Search result for

appels

(223 entries)
(0.1055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appels-, *appels*, appel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา appels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *appels*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appel    [N] การแตะเท้า (ในการฟันดาบ)
rappel    [N] การไต่เขาลงมา, Syn. abseil
appellee    [N] ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. respondent
appellant    [N] ผู้อุทธรณ์, Syn. defendant
appellate    [ADJ] เกี่ยวกับการอุทธรณ์
appellation    [N] ชื่อ, See also: นาม, ยศ, ศักดิ์, ตำแหน่ง, นามาภิไธย, นามสมญา, Syn. designation
appellative    [ADJ] เกี่ยวกับสามานยนาม
appellative    [N] สามานยนาม, Syn. common noun

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appellantผู้อุทธรณ์ (ต่อศาลสูง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appellateชั้นอุทธรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appellateชั้นอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appellate courtศาลอุทธรณ์ [ดู appeal court] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appellate jurisdictionอำนาจพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appellation of originการระบุแหล่งกำเนิด [เศรษฐศาสตร์]
Appellate courtsศาลอุทธรณ์ [TU Subject Heading]
Appellate procedureการอุทธรณ์-ฎีกา [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acappella(อะคาเพ็ล ละ) adj. แบบดนตรีในโบสถ์
appel(อะเพล') n. การแตะเท้า (ในการฟันดาบ) การทิ่มแทง (tap of the foot)
appellant(อะเพล'เลินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องขอ,ผู้อ้อนวอน
appellate(อะเพล'เลท) adj. เกี่ยวกับการอุทธรณ์,ซึ่งมีอำนาจพิจารณารับการอุทธรณ์
appellation(แอพพะเล'เชิน) n. ชื่อ,ยศ,ศักดิ์,นาม,การตั้งชื่อ, Syn. title,name)
appellative(อะเพล'ละทิฟว) n. สามานยนาม,นาม,ยศศักดิ์,ฉายา. -adj. เกี่ยวกับสามานยนาม, เกี่ยว กับนามหรือฉายา, Syn. designative)
appellee(แอพพะลี') n. ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. defendant, respondent)
appellor(อะเพล'เลอร์) n. ผู้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา

English-Thai: Nontri Dictionary
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
appellant(n) ผู้ร้องเรียน,ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everyone who is alive... is to come to the Appellplatz. [ Coughing ]ทุกคนที่เดินได้ให้มาที่ลานกลาง Schindler's List (1993)
Attention, attention. Come, we have to go to the Appellplatz.เราต้องไปที่ลาน Schindler's List (1993)
I STILL LIKE THE DAVID LaCHAPPELLEผมว่ามันยังเหมือนภาพของ David Lachappelle Family/Affair (2007)
Je m'appelle Briony.ฉันชื่อไบรโอนี่ Atonement (2007)
Je m'appelle, Nathan Petrelli.ผมชื่อเนธาน เพทเทรลลี่ Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
Snipers take them out, smash the windows, a team rappels in.ใช้พลแม่นปืนจัดการมัน พังหน้าต่าง ให้ทีมเข้าไป The Dark Knight (2008)
Yes. I could sing in an a cappella group, but I can't sing.ใช่ ผมจะเข้าร้องเพลงในกลุ่มคาเปลล่าก็ได้ แต่ผมร้องไม่เป็น The Social Network (2010)
You know, from a woman's perspective, sometimes not singing in an a cappella group is a good thing.รู้ไหมในสายตาของผู้หญิง บางทีการไม่ได้ร้องเพลงในกลุ่มคาเปลล่า ก็เป็นเรื่องที่ดีนะ The Social Network (2010)
You two are gonna rappel down to it.และพวกเธอทั้งสองก็คอยไต่อยู่ Chuck Versus the Other Guy (2010)
Lieutenant Martinez, if we get the civilians to that helo, they take cover, rappel down.มันมีประมาณ 12 บนสะพาน พวกมันกำลังมา Battle Los Angeles (2011)
Well, I took the liberty of anchoring our rappel line.ผมถือโอกาสยึดเชือกโรยตัวให้เราแล้ว Alaheo Pau'ole (2011)
Now, this is exactly the type of performance you would expect to see at the international Championship of Collegiate A Cappella.นี่แหละคือการแสดงแบบที่พวกเราคาดหวังจะได้เห็นกัน ในการแข่งขันร้องเพลงอะแคปเปลล่าระดับประเทศนี้ Pitch Perfect (2012)
Now, why do you think it's taken so long for an all-lady group to break through that a cappella glass ceiling?สำหรับผู้หญิง ที่จะต้องร้องเพลงอะแคปเปลลาแบบนี้ Pitch Perfect (2012)
Women are about as good at a cappella as they are at being doctors.ฝีมือของผู้หญิงในการร้องอะแคปเปลล่า ก็ไม่ต่างอะไรจากฝีมือหมอผู้หญิงหรอก Pitch Perfect (2012)
Now, this is how you bring some excitement to the international Championship of Collegiate A Cappella.เพื่อชิงแชมป์ระดับนานาชาติ ของวิทยาลัยในการร้องเพลงอะแคปเปลลาแน่ๆ Pitch Perfect (2012)
The rock stars of a cappella, the messiahs of Barden.ดาราดังแห่งบาร์เด้น Pitch Perfect (2012)
The word's out. Bellas is the laughing stock of a cappella.พูดตรงๆนะ เบลล่าส์คือตัวตลกแห่งวงการอะแคปเปลล่า Pitch Perfect (2012)
Hi, any interest in joining our a cappella group?เฮ้! สนใจจะเข้าวงร้องเพลงของพวกเราไหม? Pitch Perfect (2012)
You're one of those a cappella girls,-เธอเป็นสมาชิกวงหญิงล้วน Pitch Perfect (2012)
I'm one of those a cappella boys, and we're gonna have a-ca-children.ส่วนฉันก็เป็นสมาชิกวงชายล้วน\\\ เราเป็นเด็กอะแคปเปลล่าทั้งคู่ Pitch Perfect (2012)
Yes, I'm Gail Abernathy McCadd, and to my right is fellow a cappella alum John Smith and we are live from Carolina University.ค่ะ ดิฉัน เกล อะเบอร์นาธี แมคแคด เป็นพิธีกรคู่กับคุณ อลัม จอห์น สมิธ และตอนนี้พวกเราอยู่ที่ มหาวิทยาลัยแคโรไลนา Pitch Perfect (2012)
It's a new season for a cappella.นี่คือการแข่งขันร้องเพลงอะแคปเปลล่า Pitch Perfect (2012)
A cappella out of sock puppets?อะแคปเปลล่าจากตุ๊กตามือ? Pitch Perfect (2012)
And the Sockappellas, once again proving that it doesn't get better for everyone after high school.และวง ซ็อคคาเพลล่า ก็ได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง แต่พวกเขาก็ทำไม่ได้ดีไปกว่าเด็กมัธยมเท่าไหร่นัก Pitch Perfect (2012)
I remember singing it with my own a cappella group.เพลงนี้ฉันเคยร้องสมัยที่ยังอยู่ในกลุ่มอะแคปเปลล่า Pitch Perfect (2012)
Shh! Boy, the bad boys of a cappella have just gotten badder. Whoo!เขาเป็นทายาทของบริษัทขายรองเท้ากีฬาชื่อดังเลยนะ ให้ตายสิ! Pitch Perfect (2012)
In third place, the Sockappellas!รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่... เดอะ ซ็อคคาเพลล่า! Pitch Perfect (2012)
Our score sheet revealed that the Sockappellas almost beat us.ฉันไปดูคะแนนมาแล้ว พวกเราเกือบจะแพ้ซ็อคคาเพลล่าอยู่แล้ว Pitch Perfect (2012)
We could change the face of a cappella if we...พวกเราต้องฉีกไปจากแนวเดิมๆของการร้องอะแคปเปลล่า ถ้าเรา... Pitch Perfect (2012)
I did not have you pegged as an a cappella girl.ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะร้องอะแคปเปลล่าด้วย Pitch Perfect (2012)
We are from the Collegiate A Cappella Association.พวกเรามาจากสมาคมนักประสานเสียงระดับนักศึกษา Pitch Perfect (2012)
Welcome to the finals of the 2012 international Championship of Collegiate A Cappella.ยินดีต้อนรับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ของการแข่งขันร้องเพลงอะแคปเปลล่าระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2012 Pitch Perfect (2012)
Shut your eyes and get rid of all the a-ca-politics, then you can remember that being at Lincoln Center, in the Big Apple, and singing on this storied stage is the dream of every a cappella singer.หลับตาและสัมผัสกับเสียงล้วนๆ มันจะทำให้คุณได้จดจำ ลินคอร์นเซ็นเตอร์ แห่งนี้ สถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความฝันของนักร้องผ่านเสียงเพลง Pitch Perfect (2012)
Welcome back to the International Championship of Collegiate A Cappella.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ การแข่งขันร้องเพลงอะแคปเปลล่านานาชาติระดับมหาวิทยาลัย Pitch Perfect (2012)
I think we have just seen some a cappella history being made, John.ฉันคิดว่าพวกเธอได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ให้กับวงการอะแคปเปลล่าแล้วล่ะจอห์น Pitch Perfect (2012)
Je m'appelle Bobby.ผมชื่อบ็อบบี้ Of Grave Importance (2012)
You boys will cause a distraction here whilst I rappel down the side of the buildingกุ๊ยดีกว่า พวกคุณจะดึงความสนใจตรงนี้ The Limey (2012)
The other rappelled from the roof and went in through the window.อีกคนปีนขึ้นหลังคาแล้ว แอบเข้าไปทางหน้าต่าง Secret's Safe with Me (2012)
You can't just go rappelling down some garbage chute.ไม่สามารถไต่ลงไปในท่อทิ้งขยะนะ The Partners in the Divorce (2012)
The victim's father was an appellate court judge.พ่อของเหยื่อเป็น ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ Red Dawn (2012)
Je m'appelle Piscine Molitor Patel.Je m'appelle Piscine Molitor Patel. (ผมชื่อพิสซีน มอนิตอร์ พาเทล) Life of Pi (2012)
Thank you, Grace, for that lovely a cappella version of the National Anthem.ขอบคุณพระคุณสำหรับน่ารักว่า ปากเปล่ารุ่นของเพลงชาติ. The To Do List (2013)
Paddy's taking care of the guards, after rappelling through the ceiling and changing out of his cat suit.แพดดี้ดูแลของ ยามหลังจากโรยตัว ผ่านฝ้าเพดานและ เปลี่ยนจากชุดแมวของเขา The Art of the Steal (2013)
There's no dude who can feed a video loop to make some security guard think all is hunky dory, while burglars in cat suits rappel from the ceiling.มีเพื่อนที่สามารถฟีดวิดีโอไม่ได้ ห่วงที่จะทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางอย่าง คิดว่าทั้งหมดเป็น hunky เรียบร้อย, ในขณะที่โจรในชุดสูทแมว rappel ลงมาจากเพดาน The Art of the Steal (2013)
C'est comme ça que Toby se faisait appeller pour rentrer à Radley.เป็นชื่อที่โทบี้ใช้เข้า-ออกเรดลี่ย์ไง Will the Circle Be Unbroken? (2013)
Quentin, go find Nak and Levon and a couple others and break out some rappelling gear.เควนติน ไปตาม นัค และ วีวอน กับ คนงานอีกซัก สองคน และเตรียมอุปกรณ์ โรยตัวหน้าผาไปด้วย Pilot, Part 2 (2013)
Elle a appelé ce matin. Elle apportait le cassoulet.โมน่าที่นำหม้อปรุงอาหารไปน่ะนะ Now You See Me, Now You Don't (2013)
I guess an appellate court granted him a new trial.ฉันเดาศาลอุทธรณ์ให้เขาได้รับการพิจารณาคดีใหม่ Out of the Frying Pan (2013)
An appellate court judge in Ohio, a French diplomat who dies in a plane crash.ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในโอไฮโอ นักการทูตชาวฝรั่งเศศซึ่งตายจากเครื่องบินตก The Freelancer (No. 145) (2013)
Mr. Cole, Mr. Chappel, stand by this anchor!นายโคลนาย แชบล ยืนตาม สมอนี้! In the Heart of the Sea (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระนาม    [N] name, See also: appellation, designation, Syn. ชื่อ, นาม, Example: พระปรเมศวรมีพระมเหสีซ้ายขวา องค์ซ้ายเป็นที่โปรดปรานมากทรงพระนามว่า ศรีสุดาจันทร์, Notes: (ราชา)
สมญา    [N] designation, See also: name, appellation, title, Syn. ชื่อ, สมัญญา, สมญานาม, นามสมญา, Example: ด้วยพระราชกรณียกิจอันเกิดประโยชน์นานาประการ พระองค์จึงได้รับถวายสมญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราช
นาม    [N] name, See also: appellation, title, Syn. ชื่อ, นามกร, สมญานาม, สมัญญานาม, นามา, Example: พระเอกลิเกชื่อดังมีนามว่าสมศักดิ์ ภักดี, Count unit: ชื่อ, นาม, Notes: (บาลี)
นามาภิไธย    [N] royal name, See also: royal designation, royal appellation, Syn. พระนามาภิไธย, Example: ผ้าห่มคลุมพระอังสาทั้งสองข้างของพระพุทธรูปประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก., Thai definition: ชื่อ ซึ่งใช้เฉพาะพระราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี
ชื่อ    [N] name, See also: appellation, designation, Syn. นาม, ฉายา, Example: ชื่อของหล่อนแปลว่าดอกไม้, Count unit: ชื่อ, Thai definition: คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียก คน สัตว์ ที่ และสิ่งของโดยทั่วๆ ไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง
ธรรมธาตุ    [N] mental-data element, See also: having the element of the Law or of existence, appellation for the Buddha whose essence is, Syn. ธรรมารมณ์, ธรรมธาตุ, Thai definition: อารมณ์ที่เกิดทางใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้อุทธรณ์    [N] appellant, Count unit: คน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบประมูล[n.] (bai pramūn) EN: tender   FR: soumission (à un appel d'offres)
ชื่อ [n.] (cheū) EN: name ; appellation ; designation   FR: nom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
ชื่อ [v.] (cheū) EN: be named ; be called   FR: s'appeler ; se nommer
ชื่อว่า[v. exp.] (cheū wā) EN: called   FR: appelé
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition   FR: appel devant la Cour suprême
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrūat) EN: call the police ; inform the police ; notify the police   FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory   FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำได้[v.] (jam dāi) EN: remember ; recall   FR: se rappeler ; se souvenir ; reconnaître
จ้างทนาย[v. exp.] (jāng thanāi) FR: faire appel à un avocat
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall   FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
จดหมายเตือน[n. exp.] (jotmāi teūoen) EN: reminder   FR: rappel [m]
กำหนดเลือกตั้ง[v. exp.] (kamnot leūaktang) EN: call an election ; set an election   FR: appeler à une élection ; décider une élection ; fixer une élection
การนัดหยุดงาน[n. exp.] (kān nat yut ngān) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest   FR: appel à la grève [m]
การเรียก[n.] (kān rīek) FR: appel [m]
การเรียกชื่อ[n. exp.] (kān rīek cheū) EN: labelling   FR: appellation [f] ; dénomination [f]
การเรียกประมูลราคา[n. exp.] (kān rīek pramūn rākhā) EN: invitation to tender ; invitation to bid   FR: appel d'offres [m]
การเรียกครั้งสุดท้าย[n. exp.] (kān rīek khrang sutthāi) EN: last call   FR: dernier appel [m]
การอุทธรณ์[n.] (kān utthøn) EN: appeal   FR: appel [m]
ขาน[v.] (khān) EN: call on ; announce   FR: répondre à l'appel
ขนานชื่อ [v. exp.] (khanān cheū) EN: call ; name ; designate   FR: appeler ; désigner ; nommer
คือ[adj.] (kheū) EN: named   FR: appelé ; nommé
ขอร้อง[v.] (khørøng) EN: ask ; request ; implore ; beg   FR: demander ; solliciter ; faire appel à ; quémander
กวัก[v.] (kwak) EN: beckon ; call   FR: faire signe (pour appeler)
กวักมือ[v. exp.] (kwak meū) EN: beckon; signal ; summon by gesture of the hand   FR: appeler d'un geste de la main
ลองโทรเข้า[v. exp.] (løng thō khao) EN: try calling   FR: essayer d'appeler (au tél.)
ลูก[n.] (lūk) EN: child (when referring to the children of others – inf.)   FR: petit [m] (appellatif) ; petite [f] (appellatif) ; petit bonhomme [m] (fam.) ; petite bonne femme [f] (fam.)
หมายเลข [n.] (māilēk) EN: number   FR: numéro [m] ; numéro d'appel [m]
หมายเลขฉุกเฉิน[n. exp.] (māilēk chukchoēn) EN: emergency numbers   FR: numéro d'appel d'urgence [m]
มีชื่อ[v. exp.] (mī cheū) EN: be named   FR: s'appeler ; avoir pour nom
นึกขึ้นได้[v. exp.] (neuk kheun dāi) FR: se souvenir de ; se rappeler ; venir à l'esprit
นึกไม่ออก[v. exp.] (neuk mai øk) EN: disremember ; forget ; be unable to remember   FR: ne pas se rappeler ; échapper
นึกออก[v. exp.] (neuk øk) EN: recall ; recollect ; remember ; recognize   FR: se rappeler ; se souvenir
ระลึกถึง[v.] (raleuk theung) EN: recall ; rermind someone of ; call to mind ; jog one's memory ; make someone remember   FR: penser à ; se souvenir de ; se rappeler (qqn, qqch)
เรียก[v.] (rīek) EN: call ; shout ; yell ; hail ; cry   FR: appeler ; héler ; interpeller ; convoquer
เรียกช่างมาทำ[v. exp.] (rīek chāng mā tham) EN: call the repairman   FR: appeler un technicien ; appeler un réparateur
เรียกชื่อ [v.] (rīek cheū) EN: designate ; call ; call out names ; call the roll ; make a roll call   FR: appeler ; désigner ; nommer ; faire l'appel
เรียกให้ช่วย[v. exp.] (rīek hai chūay) FR: appeler au secours ; appeler à l'aide
เรียกกลับ[v. exp.] (rīek klap) FR: rappeler
เรียกร้อง[v.] (rīekrøng) EN: call for ; demand ; cry out for ; make a demand for ; require   FR: réclamer ; requérir ; exiger ; demander ; ancer un appel
เรียกตำรวจ[v. exp.] (rīek tamrūat) FR: appeler la police
เรียกว่า...[v.] (rīek wā) FR: s'appeler ; se dénommer
เรียกว่า...[p.p.] (rīek wā ...) EN: called ...   FR: appelé ...
ร้องเรียก[v.] (røng rīek) EN: call   FR: appeler ; héler
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct   FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
ศาลอุทธรณ์[n. exp.] (sān utthøn = sān uthøn) EN: Court of Appeal ; appellate court   FR: Cour d'appel [f]
สมญา[n.] (somyā) EN: designation ; name ; appellation ; title ; nickname ; alias   FR: désignation [m] ; appellation [f] ; nom [m] ; surnom [m]
ทรงจำ[v.] (songjam) EN: remember ; recollect   FR: se rappeler ; se souvenir de ; commémorer
ตั้งชื่อ [v. exp.] (tang cheū) EN: name ; call ; assume a name ; choose a name ; denominate   FR: nommer ; appeler
เตือนใจ[v.] (teūoenjai) EN: recall to mind ; remind   FR: rappeler
โทรกลับ[v. exp.] (thō klap) EN: call back ; return the telephone call   FR: rappeler

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEL    AE1 P AH0 L
APPELT    AE1 P EH0 L T
CAPPEL    K AE1 P AH0 L
HAPPEL    HH AE1 P AH0 L
APPELL    AE1 P AH0 L
KAPPEL    K AE1 P AH0 L
CHAPPEL    CH AE1 P AH0 L
CAPPELLO    K AA0 P EH1 L OW0
CAPPELLI    K AA0 P EH1 L IY0
KAPPELER    K AE1 P AH0 L ER0
CHAPPELL    CH AE1 P AH0 L
CAPPELLA    K AA0 P EH1 L AH0
SHAPPELL    SH AE1 P AH0 L
APPELMAN    AE1 P AH0 L M AH0 N
SCHAPPELL    SH AE1 P AH0 L
KAPPELMAN    K AE1 P AH0 L M AH0 N
APPELBAUM    AE1 P AH0 L B AW2 M
APPELHANS    AE1 P AH0 L HH AH0 N Z
APPELLATE    AH0 P EH1 L AH0 T
CHAPPELLE    SH AH0 P EH1 L
APPELLATE    AH0 P EH1 L EY2 T
CHAPPELEAR    SH AE1 P AH0 L ER0
RAPPELLING    R AH0 P EH1 L IH0 NG
APPELLATION    AE2 P AH0 L EY1 SH AH0 N
CAPPELLETTI    K AA0 P EH0 L EH1 T IY0
APPELLATIONS    AE2 P AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appellant    (n) (@1 p e1 l @ n t)
appellants    (n) (@1 p e1 l @ n t s)
appellation    (n) (a2 p @ l ei1 sh @ n)
appellations    (n) (a2 p @ l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapella {m}cappella [Add to Longdo]
Abseiltechnik {f}rappeling technique [Add to Longdo]
Appell {m} (an)appeal (to) [Add to Longdo]
Appell {m}; Bitte {f}; Gesuch {n}; Befürwortung {f} | zu etw. aufrufen | jds. Bitten nachkommenplea | to make a plea for sth. | to be responsive to sb.'s pleas [Add to Longdo]
die Berufung betreffendappellate [Add to Longdo]
Beschwerdeführer {m}appellant [Add to Longdo]
Bezeichnung {f}; Benennung {f}appellation [Add to Longdo]
Geklapper {n}; Klappern {n}; Trappeln {n}clatter [Add to Longdo]
Pappel {f} [bot.]poplar [Add to Longdo]
Pappel {f}cottonwood [Add to Longdo]
einen Rappel habento be off one's rocker [Add to Longdo]
einen Rappel kriegento flip (one's lid) [Add to Longdo]
Rechtsmittel...appellate [Add to Longdo]
Rechtsmittelinstanz {m}appellate court [Add to Longdo]
Silberpappel {f} [bot.] | Silberpappeln {pl}white poplar | white poplars [Add to Longdo]
Waffenappell {m}arms inspection [Add to Longdo]
Zählappell {m}; Anwesenheitsappell {m}; Appell {m} [mil.]roll call; roll call [Add to Longdo]
Zappelphilipp {m}; zappelndes Kind [ugs.]fidget; fidgety child [Add to Longdo]
Zitterpappel {f} [bot.]trembling poplar [Add to Longdo]
abseilen | abseilend | abgeseiltto rope down; to rappel; to abseil; to lower down on a rope | roping down | roped down [Add to Longdo]
anrufen; appellieren; sich wenden (an)to appeal (to) [Add to Longdo]
appellierento appeal [Add to Longdo]
appellierendappealing to [Add to Longdo]
appelliertappeals [Add to Longdo]
appellierteappealed [Add to Longdo]
bittendappellative [Add to Longdo]
bittend {adv}appellatively [Add to Longdo]
gezappeltflounced [Add to Longdo]
herumzappeln | herumzappelndto fidget | fidgeting [Add to Longdo]
klappern; rattern; trappeln | klappernd; ratternd; trappelnd | geklappert; gerattert; getrappelt | klappert; rattert; trappelt | klapperte; ratterte; trappelteto clatter | clattering | clattered | clatters | clattered [Add to Longdo]
trappelnto patter [Add to Longdo]
trappeln (Hufen)to go clip-clop (hoofs) [Add to Longdo]
unruhig; zappelig {adj} | unruhiger; zappeliger | am unruhigsten; am zappeligstenfidgety | more fidgety | most fidgety [Add to Longdo]
zappeln | zappelnd | zappeltto flounce | flouncing | flounces [Add to Longdo]
zappeln; strampeln | zappelt | zappelteto flounder | flounders | floundered [Add to Longdo]
zappelt herumfidgets [Add to Longdo]
zappelte herumfidgeted [Add to Longdo]
Lass mich nicht zappeln!Don't keep me in suspense. [Add to Longdo]
Lass mich nicht zappeln!Don't keep me on tenterhooks. [Add to Longdo]
Pappelwaldsänger {m} [ornith.]Cerulean Warbler [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
s'appeler(vt) มีชื่อว่า เช่น 1) Je m'appelle Tout. = ผมชื่อ Tout 2) Il s'appelle X. = เขาชื่อ X 2) Vous vous appelez Jean. = ท่านชื่อ คุณช็อง
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
s'appeler(vt) เรียกว่า เช่น ça s'appelle comment? = มันเรียกว่าอะไร
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, See also: S. téléphoner,exiger,
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Je m'appelle[เชอ มา เปลน] (vt) ฉันชื่อ...

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパレイション[, apareishon] (n) (1) appellation; (2) operation [Add to Longdo]
控訴院[こうそいん, kousoin] (n) appelate court; appellate court [Add to Longdo]
控訴裁判所[こうそさいばんしょ, kousosaibansho] (n) appeals court; appellate court; appelate court [Add to Longdo]
控訴人[こうそにん, kousonin] (n) appellant [Add to Longdo]
称呼[しょうこ, shouko] (n,vs) appellation; designation [Add to Longdo]
名目[めいもく(P);みょうもく, meimoku (P); myoumoku] (n,adj-no) (1) name; title; appellation; (something) nominal; (2) (under the) pretext (of); pretense; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官称[guān chēng, ㄍㄨㄢ ㄔㄥ, / ] title; official appellation [Add to Longdo]
无伴奏合唱[wú bàn zòu hé chàng, ˊ ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, / ] a cappella (music) [Add to Longdo]
称呼[chēng hu, ㄔㄥ ㄏㄨ˙, / ] to call; to address as; appellation [Add to Longdo]
称谓[chēng wèi, ㄔㄥ ㄨㄟˋ, / ] title; appellation; form of address [Add to Longdo]
被上诉人[bèi shàng sù rén, ㄅㄟˋ ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] appellee (side that won in trial court, whose victory is being appealed by losing side) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
控訴[こうそ, kouso] Berufung, Appellation [Add to Longdo]
点呼[てんこ, tenko] Appell, Namensaufruf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top