองและไขสันหลัง-สมอง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Fistulaรูรั่วของน้ำสมองไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Otorrheaน้ำหล่อสมองไหลทางหู [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Pathwayทางเดินของน้ำไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Pressure, Increasedความกดดันในน้ำไขสันหลังสูง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Rhinorrheaน้ำไขสันหลังออกทางจมูก [การแพทย์]
Cerebrospinal Meningitis, Epidemicอีปิเดมิคเซเรโบรสไปนาลเมนิงไจติส [การแพทย์]
Cerebrospinal Otorrheaน้ำไขสันหลังรั่วออกหู [การแพทย์]
Cerebrospinal Rhinorrheaน้ำไขสันหลังรั่วออกจมูก,น้ำไขสันหลังรั่วเข้าจมูก [การแพทย์]
Cystic Fibrosisซิย์สติกไฟโบรซิส;ซิสติกไฟโบรซิส,โรค;ซิสติคไฟโบรซิส;ซิสติกไฟโบรซิส;ซิสติคไฟโบรซิส [การแพทย์]
Cystic Fibrosis Pancreasซิสติคไฟโบรซิสของตับอ่อน [การแพทย์]
Endomyocardial Fibrosisเอนโดไมโอคาร์เดียลไฟโบรซิส,โรค,ไฟโบรซิสเยื่อบุกล้ามเนื้อหัวใจ,เอนโดมัยโอคาร์เดียลไฟโบรซิส,เอนโดมัยโอคาร์เดียลไฟโปรซิส [การแพทย์]
Endomyocardial Fibrosis, Bilateralเอนโดมัยโอคาร์เดียลไฟโบรซิสแบบที่เป็นทั้ง2ข้า [การแพทย์]
Endomyocardial Fibrosis, Right-Sidedเอนโดมัยโอคาร์เดียลไฟโบรซิสแบบที่เป็นเฉพาะในหัว [การแพทย์]
Fibrosaพังผืดเหนียว [การแพทย์]
Fibrosarcomaไฟโบรซาร์โคมา,มะเร็ง,ไฟโบรซาร์โคมา,ซาร์โคมาของเนื้อเยื่อยึดต่อ,มะเร็งของเยื่อเหนียว,ไฟโบรซาร์โคมา [การแพทย์]
Fibrosisการเกิดเยื่อเหนียว,ฟายโบรซิส,เยื่อพังผืด,เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ,เนื้อเส้นใย,การเกิดไฟโบรซิส,พังผืด,ไฟโบรซิส,ตับแข็ง,ไฟโบรสิส,เยื่อแผลเป็น [การแพทย์]
Fibrosis, Centrilobularไฟโบรซิสบริเวณกลางกลีบ [การแพทย์]
Fibrosis, Diffuseไฟโบรซิสทั่วๆไป [การแพทย์]
Fibrosis, Diffuse Interstitialดิฟฟิวส์อินเตอร์สติเชียลไฟโบรซิส [การแพทย์]
Fibrosis, Focalเนื้อเยื่อพังผืดหย่อมเล็กๆ [การแพทย์]
Fibrosis, Inflammatoryอินเฟร็มมาทอรีไฟโบรสิส [การแพทย์]
Fibrosis, Interstitialอินเทอร์สทิเซียลไฟโบรซิส,เนื้อเยื่อพังผืดระหว่างเซลล์กล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fibrosis, Laceratusส่วนเอ็นกล้ามเนื้อเกาะกับพังผืด [การแพทย์]
Fibrosis, Medialไฟโบรซิสของผนังชั้นกลาง [การแพทย์]
Fibrosis, Periductalเนื้อเยื่อไฟบรัสรอบๆท่อตับอ่อน [การแพทย์]
Fibrosis, Perineuralพังพืดโดยรอบเส้นประสาท [การแพทย์]
Fibrosis, Testicularอัณฑะมีพังผืดมายึด [การแพทย์]
Fibrositisเยื่อเหนียวอักเสบ [การแพทย์]
Fibrosus, Annulusแอนนูลัสโฟโบรซัส,แอนนูลัสไฟโบรซัส,วงกระดูกอ่อนขอบหมอนกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Giant Cell Fibrosarcomaไจแอนท์เซลล์ไฟโบรซาร์โคมา [การแพทย์]
Hepatic Fibrosis, Congenitalไฟโบรซิสของตับเป็นแต่กำเนิด [การแพทย์]
Lamina Cribrosaลามินาไครโบรซา, กระดูกด้านนอกมีลักษณะโค้ง [การแพทย์]
Myelofibrosisเนื้อเยื่อใยเหนียวแทรกแทนไขกระดูก; มัยอีโลไฟโบรซิส; เม็ดเลือดขาวต่ำ; ไมอีโลไฟโบรซิส, โรค [การแพทย์]
Myocardial Fibrosisกล้ามเนื้อหัวใจเกิดเยื่อพังผืด [การแพทย์]
Myofibrosisการเกิดเนื้อเยื่อเหนียวในกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Myofibrositisกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นยึดข้ออักเสบ, การอักเสบของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cystic fibrosisโรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อต่อมขับออก(ภายนอก) มันทําให้เกิดการผลิตของเมือกหนาผิดปกติ, นําไปสู่การอุดตันของท่อตับอ่อน, ลําไส้, และหลอดลมและมักจะส่งผลให้ติดเชื้อทางเดินหายใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right.- BumsbrosGoldmine (2014)
Ambrosious, it's all right. You can come out now.แอมโบรซิอุส ไม่เป็นไร มานี่เดี๋ยวนี้ Labyrinth (1986)
Come on, Ambrosious. Just close your eyes and go.ปัดโธ่ แอมโบรซิอุส ก็แค่หลับตาแล้วก็วิ่งไปเลย Labyrinth (1986)
Is that my stomach or yours, Ambrosious?นั่นเสียงท้องร้องของข้าหรือนายน่ะหือ แอมโบรซิอุส Labyrinth (1986)
Yea, verily. Whoa, Ambrosious, whoa!นั่นล่ะ ใช่ โอ้วว แอมโบรซิอุส โวว! Labyrinth (1986)
- Yeah. - Right, Ambrosious.ใช่ ใช่แล้ว แอมโบซิอุส Labyrinth (1986)
Ambrosious, be quiet now.แอมโบรบิอุส เงียบเดี๋ยวนี้ Labyrinth (1986)
Ambrosious, will you come here?แอมโบรซิอุส นายจะมานี่มั๊ย ? Labyrinth (1986)
Ambrosious, it's safe now. Nothing to be afraid of.แอมโบรซิอุส ปลอดภัยแล้ว ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้ว Labyrinth (1986)
Ambrosious, turn around. Turn about.แอมโบรซิอุส หันกลับไป หันกลับไปเซ่ Labyrinth (1986)
Ambrosious, can we please talk about this?แอมโบรซิอุส ขอร้องล่ะ เห็นทีต้องคุยกันหน่อยแล้ว Labyrinth (1986)
Ambrosious, stand still.แอมโบรซิอุส อยู่นิ่งๆ Labyrinth (1986)
Ambrosious, if you don't turn around this second...แอมโบซิอุส ถ้านายไม่ หันกลับไปในอีกวินาทีนี้ Labyrinth (1986)
Don't worry, Ambrosious. I think we've got them surrounded.ไม่ต้องห่วย แอมโบรซิอุส ฉันคิดว่าฉันล้อมพวกมันได้แล้ว Labyrinth (1986)
Ambrosious, you coward.แอมโบรซิอุส ไอ่เจ้าขี้ขลาด Labyrinth (1986)
Ambrosious, unlock this door.แอมโบซิอุส เปิดประตูเซ่ Labyrinth (1986)
Ambrosious, good boy, good boy.แอมโบรซิอุส เด็กดี เด็กดี Labyrinth (1986)
We were awesome, bros. Far out.เราก็น่ากลัว Bros ไกลออกไป Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Evening, bros.เย็น Bros Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The breast cancer gene the cystic fibrosis gene it goes on and on and on.รหัสพันธุกรรมของโรคพังผืดในถุงน้ำดี ฯลฯ ฯลฯ The Corporation (2003)
Cystic fibrosis. Civil war in Africa.ทั้งซีสต์ ทั้งเนื้องอก สงครามกลางเมืองในแอฟริกา I Heart Huckabees (2004)
Dad, I'm ready to play "Smash Bros."พ่อครับ ผมพร้อมจะเล่น สแมชบราเดอร์แล้ว Zathura: A Space Adventure (2005)
You told him you'd play "Smash Bros."?พ่อบอกเขาจะเล่น สแมชบราเดอร์หรอ ? Zathura: A Space Adventure (2005)
No, I didn't tell him I was gonna play "Smash Bros."ไม่ พ่อไม่ได้บอกจะเล่น สแมชบราเดอร์ Zathura: A Space Adventure (2005)
Listen up, bros, listen up. Bellick, I got one for you.ฟังหน่อยพวก เบลลิคฉันจะถามนาย Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Lumiere Bros.Lumiere BrosAlmost Love (2006)
You and I,we're not bros.นายกับฉันไม่ได้เป็นพี่น้องกัน Otis (2006)
WARNER BROS. IS MAKING A MOVIE.วอร์เนอร์ บรอส์ กำลังเอาไปสร้างหนังน่ะ Poison Ivy (2007)
You should havealessandra ambrosio, not an amateur.You should havealessandra ambrosio, not an amateur. Bad News Blair (2007)
Are your nostrils aquiver and tingling as well at that delicate, luscious ambrosial smell?ต่อมรับกลิ่นของท่านกำลังสั่นสะท้านไปกับ กลิ่นหอมหวลชวนลิ้มลองนั้นหรือเปล่า Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Bros before hos.ได้หญิงห้ามทิ้งเพื่อน Transformers (2007)
Ambrose!แอมบรอส The Mist (2007)
Hey, we're still bros, alright?เฮ้พวก เรายังเป็นเพื่อนกัน ตกลงไหม? Shelter (2007)
Good thing Myra made extra ambrosia.บอกอยากออกมาดูแวมไพร์ Sparks Fly Out (2008)
But Mayor Norris assures me that there will be enough ambrosia and tipsy cake for everyone.พี่ว่าไม่ว่ะ สวัสดีค่ะ Sparks Fly Out (2008)
Hey, that's what bros are for.เฮ้ สำหรับพี่น้องนะ Chuck Versus the Break-Up (2008)
listen,bros.- ฟังนะไอ้น้อง Wishful Thinking (2008)
Looks like it's bros before hos for little j.ดูเหมือน มันจะเกินความคาดหมายนะ ลิตเติ้ล เจ. There Might be Blood (2008)
Lung cysts plus all her other symptoms, could be amyloidosis, which we can manage, or pulmonary fibrosis, which...ซีสที่ปอดบวกกับอาการอื่นๆของเธอ น่าจะเป็น amyloidosis, ซึ่งเรารักษาได้ Lucky Thirteen (2008)
Bros before hi-ho's, dude. Don't forget that.เพื่อนต้องมาก่อน... Mash-Up (2009)
Nice support, dude. Whatever happened to bros before hos?ให้กำลังใจมากๆ ไหนบอกเพื่อนมาก่อนสาวไง? Wheels (2009)
Cystic fibrosis.โรคซิสติก ไฟโบรซิส Good Mourning (2009)
It's a buildup Of cerebrospinal fluid in your brain.มันเกิดจาก น้ำเลี้ยงสมองร่วมไขสันหลัง(CSF) ในสมองคุณ New History (2009)
Yoko Ono much? Bros before Hoes, Troy.เพื่อนชายมาก่อนเพื่อนหญิงนะ ทรอย Football, Feminism and You (2009)
- Warner Bros. Sent a press release. - I'll never trust Harry Knowles again.ข่าวลือพวกนั้น เกิดขึ้นตลอดแหละ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Hello, Ambroseสวัสดี เอ็มลิต The Nightmare Begins (2009)
Hey, bros.- ไงครับ พี่น้อง Home Economics (2009)
Oh, ambrosia!โอ้! อาหารแสนอร่อย Monsters vs. Aliens (2009)
Is it possible he said, "Bros before hos"?เป็นไปได้ไหมที่เขาพูดว่า เพื่อนมาก่อนผู้หญิง The Spaghetti Catalyst (2010)
I get wicked cold, bros, and mad sleepy.และขี้เซาด้วย Conspiracy Theories and Interior Design (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอร็ดอร่อย[V] be delicious, See also: be tasty, be yummy, be ambrosial, be delectable, be scrumptious, be toothsome, Syn. อร่อย, Example: สัญชาติญาณของคนเราย่อมรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือเอร็ดอร่อยในรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส
เอร็ดอร่อย[ADV] deliciously, See also: tastily, ambrosially, delectably, scrumptiously, toothsomely, Syn. อร่อย, Example: เด็กๆ กินข้าวด้วยกันอย่างเอร็ดอร่อย, Thai definition: อร่อยเหลือเกิน, อร่อยจนติดใจ
โอชา[ADJ] delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. โอชะ, อร่อย, Example: พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอาหารโอชา และอุดมสมบูรณ์ให้แก่เรา, Thai definition: มีรสดี
เอร็ดอร่อย[ADJ] delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. อร่อย, Thai definition: อร่อยเหลือเกิน, อร่อยจนติดใจ
โอชะ[ADJ] delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. โอชา, อร่อย, Example: เหล่าแมลงวันพากันบินลงไปกินอาหารอันโอชะที่อยู่บนพื้นดิน, Thai definition: มีรสดี
โอชะ[ADV] deliciously, See also: tastily, ambrosially, scrumptiously, toothsomely, Syn. โอชา, อร่อย, Example: นกใช้ปากปลายโค้งแหลมฉีกหนังท้องของกิ้งก่าออกมากินทีละชิ้นสองชิ้นอย่างโอชะ, Thai definition: มีรสดี
น้ำทิพย์[N] nectar, See also: ambrosia, Syn. น้ำอมฤต, น้ำศักดิ์สิทธิ์, Example: เขาเชื่อกันว่าหินก้อนนี้มีน้ำทิพย์สามารถรักษาโรคได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกโรงเรียน[v. exp.] (kē rōngrīen) EN: pay truant from school   FR: faire l'école buissonnière ; s'absenter de l'école sans autorisation ; manquer les cours ; sécher le lycée (fam.) ; brosser les cours (fam. - Belg.)
โอชา[adj.] (ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome   FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
แปรง[n.] (praēng) EN: brush   FR: brosse [f]
แปรง[n.] (praēng) EN: hair brush   FR: brosse à cheveux [f]
แปรง[v.] (praēng) EN: brush   FR: brosser
แปรงฟัน[v. exp.] (praēng fan) EN: brush one's teeth   FR: se brosser les dents
แปรงขัดเล็บ[n. exp.] (praēng khat lēp) EN: nail brush   FR: brosse à ongles [f]
แปรงลบกระดาน[n.] (praēng lop kradān) EN: eraser   FR: brosse à tableau [f]
แปรงปัดผม[n. exp.] (praēng pat phom) FR: brosse à cheveux [f]
แปรงผม[n. exp.] (praēng phom) FR: brosse à cheveux [f]
แปรงผม[v. exp.] (praēng phom) FR: se brosser les cheveux
แปรงสีฟัน[n.] (praēngsīfan) EN: toothbrush   FR: brosse à dents [f]
สีฟัน[v. exp.] (sī fan) EN: brush the teeth   FR: se brosser les dents
หวีผม[v. exp.] (wī phom) EN: comb one's hair   FR: se peigner ; brosser ses cheveux ; peigner

CMU English Pronouncing Dictionary
BROSS    B R AO1 S
BROSH    B R AA1 SH
BROSE    B R OW1 Z
BROSZ    B R AA1 SH
BROST    B R AA1 S T
BROSCH    B R AO1 SH
BROSKI    B R AW1 S K IY0
BROSKY    B R AA1 S K IY0
BROSNAN    B R AA1 S N AH0 N
AMBROSE    AE1 M B R OW2 Z
BROSSER    B R AA1 S ER0
EMBROSE    EH1 M B R OW0 Z
HAMBROS    HH AE1 M B R OW0 S
BROSIUS    B R OW1 S IY0 IH0 S
LAMBROS    L AE1 M B R OW0 Z
LABROSSE    L AA0 B R OW1 S IY0
AMBROSIA    AE0 M B R OW1 ZH AH0
FIBROSIS    F AY0 B R OW1 S IH0 S
DEBROSSE    D EH1 B R AH0 S
BROSTROM    B R AA1 S T R AH0 M
BROSIOUS    B R OW1 Z IY0 AH0 S
BROSSMAN    B R AO1 S M AH0 N
BROSSEAU    B R AH0 S OW1
BROSSART    B R AA1 S AA0 R T
BROSSARD    B R AH0 S AA1 R D
AMBROSIO    AE2 M B R OW1 S IY0 OW0
BROSHEARS    B R AA1 SH IH0 R Z
AMBROSIUS    AE1 M B R AH0 S IY0 IH0 S
AMBROSIAL    AE0 M B R OW1 ZH AH0 L
DOMBROSKY    D AH0 M B R OW1 S K IY0
DOMBROSKI    D AH0 M B R AW1 S K IY0
BROSNAHAN    B R AA1 S N AH0 HH AE0 N
DAMBROSIO    D AE2 M B R OW1 S IY0 OW0
DAMBROSIA    D AA0 M B R OW1 S IY0 AH0
AMBROSIAN    AE0 M B R OW1 Z AH0 N
AMBROSINO    AA0 M B R OW0 S IY1 N OW0
AMBROSINI    AA0 M B R OW0 S IY1 N IY0
BROSSETTE    B R AH0 S EH1 T
AMBROSINE    AA0 M B R OW0 S IY1 N IY0
AMBROSIANO    AE0 M B R OW2 S IY0 AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bros    (n) brˈɒs (b r o1 s)
ambrosia    (n) ˈæmbrˈouzɪəʳ (a1 m b r ou1 z i@)
fibrositis    (n) fˌaɪbrəsˈaɪtɪs (f ai2 b r @ s ai1 t i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脑脊液[nǎo jí yè, ㄋㄠˇ ㄐㄧˊ ㄧㄝˋ, / ] cerebrospinal fluid, #23,620 [Add to Longdo]
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, / 漿] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine, #131,904 [Add to Longdo]
纤维囊泡症[xiān wéi náng pào zhèng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄋㄤˊ ㄆㄠˋ ㄓㄥˋ, / ] cystic fibrosis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auflage {f}; Ausgabe {f} (eines Buches) | Auflagen {pl}; Ausgaben {pl} | aktualisierte Ausgabe {f} | überarbeitete Auflage | beschränkte Auflage {f} | broschierte Ausgabe eines Buches | mehrsprachige Ausgabe {f}edition | editions | updated edition | revised edition | limited edition | paper edition of a book | polyglot edition [Add to Longdo]
Brosche {f} | Broschen {pl}brooch | brooches [Add to Longdo]
Broschüre {f} | Broschüren {pl}booklet | booklets [Add to Longdo]
Broschüre {f}; Prospekt {n} | Broschüren {pl}; Prospekt {pl}brochure | brochures [Add to Longdo]
Broschüre {f}; Werbeprospekt {n}leaflet [Add to Longdo]
Faltprospekt {n}; Faltblatt {n}; Broschüre {f}folder [Add to Longdo]
Götterspeise {f} | Götterspeisen {pl}ambrosia | ambrosias [Add to Longdo]
Hochglanzbroschüre {f}glossy brochure [Add to Longdo]
Ragweed; beifußblättriges Traubenkraut; beifußblättrige Ambrosie {f} [bot.]ragweed [Add to Longdo]
broschiert {adj}paper; paper-bound [Add to Longdo]
duftendambrosial [Add to Longdo]
duftend {adv}ambrosially [Add to Longdo]
duftendenambrosian [Add to Longdo]
Lungenfibrose {f} [med.]fibrosis of the lungs; pulmonary fibrosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレブロシド[, sereburoshido] (n) cerebroside [Add to Longdo]
ミード[, mi-do] (n) (See 蜂蜜酒) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods [Add to Longdo]
骨髄線維症[こつずいせんいしょう, kotsuzuisen'ishou] (n) myelofibrosis [Add to Longdo]
振動計[しんどうけい, shindoukei] (n) vibrometer; vibroscope [Add to Longdo]
神漿[しんしょう, shinshou] (n) (1) ambrosia (drink conferring immortality); (2) drink used as an offering (to the gods) [Add to Longdo]
髄液[ずいえき, zuieki] (n) cerebrospinal fluid [Add to Longdo]
男兄弟[おとこきょうだい, otokokyoudai] (n) brothers; bros [Add to Longdo]
低髄液圧症候群[ていずいえきあつしょうこうぐん, teizuiekiatsushoukougun] (n) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome [Add to Longdo]
嚢胞性繊維症[のうほうせいせんいしょう, nouhouseisen'ishou] (n) cystic fibrosis; mucoviscidosis [Add to Longdo]
脳脊髄液[のうせきずいえき, nousekizuieki] (n) cerebrospinal fluid [Add to Longdo]
脳脊髄液減少症[のうせきずいえきげんしょうしょう, nousekizuiekigenshoushou] (n) (See 低髄液圧症候群) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome [Add to Longdo]
脳脊髄膜炎[のうせきずいまくえん, nousekizuimakuen] (n) cerebrospinal meningitis [Add to Longdo]
蜂蜜酒;はちみつ酒[はちみつしゅ, hachimitsushu] (n) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冊子[さっし, sasshi] -Heft, Broschuere [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top