Search result for

andy

(64 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -andy-, *andy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bandy-leggedadj. ซึ่งมีขาโก่ง
brandy(แบรน'ดี) n. เหล้าบรั่นดี. vt. ใส่เหล้าบรั่นดี,ดองด้วยเหล้าบรั่นดี -Conf. cognac
candy(แคน'ดี) {candied,candying,candies} n. ลูกกวาด,ขนม v. เชื่อมน้ำตาล,ทำให้หวาน, Syn. sweet
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย,คนขี้โอ่,คนเจ้าชู้,สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย,ชอบแต่งตัวเกินไป,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
handy(แฮน'ดี) adj. สะดวก,ง่าย,ใกล้มือ,มีประโยชน์,คล่องแคล่ว, Syn. ready
handymann. คนรับจ้างทำงานจุก ๆ จิก ๆ คนที่มีฝีมือคล่องแคล่ว
jack-a-dandyn. ผู้ชายสำรวย,ผู้ชายที่สนใจในการแต่งตัวมากเกินไป., See also: jack-a-dandyism n. ดูjack-a-dandy, Syn. dandy
jim-dandy(จิม'แดน'ดี) adj. ดีกว่า,ดีเลิศ
organdy(ออร์'เกินดี) n. สิ่งทอเนื้อละเอียดที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้ามัสลิน,ผ้าแก้ว. adj. ซึ่งทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว
pandy(แพน'ดี) n. การตีมือด้วยไม้เรียวหรือเข็มขัดหนังเพื่อทำโทษนักเรียน

English-Thai: Nontri Dictionary
bandy(vt) ส่งไปส่งมา,โต้ตอบ
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง
brandy(n) เหล้าบรั่นดี
candy(n) ลูกอม,ลูกกวาด
candy(vt) เชื่อม,ชุบ,เคลือบ,ฉาบด้วยน้ำตาล
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย
dandy(n) ชายสำรวย,คนเจ้าชู้,คนขี้โอ่
handy(adj) เหมาะมือ,คล่องมือ,ใช้ง่าย,สะดวก,ใกล้มือ,มีประโยชน์
ROCK rock candy(n) น้ำตาลกรวด
sandy(adj) ประกอบด้วยทราย,มีทรายมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where's Andy?That's it! Firewall (2006)
You remember that time that you broke into the animal lab... and, like, stole that monkey and put it in Andy Rosenberg's dorm room?เธอจำตอนนั้น ตอนที่เธองัดแงะเข้าไปในแลปสัตว์... แล้วก็ขโมยลิงตัวนั้นเอาไปไว้ ในห้องของแอนดี้ โรเซ็นเบิร์กได้มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Hey, Andy Rooney, if you're knocking off soon, I'll walk with you to the train.เฮ้ แอนดี้ รูนีย์ ถ้านายเสร็จงงานเมื่อไหร่ ฉันจะพานายไปขึ้นรถไฟ Marley & Me (2008)
Did I miss Amos 'N Andy?ผมอดดู เอโมส กับ แอนดี้ หรือเปล่าครับ Changeling (2008)
But you' be in good hands with Andy here.แต่คุณจะได้ความช่วยเหลือจาก แอนดี้ที่นี่ Eagles and Angels (2008)
Andy, I like to think of myself as...แอนดี้ ฉันชอบคิดของฉันเอง Eagles and Angels (2008)
Good afternoon to you, too, Andy.สวัสดีตอนบ่าย แอนดี้ Blow Out (2008)
Well, Andy never talked about his sales, no matter how much I pried.แต่แอนดี้ ไม่เคยพูดเรื่องการขายของเขาเลย ไม่ว่าผมจะถามกี่ครั้ง Greatness Achieved (2008)
Good afternoon to you, too, Andy.สวัสดี แอนดี้ Greatness Achieved (2008)
Andy! Time to go... sweetheart.แอนดี ได้เวลาแล้ว... Hachi: A Dog's Tale (2009)
Hey, there's my guy! Andy!ไง ลูกพ่อ แอนดี้ Hachi: A Dog's Tale (2009)
- Andy! - What, dear?- แอนดี้ อะไรเหรอลูก Hachi: A Dog's Tale (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
andyAndy hung his shirt up in the closet.
andyAndy is never late for a date.
andyOh, and Andy Dillon called...
andyAndy is master of French and German.
andyI was looking for Andy. Do you know where he is?
andyAndy must have practiced very hard.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
บรั่นดี[n.] (brandī) EN: brandy   FR: cognac [m] ; eau de vie [m] ; brandy [m]
ฉบับคู่มือ[n. exp.] (chabap khūmeū) EN: handy edition   
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: boil in sirup ; candy   FR: confire ; candir
ดินปนทราย[n.] (dinponsāi) EN: loam ; sandy soil   FR: sol sablonneux [m]
ดินทราย[n.] (dinsāi) EN: sandy soil   FR: sol sablonneux [m]
แก้วบรั่นดี[n. exp.] (kaēo brandī) EN: brandy glass   FR: verre à cognac [m]
ของหวาน[n.] (khøngwān) EN: dessert ; sweet ; candy ; confection ; sweetmeat   FR: dessert [m] ; confiserie [f]
ใกล้มือ[adv.] (klai meū) EN: near at hand ; handy   FR: à portée de (la) main
ลูกกวาด[n.] (lūkkwāt) EN: candy ; toffee ; sweets   FR: bonbon [m] ; sucrerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDY    AE1 N D IY0
ANDY'S    AE1 N D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Andy    (n) (a1 n d ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Handy(n) |das, pl. Handys/Handies| โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, See also: Related: Telefon

Japanese-English: EDICT Dictionary
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
お菓子(P);御菓子[おかし, okashi] (n) confections; sweets; candy; (P) [Add to Longdo]
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged [Add to Longdo]
べっこう飴;鼈甲飴[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈甲色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy [Add to Longdo]
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
オーガンディー[, o-gandei-] (n) organdy [Add to Longdo]
オードビ[, o-dobi] (n) brandy (fre [Add to Longdo]
キャンデー(P);キャンディー;キャンディ[, kyande-(P); kyandei-; kyandei] (n) candy; sweets; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刘德华[Liú Dé huá, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] Andy Lau [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top